Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Wuhódanje sada

Materialije

wšelake družiny sada

rubiško za zawjazanje wočow

nóž

deska

taler

łžica


Přihot

Rozkrajće sad na małe kuski, zo by so tež za woptaće wužiwać móhł.


Přewjedźenje

Sydńće so z dźěćimi wokoło blida. Srjedźa leži sad a na talerju su małe kuski sadu k woptaću. Zawjazajće jednomu dźěsću woči. Druhe dźěćo wupyta jedyn sad a połoži jón hódacemu dźěsću do ruki. Tute dyrbi nětko jeho formu namasać, na sadźe nuchać abo tež kusk wot njeho woptać. Prošće dźěćo, zo wone při masanju, nuchanju a woptaću sad tež wopisuje, na přikład: Je kulowaty a małki. Słodźi słódki. Po krótkim času ma dźěćo prajić, na kajki sad mysli, hdyž so prašeće: Wěš, kak sad rěka? Jeli je prawje hódało, so jemu rubiško wot wočow wozmje a přichodne dźěćo je na rjedźe. Jeli je sad wopak pomjenowało, móžeće z tamnymi dźěćimi pomhać, hdyž na přikład prajiće: Sad je čerwjeny a ma mału póčku. Z nim móžeš słódny tykanc napjec. Wěš nětko, kak sad rěka?

eksperiment
wšě materialije na jedyn pohlad
pohibowanje
drobna motorika
powědančko
hruba motorika
koncentracija a pomjatk
matematiske předchadne kmanosće
fonologiska wuwědomjenosć
rym
recept
rěč
zaznawanje
paslenje a tworjenje
eksperiment
fonologiska wuwědomjenosć
Wuhódanje sada

Materialije

wšelake družiny sada

rubiško za zawjazanje wočow

nóž

deska

taler

łžica


Přihot

Rozkrajće sad na małe kuski, zo by so tež za woptaće wužiwać móhł.


Přewjedźenje

Sydńće so z dźěćimi wokoło blida. Srjedźa leži sad a na talerju su małe kuski sadu k woptaću. Zawjazajće jednomu dźěsću woči. Druhe dźěćo wupyta jedyn sad a połoži jón hódacemu dźěsću do ruki. Tute dyrbi nětko jeho formu namasać, na sadźe nuchać abo tež kusk wot njeho woptać. Prošće dźěćo, zo wone při masanju, nuchanju a woptaću sad tež wopisuje, na přikład: Je kulowaty a małki. Słodźi słódki. Po krótkim času ma dźěćo prajić, na kajki sad mysli, hdyž so prašeće: Wěš, kak sad rěka? Jeli je prawje hódało, so jemu rubiško wot wočow wozmje a přichodne dźěćo je na rjedźe. Jeli je sad wopak pomjenowało, móžeće z tamnymi dźěćimi pomhać, hdyž na přikład prajiće: Sad je čerwjeny a ma mału póčku. Z nim móžeš słódny tykanc napjec. Wěš nětko, kak sad rěka?

eksperiment