Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Što je tu hinak

download na kóncu teksta

Materialije

předłoha k wućišćenju

barbjenčki


Přihot

Předłohu wućišćeć.


Přewjedźenje

Hdyž sej dźěći wobaj wobrazaj dokładnje wobhladaja, móža wone sydom rozdźělow zwěsćić. Leńka a Korla chcetaj słódny sadowy tykanc napjec. Majka jimaj při tym pomha. Na hornim wobrazu maja wšitko, štož trjebaja, hižo spřihotowane. Ale što je so na delnim wobrazu stało? Namakajće sydom rozdźělow a wobkružće je w delnim wobrazu. Po tym njech dźěći wobrazaj wopisuja a rozdźěle pomjenuja. Při tym hodźa so tež slědowace rumnostne zapřijeća wužiwać: prědku, zady, deleka, horjeka, naprawo, nalěwo, pódla, na.


Što je zaměnjene?

Po tym móžeće sej z dźěćimi sćěhowacu hru zahrać, při kotrejž so zamóžnosć spomjatkowanja a koncentracije spěchuje.

Trjebaće na přikład: muku, cokor, butru, wolij, šklu ze slowkami, prózdnu šklu, pječensku formu, křidku, litrowku a měšawku.

Dźěći sedźa w kole. Wuzwolće šěsć do sydom wěcow, kotrež w jednym rynku dosrjedź koła połožiće. Pomjenujće tute zhromadnje z dźěćimi. Nětko maja wšitcy skrótka čas, sej předmjety w prawym rjedźe spomjatkować. Potom namołwće dźěći woči začinić. Zaměnće (vertauschen) dwaj předmjetaj a prošće dźěći, woči zaso wočinić. Štó wě, što leži nětko hinak hač do toho?


Warianta

Pomjenujće najprjedy předmjety zhromadnje. Jedne dźěćo so wuzwoli a wopušći rumnosć. Druhe dźěćo zaměni (vertauscht) dwaj předmjetaj. Hrajer přińdźe zaso nutř a spyta wuhódać, što leži nětko na wopačnym městnje. Kóžde dźěćo je jónu z hódanjom na rjedźe.zaznawanje
wšě materialije na jedyn pohlad
pohibowanje
drobna motorika
powědančko
hruba motorika
koncentracija a pomjatk
matematiske předchadne kmanosće
fonologiska wuwědomjenosć
rym
recept
rěč
zaznawanje
paslenje a tworjenje
eksperiment
fonologiska wuwědomjenosć
Što je tu hinak?

download na kóncu teksta

Materialije

předłoha k wućišćenju

barbjenčki


Přihot

Předłohu wućišćeć.


Přewjedźenje

Hdyž sej dźěći wobaj wobrazaj dokładnje wobhladaja, móža wone sydom rozdźělow zwěsćić. Leńka a Korla chcetaj słódny sadowy tykanc napjec. Majka jimaj při tym pomha. Na hornim wobrazu maja wšitko, štož trjebaja, hižo spřihotowane. Ale što je so na delnim wobrazu stało? Namakajće sydom rozdźělow a wobkružće je w delnim wobrazu. Po tym njech dźěći wobrazaj wopisuja a rozdźěle pomjenuja. Při tym hodźa so tež slědowace rumnostne zapřijeća wužiwać: prědku, zady, deleka, horjeka, naprawo, nalěwo, pódla, na.


Što je zaměnjene?

Po tym móžeće sej z dźěćimi sćěhowacu hru zahrać, při kotrejž so zamóžnosć spomjatkowanja a koncentracije spěchuje.

Trjebaće na přikład: muku, cokor, butru, wolij, šklu ze slowkami, prózdnu šklu, pječensku formu, křidku, litrowku a měšawku.

Dźěći sedźa w kole. Wuzwolće šěsć do sydom wěcow, kotrež w jednym rynku dosrjedź koła połožiće. Pomjenujće tute zhromadnje z dźěćimi. Nětko maja wšitcy skrótka čas, sej předmjety w prawym rjedźe spomjatkować. Potom namołwće dźěći woči začinić. Zaměnće (vertauschen) dwaj předmjetaj a prošće dźěći, woči zaso wočinić. Štó wě, što leži nětko hinak hač do toho?


Warianta

Pomjenujće najprjedy předmjety zhromadnje. Jedne dźěćo so wuzwoli a wopušći rumnosć. Druhe dźěćo zaměni (vertauscht) dwaj předmjetaj. Hrajer přińdźe zaso nutř a spyta wuhódać, što leži nětko na wopačnym městnje. Kóžde dźěćo je jónu z hódanjom na rjedźe.zaznawanje