Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Sad ze seloweho ćěsta

Materialije

(mnóstwo za něhdźe wosom sadowych formow)

přirodne sadowe družiny jako wizuelna pomoc

2 šalce pšeńčneje muki (typa 405)

1 šalka sele

1 mała łžička wolija

1 šalka wody

plakatowa barba

seršćowc

škla


Přispomnjenje

Wodowa barba so tež k pomolowanju hodźi. Wužiwajće pak mało wody, dokelž barby hewak derje njekryja.


Přewjedźenje

Ze selowym ćěstom móžeće hromadźe z dźěćimi bjez wulkeho přihotowanja sad za klamarstwo (Kaufmannsladen) w pěstowarni abo doma zhotowić. Dźěći wotměrja najprjedy 2 šalce muki a 1 šalku sele a woboje w škli změšeja. Potom přidadźa wodu a ćěsto derje přetołkaja. Na kóncu přidadźa wolij a ćěsto hišće raz porjadnje předźěłaja, zo by prawje mjechke było. Jeli ćěsto přejara lěpi, přidajće jednorje hišće kusk muki a sele. Hdyž je přesuche, přidajće hišće kusk wolija a ćěsto hišće raz porjadnje předźěłajće. Potom połoži so ćěstowa kula hišće něšto hodźinow w plastikowej tiće do chłódźaka.

Prjedy hač dźěći nětko ze seloweho ćěsta sad formuja, ma so wone hišće raz přetołkać. Nětko je ćěsto hotowe a dźěći móža po swojej fantaziji płody formować.

Zbytne ćěsto, kotrež njejsu předźěłali, móžeće do sudobja (luftdichter Behälter) połožić a začinić, zo njeby wuschnyło. Selowe ćěsto wostanje tak přez wjacore tydźenje čerstwe a hodźi so tež pozdźišo hišće wužiwać.

Hotowe płody ze seloweho ćěsta so potom jedyn do wjacorych dnjow dołho na powětře suša, štož je wotwisne wot wulkosće płoda. Sad ma so mjeztym tež jónu wobroćić.

Spěšnišo dźe sušenje w kachlach. Połožće za to ćěstowe formy na pječenski blach, kotryž sće z pječenskej papjeru wukładli. Małe wuměłske wudźěłki so najprjedy ćeńko z wolijom pomazaja a so potom něhdźe 1 hodźinu dołho, wotwisujo wot jich wulkosće, při 50 stopnjach w kachlach suša. Temperatura njeměła přewysoka być, zo njeby so ćěsto na powjerchu pukało.

Hdyž su płody wuschnyli a wochłódnili, móža dźěći swoje sadowe formy rjenje pomolować a po tym na papjercowym talerju sušić.

K zakónčenju móžeće w rozmołwnym kole dźěći pozbudźować swoje płody wopisować abo powědać, što wšitko wo tutych płodach wědźa.

paslenje a tworjenje
wšě materialije na jedyn pohlad
pohibowanje
drobna motorika
powědančko
hruba motorika
koncentracija a pomjatk
matematiske předchadne kmanosće
fonologiska wuwědomjenosć
rym
recept
rěč
zaznawanje
paslenje a tworjenje
eksperiment
fonologiska wuwědomjenosć
Sad ze seloweho ćěsta

Materialije

(mnóstwo za něhdźe wosom sadowych formow)

přirodne sadowe družiny jako wizuelna pomoc

2 šalce pšeńčneje muki (typa 405)

1 šalka sele

1 mała łžička wolija

1 šalka wody

plakatowa barba

seršćowc

škla


Přispomnjenje

Wodowa barba so tež k pomolowanju hodźi. Wužiwajće pak mało wody, dokelž barby hewak derje njekryja.


Přewjedźenje

Ze selowym ćěstom móžeće hromadźe z dźěćimi bjez wulkeho přihotowanja sad za klamarstwo (Kaufmannsladen) w pěstowarni abo doma zhotowić. Dźěći wotměrja najprjedy 2 šalce muki a 1 šalku sele a woboje w škli změšeja. Potom přidadźa wodu a ćěsto derje přetołkaja. Na kóncu přidadźa wolij a ćěsto hišće raz porjadnje předźěłaja, zo by prawje mjechke było. Jeli ćěsto přejara lěpi, přidajće jednorje hišće kusk muki a sele. Hdyž je přesuche, přidajće hišće kusk wolija a ćěsto hišće raz porjadnje předźěłajće. Potom połoži so ćěstowa kula hišće něšto hodźinow w plastikowej tiće do chłódźaka.

Prjedy hač dźěći nětko ze seloweho ćěsta sad formuja, ma so wone hišće raz přetołkać. Nětko je ćěsto hotowe a dźěći móža po swojej fantaziji płody formować.

Zbytne ćěsto, kotrež njejsu předźěłali, móžeće do sudobja (luftdichter Behälter) połožić a začinić, zo njeby wuschnyło. Selowe ćěsto wostanje tak přez wjacore tydźenje čerstwe a hodźi so tež pozdźišo hišće wužiwać.

Hotowe płody ze seloweho ćěsta so potom jedyn do wjacorych dnjow dołho na powětře suša, štož je wotwisne wot wulkosće płoda. Sad ma so mjeztym tež jónu wobroćić.

Spěšnišo dźe sušenje w kachlach. Połožće za to ćěstowe formy na pječenski blach, kotryž sće z pječenskej papjeru wukładli. Małe wuměłske wudźěłki so najprjedy ćeńko z wolijom pomazaja a so potom něhdźe 1 hodźinu dołho, wotwisujo wot jich wulkosće, při 50 stopnjach w kachlach suša. Temperatura njeměła přewysoka być, zo njeby so ćěsto na powjerchu pukało.

Hdyž su płody wuschnyli a wochłódnili, móža dźěći swoje sadowe formy rjenje pomolować a po tym na papjercowym talerju sušić.

K zakónčenju móžeće w rozmołwnym kole dźěći pozbudźować swoje płody wopisować abo powědać, što wšitko wo tutych płodach wědźa.

paslenje a tworjenje