Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Ličbowy puć: Zakryte ličby

download na kóncu teksta

Materialije

předłoha wot Ličbowy puć zeznać

zwónčk


Přihot

Ličbowe wobrazy jako ličbowy puć na zemi wukłasć, ale nic kruće přičinić.


Přewjedźenje

Tutu hru móžeće přewjesć, hdyž su wšě dźěći ličbowy puć zeznali a móža wěsće (sicher) wot 1 do 10 doprědka a wróćo ličić. Při tutym zwučowanju na ličbowym puću pomjenuja dźěći ličbu, kotraž je zakryta. Hra měła so tak často kaž móžno přewjesć, doniž wšě dźěći ličby pomjenować zamóža, bjeztoho zo přeco pola jedyn ličić započnu. Ličić wot kóždeježkuli ličby (das Zählen von einer beliebigen Zahl aus) je wažna kmanosć, kotraž so z tym spěchuje.

Wšě dźěći sydnu so w jednym rynku pódla wukładźeneho ličboweho puća. Jedne dźěćo so wuzwoli a stupi so před ličbu 1. Kubłarka prosy dźěćo woči začinić. Druhe dźěćo wobroći jednu ličbu tak, zo je ličba nětko zakryta. Hdyž zazwoni zwónčk, wotewrěje čakace dźěćo swojej woči a najprjedy zakrytu ličbu wótře pomjenuje. Potom hakle zakrytu kartu wobroći. Jeli dźěćo ličbu njewě, da wone kubłarce znamjo a wona jemu mjelčo pytanu ličbu do wucha šeptnje. Tež druhe dźěćo móže pomhać a wotpowědnu ličbu přišuknyć.

Na kóncu liča wšitcy zhromadnje ličbowy puć wot zakryteje ličby wróćo hač do 1 abo doprědka do 10. Tu kubłarka rozsudźi, do kotreho směra so liči. Pyta-li so na přikład ličba 8, potom ličće wot 8 wróćo do 1. Dźěćo, kotrež je měło ličbu mjenować, dźe ličbowy puć we wotpowědnym tempje pódla wobrazowych kartow wróćo a liči tohorunja wótře sobu. Móžeće so dźěćo tež prašeć, hač chce same wótře ličić abo zhromadnje z tamnymi dźěćimi.

Dokelž njejsu karty při tutej hrě na zemi kruće přičinjene, běži wone pódla wobrazowych kartow a nic na nich ličbowy puć doprědka abo wróćo.matematiske předchadne kmanosće
wšě materialije na jedyn pohlad
pohibowanje
drobna motorika
powědančko
hruba motorika
koncentracija a pomjatk
matematiske předchadne kmanosće
fonologiska wuwědomjenosć
rym
recept
rěč
zaznawanje
paslenje a tworjenje
eksperiment
fonologiska wuwědomjenosć
Ličbowy puć: Zakryte ličby

download na kóncu teksta

Materialije

předłoha wot Ličbowy puć zeznać

zwónčk


Přihot

Ličbowe wobrazy jako ličbowy puć na zemi wukłasć, ale nic kruće přičinić.


Přewjedźenje

Tutu hru móžeće přewjesć, hdyž su wšě dźěći ličbowy puć zeznali a móža wěsće (sicher) wot 1 do 10 doprědka a wróćo ličić. Při tutym zwučowanju na ličbowym puću pomjenuja dźěći ličbu, kotraž je zakryta. Hra měła so tak často kaž móžno přewjesć, doniž wšě dźěći ličby pomjenować zamóža, bjeztoho zo přeco pola jedyn ličić započnu. Ličić wot kóždeježkuli ličby (das Zählen von einer beliebigen Zahl aus) je wažna kmanosć, kotraž so z tym spěchuje.

Wšě dźěći sydnu so w jednym rynku pódla wukładźeneho ličboweho puća. Jedne dźěćo so wuzwoli a stupi so před ličbu 1. Kubłarka prosy dźěćo woči začinić. Druhe dźěćo wobroći jednu ličbu tak, zo je ličba nětko zakryta. Hdyž zazwoni zwónčk, wotewrěje čakace dźěćo swojej woči a najprjedy zakrytu ličbu wótře pomjenuje. Potom hakle zakrytu kartu wobroći. Jeli dźěćo ličbu njewě, da wone kubłarce znamjo a wona jemu mjelčo pytanu ličbu do wucha šeptnje. Tež druhe dźěćo móže pomhać a wotpowědnu ličbu přišuknyć.

Na kóncu liča wšitcy zhromadnje ličbowy puć wot zakryteje ličby wróćo hač do 1 abo doprědka do 10. Tu kubłarka rozsudźi, do kotreho směra so liči. Pyta-li so na přikład ličba 8, potom ličće wot 8 wróćo do 1. Dźěćo, kotrež je měło ličbu mjenować, dźe ličbowy puć we wotpowědnym tempje pódla wobrazowych kartow wróćo a liči tohorunja wótře sobu. Móžeće so dźěćo tež prašeć, hač chce same wótře ličić abo zhromadnje z tamnymi dźěćimi.

Dokelž njejsu karty při tutej hrě na zemi kruće přičinjene, běži wone pódla wobrazowych kartow a nic na nich ličbowy puć doprědka abo wróćo.matematiske předchadne kmanosće