Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Tajne pismo

Materialije

nopašk

citrony

citronowa prasa (Zitronenpresse)

seršćowc abo watowy štabik

běła papjera

tepjenje abo fejn


Přihot

Wuprasujće citrony a změšejće dobytu jušku z tróšku wody.


Přewjedźenje

Z tutym eksperimentom pokazaće dźěćom, kak hodźi so tajna powěsć (Geheimschrift) napisać. Prašejće so dźěći najprjedy, hač wědźa, što tajna powěsć je. Tajna powěsć je potajnstwo, kiž móžeš swojim přećelam napisać, kotrež pak druzy widźeć njesmědźa. Tež detektiwojo dyrbja druhdy powěsć rozpósłać, kotruž njesmě wopačna wosoba čitać móc. Potom dóstanje kóžde dźěćo běłu papjeru a narysuje něšto z tajnej tintu na łopjeno. Nětko dadźa łopjeno schnyć, tak zo je rysowanka njewidźomna (unsichtbar). Wězo nichtó njepřeradźi, što je namolował. Po tym połoža dźěći swoje łopjena na tepjenje, zo so tajna powěsć přez ćopłotu zaso pokaza. Wšitcy zesydaja so do kruha a kubłarka pokaza jednu rysowanku. Dźěći su nětko detektiwojo a spytaja wuhódać, wot koho tuta tajna powěsć je.

eksperiment
wšě materialije na jedyn pohlad
pohibowanje
drobna motorika
powědančko
hruba motorika
koncentracija a pomjatk
matematiske předchadne kmanosće
fonologiska wuwědomjenosć
rym
recept
rěč
zaznawanje
paslenje a tworjenje
eksperiment
fonologiska wuwědomjenosć
Tajne pismo

Materialije

nopašk

citrony

citronowa prasa (Zitronenpresse)

seršćowc abo watowy štabik

běła papjera

tepjenje abo fejn


Přihot

Wuprasujće citrony a změšejće dobytu jušku z tróšku wody.


Přewjedźenje

Z tutym eksperimentom pokazaće dźěćom, kak hodźi so tajna powěsć (Geheimschrift) napisać. Prašejće so dźěći najprjedy, hač wědźa, što tajna powěsć je. Tajna powěsć je potajnstwo, kiž móžeš swojim přećelam napisać, kotrež pak druzy widźeć njesmědźa. Tež detektiwojo dyrbja druhdy powěsć rozpósłać, kotruž njesmě wopačna wosoba čitać móc. Potom dóstanje kóžde dźěćo běłu papjeru a narysuje něšto z tajnej tintu na łopjeno. Nětko dadźa łopjeno schnyć, tak zo je rysowanka njewidźomna (unsichtbar). Wězo nichtó njepřeradźi, što je namolował. Po tym połoža dźěći swoje łopjena na tepjenje, zo so tajna powěsć přez ćopłotu zaso pokaza. Wšitcy zesydaja so do kruha a kubłarka pokaza jednu rysowanku. Dźěći su nětko detektiwojo a spytaja wuhódać, wot koho tuta tajna powěsć je.

eksperiment