Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Moje prawe městno je swobodne

download na kóncu teksta

Materialije

sadowe wobrazowe kartki


Přihot

Wobrazowe kartki wućišćeć a laminěrować abo na sylnišu papjeru zlěpić. Do hornjeju róžkow dźěrce zašćipnyć a přez njej nitku sćahnyć, zo móže so karta wokoło šije powěsnyć.


Přewjedźenje

Dźěći a kubłarka sedźa w stólcowym kruhu. Jedyn stólc so přidatnje do kruha staji a wostanje naprawo pódla kubłarki prózdny. Potom dóstanje kóžde dźěćo jednu sadowu kartku, kotruž sej z wobrazom doprědka wokoło šije powěsnje. Kóždy wobraz smě so jenož jónu wužiwać. Do spočatka hry kóžde dźěćo hišće raz swój płód pomjenuje. Tamne pomhaja, jeli něchtó swoje sadowe słowo njeznaje. Nětko hraje so woblubowana hra: Moje prawe, prawe městno je swobodne ... Njewołaja pak so mjena dźěći, ale sadowe družiny. Prěnje runda so započina, z tym zo połoži kubłarka swoju prawu ruku na swobodny stólc pódla sebje a praji: Moje prawe, prawe městno je swobodne, ja přeju sej bananu pódla mnje. Dźěćo, kotrež ma tutu sadowu kartku, so nětko na swobodny stólc pódla kubłarki sydnje. Tuž je stólc wotprawa jednoho druheho hrajerja swobodny. Tute dźěćo połoži swoju ruku na prózdny stólc a praji: Moje prawe, prawe městno je swobodne, ja přeju sej wišnju pódla mnje. Kubłarka měła na to dźiwać, zo móže sej kóžde dźěćo jónu někoho wotprawa wot sebje přeć.


Warianta

Zo bychu wšě dźěći nawuknyli naprawo a nalěwo rozeznawać, móže hra tež měnjeć mjez prawym a lěwym městnom. Potom so praji: Moje lěwe, lěwe městno je swobodne, ja přeju sej slowku pódla mnje.


pohibowanje
wšě materialije na jedyn pohlad
pohibowanje
drobna motorika
powědančko
hruba motorika
koncentracija a pomjatk
matematiske předchadne kmanosće
fonologiska wuwědomjenosć
rym
recept
rěč
zaznawanje
paslenje a tworjenje
eksperiment
fonologiska wuwědomjenosć
Moje prawe městno je swobodne

download na kóncu teksta

Materialije

sadowe wobrazowe kartki


Přihot

Wobrazowe kartki wućišćeć a laminěrować abo na sylnišu papjeru zlěpić. Do hornjeju róžkow dźěrce zašćipnyć a přez njej nitku sćahnyć, zo móže so karta wokoło šije powěsnyć.


Přewjedźenje

Dźěći a kubłarka sedźa w stólcowym kruhu. Jedyn stólc so přidatnje do kruha staji a wostanje naprawo pódla kubłarki prózdny. Potom dóstanje kóžde dźěćo jednu sadowu kartku, kotruž sej z wobrazom doprědka wokoło šije powěsnje. Kóždy wobraz smě so jenož jónu wužiwać. Do spočatka hry kóžde dźěćo hišće raz swój płód pomjenuje. Tamne pomhaja, jeli něchtó swoje sadowe słowo njeznaje. Nětko hraje so woblubowana hra: Moje prawe, prawe městno je swobodne ... Njewołaja pak so mjena dźěći, ale sadowe družiny. Prěnje runda so započina, z tym zo połoži kubłarka swoju prawu ruku na swobodny stólc pódla sebje a praji: Moje prawe, prawe městno je swobodne, ja přeju sej bananu pódla mnje. Dźěćo, kotrež ma tutu sadowu kartku, so nětko na swobodny stólc pódla kubłarki sydnje. Tuž je stólc wotprawa jednoho druheho hrajerja swobodny. Tute dźěćo połoži swoju ruku na prózdny stólc a praji: Moje prawe, prawe městno je swobodne, ja přeju sej wišnju pódla mnje. Kubłarka měła na to dźiwać, zo móže sej kóžde dźěćo jónu někoho wotprawa wot sebje přeć.


Warianta

Zo bychu wšě dźěći nawuknyli naprawo a nalěwo rozeznawać, móže hra tež měnjeć mjez prawym a lěwym městnom. Potom so praji: Moje lěwe, lěwe městno je swobodne, ja přeju sej slowku pódla mnje.


pohibowanje