Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Ličbowy puć: Stop na jednej ličbje

download na kóncu teksta

Materialije

předłoha wot Ličbowy puć zeznać

krepowy bant


Přihot

Ličbowe wobrazy kruće na zemju přičinić, tak zo so dźěći wobsunyć njemóža.


Přewjedźenje

Tutu hru móžeće přewjesć, hdyž su wšě dźěći ličbowy puć zeznali a wěsće wot 1 do 10 doprědka a wróćo liča. Při tutym zwučowanju dźěći ličbu, na kotrejž stejo wostanu, wótře pomjenuja. Nadawk njeje lochki, dokelž so dźěći w swojim ličenskim rytmusu přetorhnu. Tohodla měło so tute zwučowanje tak často kaž móžno wospjetować, doniž wšě dźěći ličby pomjenować zamóža, bjeztoho zo přeco pola jedyn ličić započnu. Ličić wot kóždeježkuli ličby (das Zählen von einer beliebigen Zahl aus) je wažna kmanosć, kotraž móže so z tutej hru jara derje zwučować.

Dźěći zestupaja so pódla ličboweho puća. Jedne dźěćo so wuzwoli a smě jako prěnje po ličbowym puću hić. Wone ličby mjelčo sobu liči a na kóždej ličbje kusk poskoči, prjedy hač na přichodnu ličbu stupi. Tež tamne dźěći sobu liča a na swojim městnje jónu poskoča. Hdyž zawoła kubłarka stop, wostanje dźěćo na ličbowym puću stejo a pomjenuje wótře wotpowědnu ličbu. Jeli dźěćo ličbu njewě, da wone kubłarce znamjo a wona jemu mjelčo ličbu do wucha šeptnje. Dźěćo ličbu hišće raz wótře mjenuje. Potom dźe ličbowy puć hač do kónca a wšě dźěći wótře sobu liča. Nětko je přichodne dźěćo na rjedźe.


matematiske předchadne kmanosće
wšě materialije na jedyn pohlad
pohibowanje
drobna motorika
powědančko
hruba motorika
koncentracija a pomjatk
matematiske předchadne kmanosće
fonologiska wuwědomjenosć
rym
recept
rěč
zaznawanje
paslenje a tworjenje
eksperiment
fonologiska wuwědomjenosć
Ličbowy puć: Stop na jednej ličbje

download na kóncu teksta

Materialije

předłoha wot Ličbowy puć zeznać

krepowy bant


Přihot

Ličbowe wobrazy kruće na zemju přičinić, tak zo so dźěći wobsunyć njemóža.


Přewjedźenje

Tutu hru móžeće přewjesć, hdyž su wšě dźěći ličbowy puć zeznali a wěsće wot 1 do 10 doprědka a wróćo liča. Při tutym zwučowanju dźěći ličbu, na kotrejž stejo wostanu, wótře pomjenuja. Nadawk njeje lochki, dokelž so dźěći w swojim ličenskim rytmusu přetorhnu. Tohodla měło so tute zwučowanje tak často kaž móžno wospjetować, doniž wšě dźěći ličby pomjenować zamóža, bjeztoho zo přeco pola jedyn ličić započnu. Ličić wot kóždeježkuli ličby (das Zählen von einer beliebigen Zahl aus) je wažna kmanosć, kotraž móže so z tutej hru jara derje zwučować.

Dźěći zestupaja so pódla ličboweho puća. Jedne dźěćo so wuzwoli a smě jako prěnje po ličbowym puću hić. Wone ličby mjelčo sobu liči a na kóždej ličbje kusk poskoči, prjedy hač na přichodnu ličbu stupi. Tež tamne dźěći sobu liča a na swojim městnje jónu poskoča. Hdyž zawoła kubłarka stop, wostanje dźěćo na ličbowym puću stejo a pomjenuje wótře wotpowědnu ličbu. Jeli dźěćo ličbu njewě, da wone kubłarce znamjo a wona jemu mjelčo ličbu do wucha šeptnje. Dźěćo ličbu hišće raz wótře mjenuje. Potom dźe ličbowy puć hač do kónca a wšě dźěći wótře sobu liča. Nětko je přichodne dźěćo na rjedźe.


matematiske předchadne kmanosće