Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Sad
Hornjoserbsce
Deutsch
swotpadki Abfall
sananas Ananas
sjabłuko Apfel
sjabłučina Apfelbaum
sjabłukowy tykanc Apfelkuchen
sjabłučnica Apfelmus
sjabłukowa brěčka Apfelsaft
sapelsina Apfelsine
sjabłukowa družina Apfelsorte
saprikoza Aprikose
saubergina Aubergine
sbanana Banane
sjahoda Beere
shrjadka Beet
spopróšenje Bestäubung
skrušwa Birne
smódra jahoda Blaubeere
skćenje Blüte
sćernjowka Brombeere
sdatla Dattel
swujuškowak Entsafter
struskalca Erdbeere
struskalcowa rostlina Erdbeerpflanze
sspadany sad Fallobst
sbarba Farbe
sfiga Feige
sbleša Flasche
sblak Fleck
sforma Form
spłód Frucht
spłodowe mjaso Fruchtfleisch
szahroda Garten
sstrowota Gesundheit
srostlinarnja Gewächshaus
sgrapefruit Grapefruit
s(lěsny) worješk Haselnuss
skoža Haut
sholanska jahoda Heidelbeere
smalena Himbeere
smalenowy kerk Himbeerstrauch
smjedowa melona Honigmelone
sjanska jahoda Johannisbeere
sjanskojahodowy kerk Johannisbeerstrauch
sschadźenk Keimling
spóčka Kern
sjadrownik Kerngehäuse
spóčkaty sad Kernobst
swišnina Kirschbaum
swišnja Kirsche
skiwi Kiwi
swijata rostlina Kletterpflanze
spupk Knospe
skokosowy worjech Kokosnuß
skompot Kompott
stykanc Kuchen
sskładowanje Lagerung
slimeta Limette
smandarina Mandarine
smarmelada Marmelade
smarona Marone
smelona Melone
snektarina Nektarine
sworjech Nuss
ssad Obst
ssadowc Obstbaum
ssadowa solotej Obstsalat
ssadowa družina Obstsorte
soliwa Olive
soranža Orange
soranžowa brěčka Orangensaft
spamplmuza Pampelmuse
sbrěšk Pfirsich
srostlina Pflanze
sslowka Pflaume
splantaža Plantage
sbrusnica Preiselbeere
stłóčawa Presse
skwita Quitte
srózynka Rosine
sbrěčka Saft
ssymjo Samen
sškódnik Schädling
sbělizka Schale
splěseń, plěsniwy blak Schimmel, schimmelige Stelle
ssłónčko Sonne
sdružina Sorte
skosmačk Stachelbeere
spóčkaty sad Steinobst
sšiška Stiel
skerk Strauch
ssadowa łuka Streuobstwiese
skusk Stück
sjuh Süden
sjužny płód Südfrucht
storta Torte
skić Traube
ssušeny płód, sušenka Trockenfrucht
switamina Vitamine
slěsna truskalca Walderdbeere
sworjech Walnuss
swodowa melona Wassermelone
swinowy prut Weinrebe
swinowy pjeńk Weinstock
swinowa kić Weintraube
stydźenske wiki Wochenmarkt
scitrona Zitrone
scitronowc Zitronenbaum
scitronowa brěčka Zitronensaft
scitrusowy płód Zitrusfrucht
sknykačk Zwetschge
sčerwiwe, čerwikate madig, wurmstichig
wwotkrać, wotrězać, wottřihać abschneiden
wplahować anbauen
wsadźeć, sadźić anpflanzen
wzezběrać aufsammeln
wwutłóčić ausdrücken
w(ze łžicu) (z)jěsć auslöffeln
wwutłóčić auspressen
wwupytać aussuchen
wpjec backen
wwopłodźić befruchten
wpokłasć belegen
wkćěć blühen
wrozkrać, rozrězać, roztřihać durchschneiden
wzawarić, zawarjeć einkochen
wwopřijeć, měć enthalten
wwupóčkować entkernen
wwujuškować entsaften
wwupóčkować entsteinen
wrozkćěć, wukćěć erblühen
wžnjeć ernten
wjěsć essen
wdo dweju połojcow dźělić halbieren
wwisać hängen
wkupić kaufen
wknakać, (worjechi) tłuskać knacken
wskładować lagern
wsobu jěsć mitessen
wsadźeć, sadźić, zwosadźeć pflanzen, bepflanzen
wšćipać pflücken
wprasować pressen
wzrawić reifen
wnuchać, čuchać riechen
wsyc, wusyc säen
wškodźeć schaden
wbělić schälen
wsłodźeć schmecken
wkrać, rězać, třihać schneiden
wtřasć schütteln
wškitać schützen
wpryskać spritzen
wsłódnić süßen
wpić trinken
wsušić trocknen
wrozmnožić vermehren
wzeschnyć vertrocknen
wdo štyrjoch dźělow dźělić vierteln
wrosć, narosć wachsen
wwumyć waschen
wrozkuskować zerkleinern
wrozkrać, rozrězać zerschneiden
wnacokorować zuckern
wwonjeć duften
wnaselićsalzen
apodobne ähnlich
awoblubowane beliebt
atunje billig
ahórke bitter
amódre blau
ašěroke breit
apisane bunt
atołste dick
aćmowomódre dunkelblau
aćeńke dünn
ajědźne essbar
aeksotiske exotisch
ahnijate, nahnite, zhniwe faulig
atwjerde fest
awłóžne feucht
ačerstwe frisch
ažołte gelb
astrowe gesund
awusušene getrocknet
ahładke glatt
awulke groß
azelene grün
adźeržite haltbar
amałe klein
akřiwe krumm
apodołhojte länglich
afijałkojte, lila lila
amučnate, mukowe mehlig
amokre nass
aoranžowe orange
aškropawe rauh
azrałe reif
asyre roh
ačerwjene rot
ačerwjenkojte rötlich
akulojte rund
azmoršćene runzelig
abrěčkate, słódke kaž brěčka saftig
akisałe sauer
aplěsniwe schimmelig
awuske schmal
asłónčne sonnig
akałate stachelig
asłódke süß
adrohe teuer
asuche trocken
anjezrałe unreif
askažene verdorben
azeschnyte vertrocknet
awjele viel
amjechke weich
amało wenig
Sad
Hornjoserbsce
Deutsch
swotpadki Abfall
sananas Ananas
sjabłuko Apfel
sjabłučina Apfelbaum
sjabłukowy tykanc Apfelkuchen
sjabłučnica Apfelmus
sjabłukowa brěčka Apfelsaft
sapelsina Apfelsine
sjabłukowa družina Apfelsorte
saprikoza Aprikose
saubergina Aubergine
sbanana Banane
sjahoda Beere
shrjadka Beet
spopróšenje Bestäubung
skrušwa Birne
smódra jahoda Blaubeere
skćenje Blüte
sćernjowka Brombeere
sdatla Dattel
swujuškowak Entsafter
struskalca Erdbeere
struskalcowa rostlina Erdbeerpflanze
sspadany sad Fallobst
sbarba Farbe
sfiga Feige
sbleša Flasche
sblak Fleck
sforma Form
spłód Frucht
spłodowe mjaso Fruchtfleisch
szahroda Garten
sstrowota Gesundheit
srostlinarnja Gewächshaus
sgrapefruit Grapefruit
s(lěsny) worješk Haselnuss
skoža Haut
sholanska jahoda Heidelbeere
smalena Himbeere
smalenowy kerk Himbeerstrauch
smjedowa melona Honigmelone
sjanska jahoda Johannisbeere
sjanskojahodowy kerk Johannisbeerstrauch
sschadźenk Keimling
spóčka Kern
sjadrownik Kerngehäuse
spóčkaty sad Kernobst
swišnina Kirschbaum
swišnja Kirsche
skiwi Kiwi
swijata rostlina Kletterpflanze
spupk Knospe
skokosowy worjech Kokosnuß
skompot Kompott
stykanc Kuchen
sskładowanje Lagerung
slimeta Limette
smandarina Mandarine
smarmelada Marmelade
smarona Marone
smelona Melone
snektarina Nektarine
sworjech Nuss
ssad Obst
ssadowc Obstbaum
ssadowa solotej Obstsalat
ssadowa družina Obstsorte
soliwa Olive
soranža Orange
soranžowa brěčka Orangensaft
spamplmuza Pampelmuse
sbrěšk Pfirsich
srostlina Pflanze
sslowka Pflaume
splantaža Plantage
sbrusnica Preiselbeere
stłóčawa Presse
skwita Quitte
srózynka Rosine
sbrěčka Saft
ssymjo Samen
sškódnik Schädling
sbělizka Schale
splěseń, plěsniwy blak Schimmel, schimmelige Stelle
ssłónčko Sonne
sdružina Sorte
skosmačk Stachelbeere
spóčkaty sad Steinobst
sšiška Stiel
skerk Strauch
ssadowa łuka Streuobstwiese
skusk Stück
sjuh Süden
sjužny płód Südfrucht
storta Torte
skić Traube
ssušeny płód, sušenka Trockenfrucht
switamina Vitamine
slěsna truskalca Walderdbeere
sworjech Walnuss
swodowa melona Wassermelone
swinowy prut Weinrebe
swinowy pjeńk Weinstock
swinowa kić Weintraube
stydźenske wiki Wochenmarkt
scitrona Zitrone
scitronowc Zitronenbaum
scitronowa brěčka Zitronensaft
scitrusowy płód Zitrusfrucht
sknykačk Zwetschge
sčerwiwe, čerwikate madig, wurmstichig
wwotkrać, wotrězać, wottřihać abschneiden
wplahować anbauen
wsadźeć, sadźić anpflanzen
wzezběrać aufsammeln
wwutłóčić ausdrücken
w(ze łžicu) (z)jěsć auslöffeln
wwutłóčić auspressen
wwupytać aussuchen
wpjec backen
wwopłodźić befruchten
wpokłasć belegen
wkćěć blühen
wrozkrać, rozrězać, roztřihać durchschneiden
wzawarić, zawarjeć einkochen
wwopřijeć, měć enthalten
wwupóčkować entkernen
wwujuškować entsaften
wwupóčkować entsteinen
wrozkćěć, wukćěć erblühen
wžnjeć ernten
wjěsć essen
wdo dweju połojcow dźělić halbieren
wwisać hängen
wkupić kaufen
wknakać, (worjechi) tłuskać knacken
wskładować lagern
wsobu jěsć mitessen
wsadźeć, sadźić, zwosadźeć pflanzen, bepflanzen
wšćipać pflücken
wprasować pressen
wzrawić reifen
wnuchać, čuchać riechen
wsyc, wusyc säen
wškodźeć schaden
wbělić schälen
wsłodźeć schmecken
wkrać, rězać, třihać schneiden
wtřasć schütteln
wškitać schützen
wpryskać spritzen
wsłódnić süßen
wpić trinken
wsušić trocknen
wrozmnožić vermehren
wzeschnyć vertrocknen
wdo štyrjoch dźělow dźělić vierteln
wrosć, narosć wachsen
wwumyć waschen
wrozkuskować zerkleinern
wrozkrać, rozrězać zerschneiden
wnacokorować zuckern
wwonjeć duften
wnaselićsalzen
apodobne ähnlich
awoblubowane beliebt
atunje billig
ahórke bitter
amódre blau
ašěroke breit
apisane bunt
atołste dick
aćmowomódre dunkelblau
aćeńke dünn
ajědźne essbar
aeksotiske exotisch
ahnijate, nahnite, zhniwe faulig
atwjerde fest
awłóžne feucht
ačerstwe frisch
ažołte gelb
astrowe gesund
awusušene getrocknet
ahładke glatt
awulke groß
azelene grün
adźeržite haltbar
amałe klein
akřiwe krumm
apodołhojte länglich
afijałkojte, lila lila
amučnate, mukowe mehlig
amokre nass
aoranžowe orange
aškropawe rauh
azrałe reif
asyre roh
ačerwjene rot
ačerwjenkojte rötlich
akulojte rund
azmoršćene runzelig
abrěčkate, słódke kaž brěčka saftig
akisałe sauer
aplěsniwe schimmelig
awuske schmal
asłónčne sonnig
akałate stachelig
asłódke süß
adrohe teuer
asuche trocken
anjezrałe unreif
askažene verdorben
azeschnyte vertrocknet
awjele viel
amjechke weich
amało wenig