Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Swójba
Hornjoserbsce
Deutsch
sadoptowane dźěćo, přiwzate dźěćoAdoptivkind
sstarobaAlter
spřiwuzniAngehörige
sbaby, ćěšenkBaby
spohrjeb, chowanjeBeerdigung
schowanje, hrjebanjeBestattung
sznataBekannte
swopytBesuch
snjewjestaBraut
snawoženjaBräutigam
snjewjesćinski por, nawoženja a njewjestaBrautpaar
sbratrBruder
skuzenkCousin
skuzinaCousine
smandźelstwoEhe
sdo šule zastupić, přijimanje do šuleEinschulung
smandźelskaEhefrau
smandźelskiEhemann
smandźelskaj (muž a žona)Ehepaar
sstaršejEltern
swnučkEnkel
swnučkaEnkelin
sjeničke dźěćoEinzelkind
sdorosćenaErwachsene
skubłanjeErziehung
snamrěwstwo, dźědźinstwoErbschaft
sfirmowanjeFirmung
sswójbaFamilie
sswójbny swjedźeńFamilienfest
sswójbne fotoFamilienfoto
sswójbne mjenoFamilienname
sžonaFrau
spřećelFreund
spřećelkaFreundin
swulkoswójbaGroßfamilie
swowkaGroßmutter
sdźědGroßvater
sporodGeburt
srowGrab
snarodninyGeburtstag
snarodźenske wopismoGeburtsurkunde
sgeneracijaGeneration
sbratr a sotra, bratřa a sotryGeschwister
smłodźina Jugend
społbratrHalbbruder
społsotraHalbschwester
skwasHochzeit
sstyskHeimweh
smłodostny, młodostnaJugendlicher, Jugendliche
shólcJunge
sdźěćoKind
smałoswójbaKleinfamilie
sdźěćatstwoKindheit
smjeńše dźěćoKleinkind
sPrěnje swjate woprawjenjeHeilige Erstkommunion
scyrkejKirche
skonfirmacijaKonfirmation
sholcaMädchen
skmótrPatenonkel
skmótraPatentante
smužMann
sčłowjekMensch
smaćMutter
smjeniny, mjeninaNamenstag
ssusodNachbar
ssusodkaNachbarin
sbratrowc (bratrowy syn), sotrowc (sotřiny syn)Neffe (brüderlicherseits, schwesterlicherseits)
sbratrowča (bratrowa dźowka), sotrowča (sotřina dźowka)Nichte (brüderlicherseits, schwesterlicherseits)
swowkaOma
swujOnkel
sdźědOpa
sćěšenkSäugling
sdźělenjeScheidung
sswakSchwager
sswakowaSchwägerin
spřichodna maćSchwiegermutter
spřichodny nanSchwiegervater
ssotraSchwester
ssynSohn
spřirodna maćStiefmutter
sšulske dźěćoSchulkind
spřirodny nanStiefvater
skřćeńca, křćiznaTaufe, das Tauffest
sćetaTante
ssmjerćTod
sžarowanjeTrauer
swěrowanjeTrauung
sdźowkaTochter
sprawowkaUrgroßmutter
spradźědUrgroßvater
snanVater
sslubVerlobung
spřiwuznistwoVerwandtschaft
ssyrotaWaise
spředmjenoVorname
swudowaWitwe
swudowcWitwer
sdwójnikZwilling
sšulski zastup swjećićEinschulungsfeier
smłodźinski čas, čas młodosćeJugendzeit
wadoptować, přiwzaćadoptieren
wpohrjebać, pochowaćbeerdigen
wnarodźenygeboren
wwopytać, wopytowaćbesuchen
wrěkaćheißen
wnamrěć, zdźědźićerben
wkubłaćerziehen
wso woženić (muž), so wudać (žona)heiraten
wlubowaćlieben
wswjećićfeiern
whladać, wothladowaćpflegen
wrěčećsprechen
wso wadźićstreiten
wso dźělić dać(sich) scheiden lassen
wwumrěćsterben
wso wukřćić dać(sich) taufen lassen
wso dźělić(sich) trennen
wso starać(sich) kümmern
wso wadźić(sich) streiten
wso znjesć(sich) vertragen
wso wujednać, so zjednać(sich) versöhnen
wbydlićwohnen
wtróštowaćtrösten
wso wadźić, so zadźěraćzanken
whromadźe žiwy byćzusammenleben
wso narodźićgeboren werden
wporodźićgebären
wso dźělić daćsich scheiden lassen
wso křćić daćsich taufen lassen
wkwas swjećićHochzeit feiern
asamokubłacyalleinerziehend
adorosćenyerwachsen
astaryalt
adźělenygeschieden
awulkigroß
anježenjeny (muž), njewudata (žona)ledig
abjez dźěći, bjezdźěćnykinderlos
az wjele dźěćimi, wjeledźěćnykinderreich
amłodyjung
apřiwuznyverwandt
awoženjeny (muž), wudata (žona)verheiratet
azwudowjenyverwitwet
aslubjenyverlobt
awosyroćenyverwaist
Swójba
Hornjoserbsce
Deutsch
sadoptowane dźěćo, přiwzate dźěćoAdoptivkind
sstarobaAlter
spřiwuzniAngehörige
sbaby, ćěšenkBaby
spohrjeb, chowanjeBeerdigung
schowanje, hrjebanjeBestattung
sznataBekannte
swopytBesuch
snjewjestaBraut
snawoženjaBräutigam
snjewjesćinski por, nawoženja a njewjestaBrautpaar
sbratrBruder
skuzenkCousin
skuzinaCousine
smandźelstwoEhe
sdo šule zastupić, přijimanje do šuleEinschulung
smandźelskaEhefrau
smandźelskiEhemann
smandźelskaj (muž a žona)Ehepaar
sstaršejEltern
swnučkEnkel
swnučkaEnkelin
sjeničke dźěćoEinzelkind
sdorosćenaErwachsene
skubłanjeErziehung
snamrěwstwo, dźědźinstwoErbschaft
sfirmowanjeFirmung
sswójbaFamilie
sswójbny swjedźeńFamilienfest
sswójbne fotoFamilienfoto
sswójbne mjenoFamilienname
sžonaFrau
spřećelFreund
spřećelkaFreundin
swulkoswójbaGroßfamilie
swowkaGroßmutter
sdźědGroßvater
sporodGeburt
srowGrab
snarodninyGeburtstag
snarodźenske wopismoGeburtsurkunde
sgeneracijaGeneration
sbratr a sotra, bratřa a sotryGeschwister
smłodźina Jugend
społbratrHalbbruder
społsotraHalbschwester
skwasHochzeit
sstyskHeimweh
smłodostny, młodostnaJugendlicher, Jugendliche
shólcJunge
sdźěćoKind
smałoswójbaKleinfamilie
sdźěćatstwoKindheit
smjeńše dźěćoKleinkind
sPrěnje swjate woprawjenjeHeilige Erstkommunion
scyrkejKirche
skonfirmacijaKonfirmation
sholcaMädchen
skmótrPatenonkel
skmótraPatentante
smužMann
sčłowjekMensch
smaćMutter
smjeniny, mjeninaNamenstag
ssusodNachbar
ssusodkaNachbarin
sbratrowc (bratrowy syn), sotrowc (sotřiny syn)Neffe (brüderlicherseits, schwesterlicherseits)
sbratrowča (bratrowa dźowka), sotrowča (sotřina dźowka)Nichte (brüderlicherseits, schwesterlicherseits)
swowkaOma
swujOnkel
sdźědOpa
sćěšenkSäugling
sdźělenjeScheidung
sswakSchwager
sswakowaSchwägerin
spřichodna maćSchwiegermutter
spřichodny nanSchwiegervater
ssotraSchwester
ssynSohn
spřirodna maćStiefmutter
sšulske dźěćoSchulkind
spřirodny nanStiefvater
skřćeńca, křćiznaTaufe, das Tauffest
sćetaTante
ssmjerćTod
sžarowanjeTrauer
swěrowanjeTrauung
sdźowkaTochter
sprawowkaUrgroßmutter
spradźědUrgroßvater
snanVater
sslubVerlobung
spřiwuznistwoVerwandtschaft
ssyrotaWaise
spředmjenoVorname
swudowaWitwe
swudowcWitwer
sdwójnikZwilling
sšulski zastup swjećićEinschulungsfeier
smłodźinski čas, čas młodosćeJugendzeit
wadoptować, přiwzaćadoptieren
wpohrjebać, pochowaćbeerdigen
wnarodźenygeboren
wwopytać, wopytowaćbesuchen
wrěkaćheißen
wnamrěć, zdźědźićerben
wkubłaćerziehen
wso woženić (muž), so wudać (žona)heiraten
wlubowaćlieben
wswjećićfeiern
whladać, wothladowaćpflegen
wrěčećsprechen
wso wadźićstreiten
wso dźělić dać(sich) scheiden lassen
wwumrěćsterben
wso wukřćić dać(sich) taufen lassen
wso dźělić(sich) trennen
wso starać(sich) kümmern
wso wadźić(sich) streiten
wso znjesć(sich) vertragen
wso wujednać, so zjednać(sich) versöhnen
wbydlićwohnen
wtróštowaćtrösten
wso wadźić, so zadźěraćzanken
whromadźe žiwy byćzusammenleben
wso narodźićgeboren werden
wporodźićgebären
wso dźělić daćsich scheiden lassen
wso křćić daćsich taufen lassen
wkwas swjećićHochzeit feiern
asamokubłacyalleinerziehend
adorosćenyerwachsen
astaryalt
adźělenygeschieden
awulkigroß
anježenjeny (muž), njewudata (žona)ledig
abjez dźěći, bjezdźěćnykinderlos
az wjele dźěćimi, wjeledźěćnykinderreich
amłodyjung
apřiwuznyverwandt
awoženjeny (muž), wudata (žona)verheiratet
azwudowjenyverwitwet
aslubjenyverlobt
awosyroćenyverwaist