Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Sadowe wobrazowe kartki

download na kóncu teksta

Rozłoženje

Z wobrazowymi kartkami móžeće rěčne znajomosće dźěći polěpšić a mjezsobnu komunikaciju dźěći spěchować, z tym zo so na přikład prašeće: Kak rěka tutón sad? Što hodźi so z jabłukow spřihotować? Kak słodźi citrona? Kajke jahody znajeće? Wjele družinow sada dźěći hižo z nazhonjenja znaja. Njebudu pak so snano hnydom na wšě serbske pomjenowanja dopomnić móc, dokelž njejsu prawe słowa hišće w jich hłowje składowane. Za to móžeće kartki wužiwać, tak zo so zapřijeća jako aktiwny słowoskład kruće zakótwja. Někotre hry ze sadowymi kartkami namakaće pod tema sad. Kartki dadźa so tež jara derje wužiwać za spěchowanje dźěći ze serbšćinu jako druha abo cuza rěč.

Kedźbujće při hrach na to, zo ma kóžde dźěćo jónu składnosć k rěčenju. W skupinje su zawěsće tež dźěći, kiž sej njezwěrja rěčeć abo wotmołwu njeznaja. Pomhajće dźěćom rěčnje, z tym zo wočakowane wuprajenje jednorje předprajiće. Dźěći budu wam za tutu rěčnu pomoc jara dźakowne a so tohorunja z wjeselom na hrě wobdźěla. Tu chcemy wam k jednej hrě nastork dać.


Materialije

sadowe wobrazowe kartki

tři muchowe placawki


Přihot

Kartki wućišćeć a laminěrować abo na twjerdu papjeru zlěpić.


Přewjedźenje

Sydńće so z dźěćimi do koła. Prěnje tři dźěći dóstanu muchowu placawku. Nětko połožće tři wobrazowe kartki dosrjedźa a prašejće so na přikład:

Hdźe je melona?

Što je žołte?

Kajki sad je kulowaty?

Kajki sad ma póčku?

Kajki sad rosće na štomach?

Dźěći njech cyle spěšnje z placawku na wotpowědnu kartku placnu a na prašenje wotmołwja. Hdyž je wotmołwa prawa, smě sej dźěćo kartku wzać a placawku za přichodne prašenje zdźeržeć. Tamnej dźěsći dadźa placawku dalšimaj sobuhrajerjomaj. Nětko kubłarka dalši wobraz připołoži, tak zo leža přeco tři kartki na zemi. Hdyž pak běše wotmołwa wopak, staji kubłarka samsne prašenje hišće raz tamnymaj dźěsćomaj, kotrejž spěšnje na wotpowědnu kartku placnjetej.

Jeli raz prašenje na dwě kartce přitrjechi, njedóstanje žane dźěćo kartku. Kubłarka staji hišće raz na wobě dźěsći prašenje, kotrež nětko jenož na jednu sadowu kartku přitrjechi a nic na dwě. Dźěćo, kotrež je najspěšniše a prawu wotmołwu wě, dóstanje kartku. Hra so tak dołho dale wjedźe, doniž so žane kartki wjace připołožić njehodźa.


Warianta

Nimo sadu hodźi so hra tež ze zežiwidłami, zwěrjatami, zeleninu, kwětkami a dalšimi temami přewjesć. Wutřihajće sej za přewjedźenje wobrazy z katalogow abo prospektow a zlěpće je na twjerdu papjeru.


rěč
wšě materialije na jedyn pohlad
pohibowanje
drobna motorika
powědančko
hruba motorika
koncentracija a pomjatk
matematiske předchadne kmanosće
fonologiska wuwědomjenosć
rym
recept
rěč
zaznawanje
paslenje a tworjenje
eksperiment
fonologiska wuwědomjenosć
Sadowe wobrazowe kartki

download na kóncu teksta

Rozłoženje

Z wobrazowymi kartkami móžeće rěčne znajomosće dźěći polěpšić a mjezsobnu komunikaciju dźěći spěchować, z tym zo so na přikład prašeće: Kak rěka tutón sad? Što hodźi so z jabłukow spřihotować? Kak słodźi citrona? Kajke jahody znajeće? Wjele družinow sada dźěći hižo z nazhonjenja znaja. Njebudu pak so snano hnydom na wšě serbske pomjenowanja dopomnić móc, dokelž njejsu prawe słowa hišće w jich hłowje składowane. Za to móžeće kartki wužiwać, tak zo so zapřijeća jako aktiwny słowoskład kruće zakótwja. Někotre hry ze sadowymi kartkami namakaće pod tema sad. Kartki dadźa so tež jara derje wužiwać za spěchowanje dźěći ze serbšćinu jako druha abo cuza rěč.

Kedźbujće při hrach na to, zo ma kóžde dźěćo jónu składnosć k rěčenju. W skupinje su zawěsće tež dźěći, kiž sej njezwěrja rěčeć abo wotmołwu njeznaja. Pomhajće dźěćom rěčnje, z tym zo wočakowane wuprajenje jednorje předprajiće. Dźěći budu wam za tutu rěčnu pomoc jara dźakowne a so tohorunja z wjeselom na hrě wobdźěla. Tu chcemy wam k jednej hrě nastork dać.


Materialije

sadowe wobrazowe kartki

tři muchowe placawki


Přihot

Kartki wućišćeć a laminěrować abo na twjerdu papjeru zlěpić.


Přewjedźenje

Sydńće so z dźěćimi do koła. Prěnje tři dźěći dóstanu muchowu placawku. Nětko połožće tři wobrazowe kartki dosrjedźa a prašejće so na přikład:

Hdźe je melona?

Što je žołte?

Kajki sad je kulowaty?

Kajki sad ma póčku?

Kajki sad rosće na štomach?

Dźěći njech cyle spěšnje z placawku na wotpowědnu kartku placnu a na prašenje wotmołwja. Hdyž je wotmołwa prawa, smě sej dźěćo kartku wzać a placawku za přichodne prašenje zdźeržeć. Tamnej dźěsći dadźa placawku dalšimaj sobuhrajerjomaj. Nětko kubłarka dalši wobraz připołoži, tak zo leža přeco tři kartki na zemi. Hdyž pak běše wotmołwa wopak, staji kubłarka samsne prašenje hišće raz tamnymaj dźěsćomaj, kotrejž spěšnje na wotpowědnu kartku placnjetej.

Jeli raz prašenje na dwě kartce přitrjechi, njedóstanje žane dźěćo kartku. Kubłarka staji hišće raz na wobě dźěsći prašenje, kotrež nětko jenož na jednu sadowu kartku přitrjechi a nic na dwě. Dźěćo, kotrež je najspěšniše a prawu wotmołwu wě, dóstanje kartku. Hra so tak dołho dale wjedźe, doniž so žane kartki wjace připołožić njehodźa.


Warianta

Nimo sadu hodźi so hra tež ze zežiwidłami, zwěrjatami, zeleninu, kwětkami a dalšimi temami přewjesć. Wutřihajće sej za přewjedźenje wobrazy z katalogow abo prospektow a zlěpće je na twjerdu papjeru.


rěč