Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Logiske rjady spóznać

download na kóncu teksta

Materialije

předłoha k wućišćenju


Přihot

Kopěrowansku předłohu wućišćeć.


Přewjedźenje

Tule widźa dźěći muster płodow w jednotliwych rynkach. Nadawk dźěći wobsteji w tym, zo spóznaja w kóždym rynku logiski rjad (logische Reihenfolge). Do prózdneho kašćika zarysuja wotpowědny sad, kotryž tutón mustrowy rjad wudospołni. Hdyž su wšitcy hotowe, pomjenuja dźěći zhromadnje rynk po rynku sad abo sad a jeho mnóstwo w jednotliwych kašćikach. Při tym kóžde dźěćo z porstom na wotpowědny kašćik pokazuje.


Logiski rjad kłasć

Po tym hodźi so logiski rjad ze wšelakimi małymi předmjetami kłasć, kaž na přikład z drjewjanymi zwěrjatami, legowymi klockami, žołdźemi atd. Přeco dwě dźěsći kładźetej sej mjezsobu logiski rjad, zapřimnjetej strukturu a kładźetej muster dale, na přikład: 1 módry klock, 2 žołtej klockaj, 3 módre klocki, 1 běły klock ... Strukturu zapřimnyć je ćešo, hdyž dołhosć rjadu přiběra a hdyž jewi so jedyn předmjet wjacekróć, na přikład: 1 běły klock, 3 žołdźe, 2 kneflaj, 2 módrej klockaj, 1 běły klock, 1 kastanija a potom so rjad zaso wospjetuje.


zaznawanje
wšě materialije na jedyn pohlad
pohibowanje
drobna motorika
powědančko
hruba motorika
koncentracija a pomjatk
matematiske předchadne kmanosće
fonologiska wuwědomjenosć
rym
recept
rěč
zaznawanje
paslenje a tworjenje
eksperiment
fonologiska wuwědomjenosć
Logiske rjady spóznać

download na kóncu teksta

Materialije

předłoha k wućišćenju


Přihot

Kopěrowansku předłohu wućišćeć.


Přewjedźenje

Tule widźa dźěći muster płodow w jednotliwych rynkach. Nadawk dźěći wobsteji w tym, zo spóznaja w kóždym rynku logiski rjad (logische Reihenfolge). Do prózdneho kašćika zarysuja wotpowědny sad, kotryž tutón mustrowy rjad wudospołni. Hdyž su wšitcy hotowe, pomjenuja dźěći zhromadnje rynk po rynku sad abo sad a jeho mnóstwo w jednotliwych kašćikach. Při tym kóžde dźěćo z porstom na wotpowědny kašćik pokazuje.


Logiski rjad kłasć

Po tym hodźi so logiski rjad ze wšelakimi małymi předmjetami kłasć, kaž na přikład z drjewjanymi zwěrjatami, legowymi klockami, žołdźemi atd. Přeco dwě dźěsći kładźetej sej mjezsobu logiski rjad, zapřimnjetej strukturu a kładźetej muster dale, na přikład: 1 módry klock, 2 žołtej klockaj, 3 módre klocki, 1 běły klock ... Strukturu zapřimnyć je ćešo, hdyž dołhosć rjadu přiběra a hdyž jewi so jedyn předmjet wjacekróć, na přikład: 1 běły klock, 3 žołdźe, 2 kneflaj, 2 módrej klockaj, 1 běły klock, 1 kastanija a potom so rjad zaso wospjetuje.


zaznawanje