Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Mandala z dypkami

download na kóncu teksta

Materialije

předłoha k wućišćenju

barbjenčki

wodowa barba

nožicy

plastilinowy gumi (Knetgummi)

běła papjera

słomička (Strohhalm)

kuchinska papjera

nitka


Přihot

Wućišćće předłohu na sylnišu papjeru.


Přewjedźenje

Zaběra z mandala spěchuje koncentraciju runje tak kaž drobnu motoriku a mjezdruhim dźěći při tym tež wotpinaja (entspannen). Rěčće z nimi najprjedy wo temje sad, z tym zo so dźěći na přikład prašejće: Kajki sad wy znajeće? Što hodźi so ze sadu wšitko zhotowić? Kajki sad najradšo jěsće? Potom dajće kóždemu dźěsću jednu słomičku. Skrótšće hromadźe z dźěćimi słomički na něhdźe 6 cm. Dajće dźěćom k tomu dwě abo tři skrótšene słomički, tak zo sej tute k swojej słomičce připołoža a z barbjenčkom wotpowědnu dołhosć markěruja. Na markěrowanym městnje dźěći zbytk słomički wottřihaja. Potom tyknu wšitcy kusk plastilinoweho gumija na jedyn kónčk krótkeje słomički. Tutón gumijowy kónčk słomički tunknu do barby a z nim wobraz z dypkami wuhotuja. Za kóždu barbu ma so druha słomička wužiwać. Hdyž njejsu dypki hižo rjane, ale chětro zamórane, móže so gumijowy kónčk z kuchinskej papjeru wótrěć. Na kóncu kóžde dźěćo swój mandala wutřiha. Rysowanki so na nitku stykaja a so w rumje abo na sćěnje wupowěsnu.


koncentracija a pomjatk
wšě materialije na jedyn pohlad
pohibowanje
drobna motorika
powědančko
hruba motorika
koncentracija a pomjatk
matematiske předchadne kmanosće
fonologiska wuwědomjenosć
rym
recept
rěč
zaznawanje
paslenje a tworjenje
eksperiment
fonologiska wuwědomjenosć
Mandala z dypkami

download na kóncu teksta

Materialije

předłoha k wućišćenju

barbjenčki

wodowa barba

nožicy

plastilinowy gumi (Knetgummi)

běła papjera

słomička (Strohhalm)

kuchinska papjera

nitka


Přihot

Wućišćće předłohu na sylnišu papjeru.


Přewjedźenje

Zaběra z mandala spěchuje koncentraciju runje tak kaž drobnu motoriku a mjezdruhim dźěći při tym tež wotpinaja (entspannen). Rěčće z nimi najprjedy wo temje sad, z tym zo so dźěći na přikład prašejće: Kajki sad wy znajeće? Što hodźi so ze sadu wšitko zhotowić? Kajki sad najradšo jěsće? Potom dajće kóždemu dźěsću jednu słomičku. Skrótšće hromadźe z dźěćimi słomički na něhdźe 6 cm. Dajće dźěćom k tomu dwě abo tři skrótšene słomički, tak zo sej tute k swojej słomičce připołoža a z barbjenčkom wotpowědnu dołhosć markěruja. Na markěrowanym městnje dźěći zbytk słomički wottřihaja. Potom tyknu wšitcy kusk plastilinoweho gumija na jedyn kónčk krótkeje słomički. Tutón gumijowy kónčk słomički tunknu do barby a z nim wobraz z dypkami wuhotuja. Za kóždu barbu ma so druha słomička wužiwać. Hdyž njejsu dypki hižo rjane, ale chětro zamórane, móže so gumijowy kónčk z kuchinskej papjeru wótrěć. Na kóncu kóžde dźěćo swój mandala wutřiha. Rysowanki so na nitku stykaja a so w rumje abo na sćěnje wupowěsnu.


koncentracija a pomjatk