Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
W našej zahrodźe

download na kóncu teksta

Materialije

předłoha k wućišćenju


Přewjedźenje

Dźěći lubuja rěčne hry a hrónčka. Hrónčka sej wot dźěći žadaja, na zwuk rěče kedźbować. Wobchadźenje (Umgang) z hrónčkami ma dźěćom wuwědomić, zo nima rěč jenož wobsah, ale tež formu, kotraž je słyšeć. Předčitajće hrónčko a akcentujće słowa. Po tym hrónčko zhromadnje z dźěćimi linku po lince wospjetujće. Tempo ma so po dźěćoch, tak zo móža wšitcy jednotliwe linki sobu powědać. Hdyž dźěći hrónčko wobknježa, je na wšelake wašnje wospjetujće. Hrónčko na přikład šeptajće, jara wótře prajće abo přiběrajo wótřišo a woteběrajo mjelčišo. Dźěći njech hrónčko tež wospjetuja, z tym zo jedne dźěćo po druhim stajnje jednu linku praji.


Na štomach w našej zahrodźe,

wjele sadu k jědźi je.

Zběram pilnje do korba,

krušwy a tež jabłuka.

Ze sadom nětko wjesele,

chwatam domoj do kuchnje.

Hromadźe zes maćerku

dobry tykanc napjeku.

Tež wowka přińdźe popołdnju,

na kofej a bjesadu.


rym
wšě materialije na jedyn pohlad
pohibowanje
drobna motorika
powědančko
hruba motorika
koncentracija a pomjatk
matematiske předchadne kmanosće
fonologiska wuwědomjenosć
rym
recept
rěč
zaznawanje
paslenje a tworjenje
eksperiment
fonologiska wuwědomjenosć
W našej zahrodźe

download na kóncu teksta

Materialije

předłoha k wućišćenju


Přewjedźenje

Dźěći lubuja rěčne hry a hrónčka. Hrónčka sej wot dźěći žadaja, na zwuk rěče kedźbować. Wobchadźenje (Umgang) z hrónčkami ma dźěćom wuwědomić, zo nima rěč jenož wobsah, ale tež formu, kotraž je słyšeć. Předčitajće hrónčko a akcentujće słowa. Po tym hrónčko zhromadnje z dźěćimi linku po lince wospjetujće. Tempo ma so po dźěćoch, tak zo móža wšitcy jednotliwe linki sobu powědać. Hdyž dźěći hrónčko wobknježa, je na wšelake wašnje wospjetujće. Hrónčko na přikład šeptajće, jara wótře prajće abo přiběrajo wótřišo a woteběrajo mjelčišo. Dźěći njech hrónčko tež wospjetuja, z tym zo jedne dźěćo po druhim stajnje jednu linku praji.


Na štomach w našej zahrodźe,

wjele sadu k jědźi je.

Zběram pilnje do korba,

krušwy a tež jabłuka.

Ze sadom nětko wjesele,

chwatam domoj do kuchnje.

Hromadźe zes maćerku

dobry tykanc napjeku.

Tež wowka přińdźe popołdnju,

na kofej a bjesadu.


rym