Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Domjace zwěrjata
Hornjoserbsce
Deutsch
sakwarij, w akwarijuAquarium
swuběhAuslauf
spjerjo, pjerkoFeder
skožuchFell
srybaFisch
smuchaFliege
spjericoFlosse
skřidłoFlügel
snopašk za picuFressnapf
spicaFutter
spicowanjeFütterung
spjerinaGefieder
szłota rybaGoldfisch
snašijny pask, pask na šijuHalsband
sžurkHamster
sdomjace zwěrjoHaustier
ssynoHeu
sprózdnjeńcaHöhle
spos, psyk Hund
spsyča hětaHundehütte
spsyča lajnaHundeleine
spsyča rasaHunderasse
spsycaHündin
sšćěpjenjeImpfung
shońtwjerski instinktJagdtrieb
sklětkaKäfig
szornjatkaKörnerfutter
skanarikKanarienvogel
snuklKaninchen
skoči nuznikKatzenklo
skocorKater
smłoda kóčkaKätzchen
skóčka, mickaKatze
spazoraKralle
slajnaLeine
sžiwochLebewesen
ssanc, mužik(Tier)männchen
směšencMischling
sklamaMaul
sprancMaulkorb
smyšMaus
swujkMeerschweinchen
scyrobaNahrung
snopašk (mały), nopach (wulki)Napf (klein, groß)
spapagajPapagei
shladanjePflege
spacaPfote
swulka myšRatte
srewěrRevier
shródź (za howjada), chlěw (za swinje), konjenc (za konje)Stall (Rinder-, Schweine-, Pferde-)
scycakSäugetier
snopawaSchildkröte
spyskSchnabel
sklamaSchnauze
sšupiznaSchuppen
swopušSchwanz
ssłanjeStreu
szwěrjo, skoćo Tier
schorosćKrankheit
sskótna lěkarkaTierärztin
sskótny lěkarTierarzt
sdom za zwěrjataTierheim
sčwělowanje zwěrjatowTierquälerei
ssćekłosćTollwut
spensija za zwěrjataTierpension
sptačkVogel
ssančka, žónkaWeibchen (weibliches Tier)
spapagajikWellensittich
sšćenjoWelpe
smały nuklZwergkaninchen
scoowobchodZoogeschäft
sklětkaZwinger
slubosć, přichilnosćZuwendung
skosmyFellhaare
wwoćahnyć, plahowaćaufziehen
whnój kidaćausmisten
wwusadźićaussetzen
wpřiwjazaćanbinden
wkusaćbeißen
wblawkaćbellen
w(ze šćětku) česaćbürsten
wžraćfressen
wpicowaćfüttern
wdresěrowaćdressieren
wzežiwićernähren
wwoćahnyć, kubłaćerziehen
wporchać, smochaćfauchen
wlětaćfliegen
wšćěpićimpfen
wjachlićhecheln
wwućheulen
wmórčećknurren
wdrapaćkratzen
wlizaćlecken
wwotwjazaćlosbinden
whrymzaćnagen
wmjawčećmiauen
wwuć, winčeć, kjawčećjaulen
wkastrěrowaćkastrieren
whladaćpflegen
wdypać, pikaćpicken
w(so) rjedźić, (so) čisćić(sich) putzen
wpiwčeć, kwičećpiepsen
wčiste dźeržećsauber halten
wcycaćsaugen
wsterilizowaćsterilisieren
whrabać, šnapaćschnappen
wlikaćschlecken
wnuchać, snuchać, čuchotaćschnuppern
wwuchodźować (so)spazieren
whraćspielen
wmajkać, hacaćstreicheln
wpićtrinken
wpřepytowaćuntersuchen
wwjechlowaćwedeln
wwinčeć, skiwlić, kjawčećwinseln
wzastaraćversorgen
wšćebotać, fifolić, widlować (łastojčki)zwitschern
wplahowaćzüchten
apřiwisliwy, přiwisnyanhänglich
akusatybissig
aspěšny, wobrotliwyflink
awulkigroß
amałyklein
adźiwiwild
aspłóšiwy, bojazny, strachoćiwyscheu
achorykrank
apřitulnykuschelig
askludnyzahm
askludny, dowěrliwyzutraulich
ahrajkatyverspielt
ačistysauber
Domjace zwěrjata
Hornjoserbsce
Deutsch
sakwarij, w akwarijuAquarium
swuběhAuslauf
spjerjo, pjerkoFeder
skožuchFell
srybaFisch
smuchaFliege
spjericoFlosse
skřidłoFlügel
snopašk za picuFressnapf
spicaFutter
spicowanjeFütterung
spjerinaGefieder
szłota rybaGoldfisch
snašijny pask, pask na šijuHalsband
sžurkHamster
sdomjace zwěrjoHaustier
ssynoHeu
sprózdnjeńcaHöhle
spos, psyk Hund
spsyča hětaHundehütte
spsyča lajnaHundeleine
spsyča rasaHunderasse
spsycaHündin
sšćěpjenjeImpfung
shońtwjerski instinktJagdtrieb
sklětkaKäfig
szornjatkaKörnerfutter
skanarikKanarienvogel
snuklKaninchen
skoči nuznikKatzenklo
skocorKater
smłoda kóčkaKätzchen
skóčka, mickaKatze
spazoraKralle
slajnaLeine
sžiwochLebewesen
ssanc, mužik(Tier)männchen
směšencMischling
sklamaMaul
sprancMaulkorb
smyšMaus
swujkMeerschweinchen
scyrobaNahrung
snopašk (mały), nopach (wulki)Napf (klein, groß)
spapagajPapagei
shladanjePflege
spacaPfote
swulka myšRatte
srewěrRevier
shródź (za howjada), chlěw (za swinje), konjenc (za konje)Stall (Rinder-, Schweine-, Pferde-)
scycakSäugetier
snopawaSchildkröte
spyskSchnabel
sklamaSchnauze
sšupiznaSchuppen
swopušSchwanz
ssłanjeStreu
szwěrjo, skoćo Tier
schorosćKrankheit
sskótna lěkarkaTierärztin
sskótny lěkarTierarzt
sdom za zwěrjataTierheim
sčwělowanje zwěrjatowTierquälerei
ssćekłosćTollwut
spensija za zwěrjataTierpension
sptačkVogel
ssančka, žónkaWeibchen (weibliches Tier)
spapagajikWellensittich
sšćenjoWelpe
smały nuklZwergkaninchen
scoowobchodZoogeschäft
sklětkaZwinger
slubosć, přichilnosćZuwendung
skosmyFellhaare
wwoćahnyć, plahowaćaufziehen
whnój kidaćausmisten
wwusadźićaussetzen
wpřiwjazaćanbinden
wkusaćbeißen
wblawkaćbellen
w(ze šćětku) česaćbürsten
wžraćfressen
wpicowaćfüttern
wdresěrowaćdressieren
wzežiwićernähren
wwoćahnyć, kubłaćerziehen
wporchać, smochaćfauchen
wlětaćfliegen
wšćěpićimpfen
wjachlićhecheln
wwućheulen
wmórčećknurren
wdrapaćkratzen
wlizaćlecken
wwotwjazaćlosbinden
whrymzaćnagen
wmjawčećmiauen
wwuć, winčeć, kjawčećjaulen
wkastrěrowaćkastrieren
whladaćpflegen
wdypać, pikaćpicken
w(so) rjedźić, (so) čisćić(sich) putzen
wpiwčeć, kwičećpiepsen
wčiste dźeržećsauber halten
wcycaćsaugen
wsterilizowaćsterilisieren
whrabać, šnapaćschnappen
wlikaćschlecken
wnuchać, snuchać, čuchotaćschnuppern
wwuchodźować (so)spazieren
whraćspielen
wmajkać, hacaćstreicheln
wpićtrinken
wpřepytowaćuntersuchen
wwjechlowaćwedeln
wwinčeć, skiwlić, kjawčećwinseln
wzastaraćversorgen
wšćebotać, fifolić, widlować (łastojčki)zwitschern
wplahowaćzüchten
apřiwisliwy, přiwisnyanhänglich
akusatybissig
aspěšny, wobrotliwyflink
awulkigroß
amałyklein
adźiwiwild
aspłóšiwy, bojazny, strachoćiwyscheu
achorykrank
apřitulnykuschelig
askludnyzahm
askludny, dowěrliwyzutraulich
ahrajkatyverspielt
ačistysauber