Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Prawje abo wopak

download na kóncu teksta

Materialije

přirodne sadowe družiny abo sadowe wobrazowe kartki

papjercowe talerje

ručny zwónčk


Přihot

Rozdźělće sadowe družiny na papjercowych talerjach w rumje. Alternatiwnje móžeće tež sadowe wobrazowe kartki wužiwać. Stólcy a blida so nabok zestajeja, zo je dosć ruma.


Přewjedźenje

Prjedy hač pohibowansku hru přewjedźeće, pomjenujće zhromadnje z dźěćimi wšě sadowe družiny, kotrež su na talerjach w rumje rozdźělene. Potom zesydaja so dźěći srjedź ruma na zemju. Kubłarka praji nětko na přikład: Wišnja ma małku póčku. Dźěći maja skrótka čas k přemyslowanju, hač tute wuprajenje trjechi abo nic. Hdyž zazwoniće jónu z ručnym zwónčkom, běža dźěći spěšnje k talerjej z wišnju, dokelž je wuprajenje prawe. Jeli pak prajće sadu, kotraž njepřitrjechi, wostanu dźěći na zemi sedźo. Hrajerjo, kotřiž so wopak rozsudźa a na městnje sedźo wostanu, njech potom hač k wotpowědnemu talerjej skakaja. Nětko wospjetuja wšitcy hromadźe hišće raz: Wišnja ma małku póčku. Po tym so wšě dźěći zaso do kruha zesydaja a hra so pokročuje.


pohibowanje
wšě materialije na jedyn pohlad
pohibowanje
drobna motorika
powědančko
hruba motorika
koncentracija a pomjatk
matematiske předchadne kmanosće
fonologiska wuwědomjenosć
rym
recept
rěč
zaznawanje
paslenje a tworjenje
eksperiment
fonologiska wuwědomjenosć
Prawje abo wopak?

download na kóncu teksta

Materialije

přirodne sadowe družiny abo sadowe wobrazowe kartki

papjercowe talerje

ručny zwónčk


Přihot

Rozdźělće sadowe družiny na papjercowych talerjach w rumje. Alternatiwnje móžeće tež sadowe wobrazowe kartki wužiwać. Stólcy a blida so nabok zestajeja, zo je dosć ruma.


Přewjedźenje

Prjedy hač pohibowansku hru přewjedźeće, pomjenujće zhromadnje z dźěćimi wšě sadowe družiny, kotrež su na talerjach w rumje rozdźělene. Potom zesydaja so dźěći srjedź ruma na zemju. Kubłarka praji nětko na přikład: Wišnja ma małku póčku. Dźěći maja skrótka čas k přemyslowanju, hač tute wuprajenje trjechi abo nic. Hdyž zazwoniće jónu z ručnym zwónčkom, běža dźěći spěšnje k talerjej z wišnju, dokelž je wuprajenje prawe. Jeli pak prajće sadu, kotraž njepřitrjechi, wostanu dźěći na zemi sedźo. Hrajerjo, kotřiž so wopak rozsudźa a na městnje sedźo wostanu, njech potom hač k wotpowědnemu talerjej skakaja. Nětko wospjetuja wšitcy hromadźe hišće raz: Wišnja ma małku póčku. Po tym so wšě dźěći zaso do kruha zesydaja a hra so pokročuje.


pohibowanje