Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Ličbowy puć: Rym

Materialije

předłoha wot Ličbowy puć zeznać


Přewjedźenje

Wažne wuměnjenje za ličenje je, zo dźěći ličbniki (Zahlwörter) w prawym rjedźe mjenuja. Nawuknjenje ličbnikoweho rjada (Zahlwortreihe) padnje lóšo z pomocu hrónčkow abo pohibowanja. Sćěhowace hrónčko móžeće tak často kaž móžno wužiwać, hdyž zwučujeće zhromadnje z dźěćimi ličby do 10 na ličbowym puću doprědka a wróćo.


Hdyž ja kroču doprědka

ličby takle rěkaja:

nula, jedyn, dwaj, tři, štyri, pjeć, šěsć,

sydom, wosom, dźewjeć, dźesać.

Nětko zaso wróćo du

a ličby prawje mjenuju:

dźesać, dźewjeć, wosom, sydom, šěsć, pjeć,

štyri, tři, dwaj, jedyn, nula.

matematiske předchadne kmanosće
wšě materialije na jedyn pohlad
pohibowanje
drobna motorika
powědančko
hruba motorika
koncentracija a pomjatk
matematiske předchadne kmanosće
fonologiska wuwědomjenosć
rym
recept
rěč
zaznawanje
paslenje a tworjenje
eksperiment
fonologiska wuwědomjenosć
Ličbowy puć: Rym

Materialije

předłoha wot Ličbowy puć zeznać


Přewjedźenje

Wažne wuměnjenje za ličenje je, zo dźěći ličbniki (Zahlwörter) w prawym rjedźe mjenuja. Nawuknjenje ličbnikoweho rjada (Zahlwortreihe) padnje lóšo z pomocu hrónčkow abo pohibowanja. Sćěhowace hrónčko móžeće tak často kaž móžno wužiwać, hdyž zwučujeće zhromadnje z dźěćimi ličby do 10 na ličbowym puću doprědka a wróćo.


Hdyž ja kroču doprědka

ličby takle rěkaja:

nula, jedyn, dwaj, tři, štyri, pjeć, šěsć,

sydom, wosom, dźewjeć, dźesać.

Nětko zaso wróćo du

a ličby prawje mjenuju:

dźesać, dźewjeć, wosom, sydom, šěsć, pjeć,

štyri, tři, dwaj, jedyn, nula.

matematiske předchadne kmanosće