Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Wotběh dnja
Hornjoserbsce
Deutsch
swječorAbend, abends
swječerAbendessen
swodnjo, na dnjuam Tage
spěstowarnjaKindergarten
sšulaSchule
sdźeńTag
słožoBett
spřipołdnjoMittag
shortHort
swobjedMittagessen
shrajkanišćoSpielplatz
sranjeMorgen
spopołdnjoNachmittag
snócNacht
schowanje słóncaSonnenuntergang
sschadźenje słóncaSonnenaufgang
sdopołdnjoVormittag
ssnědańFrühstück
szubyZähne
skónc tydźenjaWochenende
stydźeńWoche
w(so) woblec drastu, so wobuć (črije, nohajcy, cholowy)(sich) anziehen
w(so) slec drastu, (so) zuć (črije, nohajcy, cholowy)(sich) ausziehen
w(so) wumyć(sich) waschen
wspaćschlafen
wso wuspaćausschlafen
wstanyćaufstehen
wwotućićaufwachen
w(so) dušowaćduschen
wjěsćessen
wtelewizor hladaćfernsehen
wsnědaćfrühstücken
wdo łoža hićgehen (zu Bett)
w(so) česaćkämmen
wčitaćlesen
w(sej) hrajkaćspielen
wbudźićwecken
w(so) myć, (so) wumyćwaschen
w(sej) rjedźić, (sej) wurjedźićputzen
awječorabends
azahefrüh
apřipołdnjumittags
aranomorgens
amučny, sprócnymüde
apopołdnjunachmittags
aw nocynachts
adypkownypünktlich
aw prawym časurechtzeitig
apozdźespät
anjedypkownyunpünktlich
adopołdnjavormittags
Wotběh dnja
Hornjoserbsce
Deutsch
swječorAbend, abends
swječerAbendessen
swodnjo, na dnjuam Tage
spěstowarnjaKindergarten
sšulaSchule
sdźeńTag
słožoBett
spřipołdnjoMittag
shortHort
swobjedMittagessen
shrajkanišćoSpielplatz
sranjeMorgen
spopołdnjoNachmittag
snócNacht
schowanje słóncaSonnenuntergang
sschadźenje słóncaSonnenaufgang
sdopołdnjoVormittag
ssnědańFrühstück
szubyZähne
skónc tydźenjaWochenende
stydźeńWoche
w(so) woblec drastu, so wobuć (črije, nohajcy, cholowy)(sich) anziehen
w(so) slec drastu, (so) zuć (črije, nohajcy, cholowy)(sich) ausziehen
w(so) wumyć(sich) waschen
wspaćschlafen
wso wuspaćausschlafen
wstanyćaufstehen
wwotućićaufwachen
w(so) dušowaćduschen
wjěsćessen
wtelewizor hladaćfernsehen
wsnědaćfrühstücken
wdo łoža hićgehen (zu Bett)
w(so) česaćkämmen
wčitaćlesen
w(sej) hrajkaćspielen
wbudźićwecken
w(so) myć, (so) wumyćwaschen
w(sej) rjedźić, (sej) wurjedźićputzen
awječorabends
azahefrüh
apřipołdnjumittags
aranomorgens
amučny, sprócnymüde
apopołdnjunachmittags
aw nocynachts
adypkownypünktlich
aw prawym časurechtzeitig
apozdźespät
anjedypkownyunpünktlich
adopołdnjavormittags