Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.

Shutterstock.com - Lyubov Kobyakova

Serbskorěčne materialije a ideje za praksu

Serbske šulske towarstwo z.t. Logo

Rěčne kubłanje w pěstowarni a předšuli

Rěčne kubłanje je wažne za wšě dźěći a zakładne wuměnjenje za to, zo bychu dźěći móhli wučbje w prěnim lětniku sćěhować a starobje wotpowědujo komunikować. W pedagogice wšědneho dnja so rěčne kmanosće dźěći přez najwšelakoriše komunikaciske a rěčne składnosće pozbudźuja, na přikład při twarjenju, hrajkanju, paslenju, molowanju a při wobhladowanju wobrazowych knižkow. Rěčne kubłanje dźěći słuša sobu k najwažnišim nadawkam pěstowarnje a předšule. Přez wopisowanje, rozjasnjowanje, rozprawjenje, pokazowanje tworja so situacije, w kotrychž so komunikatiwne kompetency dźěći rozšěrjeja. Z tu předležacymi materialijemi, hrajnymi idejemi a nadawkami móža kubłarjo a kubłarki dźěći w jich rěčnym a kognitiwnym wuwiću podpěrać. Materialije su zapołožene do temow, kiž pochadźeja ze žiwjenskeho swěta dźěći. Přiswojenje wobšěrneho słowoskłada móže so na přikład nastorčić, hdyž so tematisce orientowane projekty přez wjacore dny abo tydźenje přewjedu. Jako pomoc móža so tež wužiwać słowne lisćiny, kiž so na wotpowědnych temach w zakładnej šuli orientuja. Ze słownymi lisćinami móža kubłarki, kubłarjo a tež starši dźěći we wažnej fazy přiswojenja rěče podpěrujo přewodźeć. Lisćiny su tematisce rjadowane, tak zo móže so na składnosće ze žiwjenskeho swěta dźěći nawjazać a słowoskład dźěći so w zmysłapołnych kontekstach rozšěrić.

Spěchowanje cyłkowneho wuwića w předšulskim času

Dźěći nawuknu rěč

sej hrajkajo a z wjeselom

Shutterstock.com - Oksana Kuzmina

ze wšěmi zmysłami

Shutterstock.com - Serhiy Kobyakov

z motiwaciju a zajimom

Shutterstock.com - OnlyZoia

přez pohib a aktiwitu

Shutterstock.com - Vitalii Smulskyi

Pójće z nami na dyrdomdej

K materialijam