Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Začuća
Hornjoserbsce
Deutsch
sstrachAngst
shněwanje, mjerzanje, hněwÄrger
swjeselo, radosćFreude
szačućeGefühl
szbožoGlück
shidaHass
ssmjećeLachen
swostudaLangeweile
snaladaLaune
slubosćLiebe
szawisćNeid
směr, pokojRuhe
sstróželeSchreck
sbolosć, bólSchmerz
sžarliwosćEifersucht
sstysk, žedźba, žadosćSehnsucht
sžort, wjeselo, zabawaSpaß
ssylzaTräne
sžarowanjeTrauer
stróštTrost
szadwělowanjeVerzweiflung
spłakanjeWeinen
snjemdrosć, złobyWut
szmužitosć, chrobłosć, njebojaznosćMut
sspokojnosćZufriedenheit
wso mjerzać, so hněwać(sich) ärgern
wso wjeselić(sich) freuen
wso wostudźić, někomu so wostudźi(sich) langweilen, jemand langweilt sich
wso hańbować(sich) schämen
wso čuć(sich) fühlen
wchichotaćkichern
wso smjećlachen
wlubowaćlieben
wčuć, začuwaćspüren
wžarowaćtrauern
wněkoho rady měć, někoho čuć mócmögen
wpłakaćweinen
amjerzaceärgerlich
abojazliwy, strachoćiwyängstlich
askřiwdźeny, zranjenybeleidigt
asamotnyeinsam
ažarliwyeifersüchtig
azawistnyneidisch
adźakownydankbar
adobreje naladygut gelaunt
awjesoły, radostnyheiter
awašničkojtylaunisch
awjesoły, žortny, zabawnylustig
ama dobru naladu, něchtó je dobreje naladygut gelaunt sein
alubylieb
azbožownyglücklich
azmužity, chrobłymutig
awobužny, pochmurnymürrisch
apřećelnyfreundlich
anjepřećelnyunfreundlich
anerwozny, njeměrnynervös
aluby, sympatiski, přijomnynett
aměrnyruhig
akisałysauer
astrachoćiwy, bojazliwy, spłóšiwyschüchtern
asebjewědomyselbstbewusst
aćichistill
azrudnytraurig
awuskotliwy, bojazliwyverlegen
anjewěstyunsicher
anjemdry, hněwnywütend
ama špatnu naladu, něchtó je špatneje naladyschlecht gelaunt sein
Začuća
Hornjoserbsce
Deutsch
sstrachAngst
shněwanje, mjerzanje, hněwÄrger
swjeselo, radosćFreude
szačućeGefühl
szbožoGlück
shidaHass
ssmjećeLachen
swostudaLangeweile
snaladaLaune
slubosćLiebe
szawisćNeid
směr, pokojRuhe
sstróželeSchreck
sbolosć, bólSchmerz
sžarliwosćEifersucht
sstysk, žedźba, žadosćSehnsucht
sžort, wjeselo, zabawaSpaß
ssylzaTräne
sžarowanjeTrauer
stróštTrost
szadwělowanjeVerzweiflung
spłakanjeWeinen
snjemdrosć, złobyWut
szmužitosć, chrobłosć, njebojaznosćMut
sspokojnosćZufriedenheit
wso mjerzać, so hněwać(sich) ärgern
wso wjeselić(sich) freuen
wso wostudźić, někomu so wostudźi(sich) langweilen, jemand langweilt sich
wso hańbować(sich) schämen
wso čuć(sich) fühlen
wchichotaćkichern
wso smjećlachen
wlubowaćlieben
wčuć, začuwaćspüren
wžarowaćtrauern
wněkoho rady měć, někoho čuć mócmögen
wpłakaćweinen
amjerzaceärgerlich
abojazliwy, strachoćiwyängstlich
askřiwdźeny, zranjenybeleidigt
asamotnyeinsam
ažarliwyeifersüchtig
azawistnyneidisch
adźakownydankbar
adobreje naladygut gelaunt
awjesoły, radostnyheiter
awašničkojtylaunisch
awjesoły, žortny, zabawnylustig
ama dobru naladu, něchtó je dobreje naladygut gelaunt sein
alubylieb
azbožownyglücklich
azmužity, chrobłymutig
awobužny, pochmurnymürrisch
apřećelnyfreundlich
anjepřećelnyunfreundlich
anerwozny, njeměrnynervös
aluby, sympatiski, přijomnynett
aměrnyruhig
akisałysauer
astrachoćiwy, bojazliwy, spłóšiwyschüchtern
asebjewědomyselbstbewusst
aćichistill
azrudnytraurig
awuskotliwy, bojazliwyverlegen
anjewěstyunsicher
anjemdry, hněwnywütend
ama špatnu naladu, něchtó je špatneje naladyschlecht gelaunt sein