Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Mnóstwowy memo

download na kóncu teksta

Material

předłoha za wućišć


Přihot

Předłohu wućišćeć a laminěrować. W fachowych wobchodach dawaja tež blankokarty z kruteho papjerca we wulkosći 6 x 6 cm za memohry, na kotrež móža so wobrazy nalěpić. Tute karty su jara stabilne a dołho dźerža.


Přispomnjenje

Spóznać ličbowe wobrazy a kmanosć, tute wobrazy z ličbnikom (Zahlwort) zwjazać, stej wažnej krokaj k zrozumjenju ličbow. Hižo do spočatka šule móže so předwěda nastupajo ličby natwarjeć, z tym zo dźěći spóznaja, zo steji jedna ličba za jedne mnóstwo. Dźěći, kiž započinaja struktury mnóstwow zaznawać (wahrnehmen), njedyrbja pozdźišo jónu wšě mnóstwowe elementy jednotliwje ličić, ale móža ličbu potom ze wšelakich dźělnych mnóstwow natwarić. Tute zaznawanje (Wahrnehmung) mnóstwow je za wobšěrne ličbowe zrozumjenje njeparujomne a je wažne wuměnjenje za pozdźiše ličenje w prěnim lětniku.


Přewjedźenje

Stajnje dwě dźěsći hrajetej z 12 abo 18 kartowymi porami, kotrež předstajeja mnóstwa a ličby wot 1 do 6. Dźěći namakaja stajnje dwaj kartowej poraj, z tym zo přirjaduja na přikład sadowej karće prawu kartu z dypkami abo wotpowědnu ličbu. Karty so změšeja a zawodźěte wupołoža. Jedne dźěćo započina a wotkryje dwě karće. Pomjenuje karće same abo z pomocu kubłarki, na přikład: tři wišnje a tři dypki. Jeli stej mnóstwje na woběmaj kartomaj jenakej, móže sej dźěćo wobě karće zdźeržeć a přichodnej dwě karće wotkryć. Jeli wotkryjetej so dwě karće, kiž so hromadźe njehodźitej, so wobě karće zaso na samsnym městnje wobroćitej a přichodne dźěćo je na rjedźe. Štó ma na kóncu najwjace kartow?


matematiske předchadne kmanosće
wšě materialije na jedyn pohlad
pohibowanje
drobna motorika
powědančko
hruba motorika
koncentracija a pomjatk
matematiske předchadne kmanosće
fonologiska wuwědomjenosć
rym
recept
rěč
zaznawanje
paslenje a tworjenje
eksperiment
fonologiska wuwědomjenosć
Mnóstwowy memo

download na kóncu teksta

Material

předłoha za wućišć


Přihot

Předłohu wućišćeć a laminěrować. W fachowych wobchodach dawaja tež blankokarty z kruteho papjerca we wulkosći 6 x 6 cm za memohry, na kotrež móža so wobrazy nalěpić. Tute karty su jara stabilne a dołho dźerža.


Přispomnjenje

Spóznać ličbowe wobrazy a kmanosć, tute wobrazy z ličbnikom (Zahlwort) zwjazać, stej wažnej krokaj k zrozumjenju ličbow. Hižo do spočatka šule móže so předwěda nastupajo ličby natwarjeć, z tym zo dźěći spóznaja, zo steji jedna ličba za jedne mnóstwo. Dźěći, kiž započinaja struktury mnóstwow zaznawać (wahrnehmen), njedyrbja pozdźišo jónu wšě mnóstwowe elementy jednotliwje ličić, ale móža ličbu potom ze wšelakich dźělnych mnóstwow natwarić. Tute zaznawanje (Wahrnehmung) mnóstwow je za wobšěrne ličbowe zrozumjenje njeparujomne a je wažne wuměnjenje za pozdźiše ličenje w prěnim lětniku.


Přewjedźenje

Stajnje dwě dźěsći hrajetej z 12 abo 18 kartowymi porami, kotrež předstajeja mnóstwa a ličby wot 1 do 6. Dźěći namakaja stajnje dwaj kartowej poraj, z tym zo přirjaduja na přikład sadowej karće prawu kartu z dypkami abo wotpowědnu ličbu. Karty so změšeja a zawodźěte wupołoža. Jedne dźěćo započina a wotkryje dwě karće. Pomjenuje karće same abo z pomocu kubłarki, na přikład: tři wišnje a tři dypki. Jeli stej mnóstwje na woběmaj kartomaj jenakej, móže sej dźěćo wobě karće zdźeržeć a přichodnej dwě karće wotkryć. Jeli wotkryjetej so dwě karće, kiž so hromadźe njehodźitej, so wobě karće zaso na samsnym městnje wobroćitej a přichodne dźěćo je na rjedźe. Štó ma na kóncu najwjace kartow?


matematiske předchadne kmanosće