Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Mandala k wumolowanju

download na kóncu teksta

Materialije

kopěrowanska předłoha

barbjenčki

nožicy

hudźba

nitka


Přihot

Wućišćće předłohu na sylnišu papjeru.


Přewjedźenje

Hdyž je w skupinje zaso jónu jara wótře, móže zaběra z mandala měr do njeje přinjesć. Wumolowanje spěchuje koncentraciju runje tak kaž drobnu motoriku a mjezdruhim dźěći při tym tež wotpinaja (entspannen). Zarjadujće za dźěći tohodla měrne dźěłowe městno. Rěčće z nimi najprjedy wo temje sad, z tym zo so dźěći na přikład prašejće: Kajki sad wam słodźi? Kajke jahody znajeće? Kajki sad rosće na kerkach? Rozkładźće potom skrótka zmysł jednoho mandala a rozdźělće dźěćom předłohi. Zaswěćće hudźbu a prošće dźěći, krótko woči začinić a hłuboko předychać. Nětko móže kóždy z wumolowanjom započinać. Štóž je hotowy, njech swoje mjeno zady na mandala napisa abo kubłarka to sčini. Na kóncu kóžde dźěćo swój mandala wutřiha. Rysowanki so na nitku stykaja a so w rumje abo na sćěnje wupowěsnu.


koncentracija a pomjatk
wšě materialije na jedyn pohlad
pohibowanje
drobna motorika
powědančko
hruba motorika
koncentracija a pomjatk
matematiske předchadne kmanosće
fonologiska wuwědomjenosć
rym
recept
rěč
zaznawanje
paslenje a tworjenje
eksperiment
fonologiska wuwědomjenosć
Mandala k wumolowanju

download na kóncu teksta

Materialije

kopěrowanska předłoha

barbjenčki

nožicy

hudźba

nitka


Přihot

Wućišćće předłohu na sylnišu papjeru.


Přewjedźenje

Hdyž je w skupinje zaso jónu jara wótře, móže zaběra z mandala měr do njeje přinjesć. Wumolowanje spěchuje koncentraciju runje tak kaž drobnu motoriku a mjezdruhim dźěći při tym tež wotpinaja (entspannen). Zarjadujće za dźěći tohodla měrne dźěłowe městno. Rěčće z nimi najprjedy wo temje sad, z tym zo so dźěći na přikład prašejće: Kajki sad wam słodźi? Kajke jahody znajeće? Kajki sad rosće na kerkach? Rozkładźće potom skrótka zmysł jednoho mandala a rozdźělće dźěćom předłohi. Zaswěćće hudźbu a prošće dźěći, krótko woči začinić a hłuboko předychać. Nětko móže kóždy z wumolowanjom započinać. Štóž je hotowy, njech swoje mjeno zady na mandala napisa abo kubłarka to sčini. Na kóncu kóžde dźěćo swój mandala wutřiha. Rysowanki so na nitku stykaja a so w rumje abo na sćěnje wupowěsnu.


koncentracija a pomjatk