Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Ličbowy puć: Mnóstwa přirjadować

download na kóncu teksta

Materialije

předłoha wot Ličbowy puć zeznać

předłoha z dypkami k wućišćenju

krepowy bant (Kreppband)

kopěrowanska předłoha z dypkami

tyzku za dypki


Přihot

Ličbowe wobrazy kruće na zemi přičinić, tak zo so dźěći wobsunyć njemóža. Předłohu z dypkami wjacekróć wućišćeć a laminěrować abo na kruty papjerc zlěpić. Dypki wutřihać.


Přispomnjenje

Dźěći mnóstwa bjez struktury na jedyn pohlad jenož hač do cyfry 4 abo 5 simultanje, to rěka bjez wotličenja, spěšnje zapřimnu (erfassen). Wjetše mnóstwa dyrbja so tak zwobraznić (darstellen), zo z wjacorych mjeńšich dźělow wobsteja. Dźěći, kiž započinaja struktury mnóstwow zaznawać (wahrnehmen), njedyrbja pozdźišo jónu wšě mnóstwowe elementy jednotliwje ličić, ale móža ličbu potom ze wšelakich dźělnych mnóstwow natwarić. Tute zaznawanje (Wahrnehmung) mnóstwow je za wobšěrne ličbowe zrozumjenje njeparujomne a je wažne wuměnjenje za pozdźiše ličenje w prěnim lětniku.


Přewjedźenje

Tutu hru móžeće přewjesć, hdyž su wšě dźěći ličbowy puć zeznali. Při tutym zwučowanju dźe wo to, zo kładu dźěći małe předmjety (Gegenstände) k ličbam, tak zo so krok po kroku mnóstwowe zrozumjenje (Mengenverständnis) wuwije.


Dypki přirjadować

Najprjedy přirjaduja dźěći předpodatemu mnóstwu sada na ličbowej karće wotpowědne mnóstwo dypkow, z tym zo wotpowědnu ličbu dypkow nalěwo pódla ličboweje karty połoža. Ličba 1 wobsahuje jedyn dypk, ličba 2 dwaj dypkaj, ličba 3 tři dypki atd. Po tym so dypki při kóždej ličbje hišće raz zhromadnje přeliča: Ličba 4 ma jedyn, dwaj, tři, štyri dypki. Namołwće při kóždej ličbje jedne dźěćo, při zhromadnym ličenju z porstom na jednotliwe dypki pokazać a tohorunja sobu ličić. Dokelž dźěći dypki bjez struktury wotpołoža, je tak rjadujće, zo je přiběrace mnóstwo wot ličby k ličbje spóznać. Prašejće so dźěći: Hdźe je najwjace dypkow? Hdźe je najmjenje dypkow? Hdźe stej dwaj dypkaj? Hdźe je pjeć dypkow? Hdźe su štyri wišnje?


Předmjety přirjadować

Po tym namołwće dźěći, dalše małe předmjety w rumje pytać a pódla ličbowych wobrazow na prawy bok połožić. Kedźbujće na to, zo přirjaduja dźěći samsne wěcy k wotpowědnej ličbje, na přikład štyri kóstki abo pjeć klockow. Na kóncu so wšě předmjety hišće raz zhromadnje wótře přeliča: Ličba 3 ma jedyn, dwaj, tři klocki. Namołwće při kóždej ličbje jedne dźěćo, při zhromadnym ličenju z porstom na jednotliwe předmjety pokazać a tohorunja sobu ličić.


matematiske předchadne kmanosće
wšě materialije na jedyn pohlad
pohibowanje
drobna motorika
powědančko
hruba motorika
koncentracija a pomjatk
matematiske předchadne kmanosće
fonologiska wuwědomjenosć
rym
recept
rěč
zaznawanje
paslenje a tworjenje
eksperiment
fonologiska wuwědomjenosć
Ličbowy puć: Mnóstwa přirjadować

download na kóncu teksta

Materialije

předłoha wot Ličbowy puć zeznać

předłoha z dypkami k wućišćenju

krepowy bant (Kreppband)

kopěrowanska předłoha z dypkami

tyzku za dypki


Přihot

Ličbowe wobrazy kruće na zemi přičinić, tak zo so dźěći wobsunyć njemóža. Předłohu z dypkami wjacekróć wućišćeć a laminěrować abo na kruty papjerc zlěpić. Dypki wutřihać.


Přispomnjenje

Dźěći mnóstwa bjez struktury na jedyn pohlad jenož hač do cyfry 4 abo 5 simultanje, to rěka bjez wotličenja, spěšnje zapřimnu (erfassen). Wjetše mnóstwa dyrbja so tak zwobraznić (darstellen), zo z wjacorych mjeńšich dźělow wobsteja. Dźěći, kiž započinaja struktury mnóstwow zaznawać (wahrnehmen), njedyrbja pozdźišo jónu wšě mnóstwowe elementy jednotliwje ličić, ale móža ličbu potom ze wšelakich dźělnych mnóstwow natwarić. Tute zaznawanje (Wahrnehmung) mnóstwow je za wobšěrne ličbowe zrozumjenje njeparujomne a je wažne wuměnjenje za pozdźiše ličenje w prěnim lětniku.


Přewjedźenje

Tutu hru móžeće přewjesć, hdyž su wšě dźěći ličbowy puć zeznali. Při tutym zwučowanju dźe wo to, zo kładu dźěći małe předmjety (Gegenstände) k ličbam, tak zo so krok po kroku mnóstwowe zrozumjenje (Mengenverständnis) wuwije.


Dypki přirjadować

Najprjedy přirjaduja dźěći předpodatemu mnóstwu sada na ličbowej karće wotpowědne mnóstwo dypkow, z tym zo wotpowědnu ličbu dypkow nalěwo pódla ličboweje karty połoža. Ličba 1 wobsahuje jedyn dypk, ličba 2 dwaj dypkaj, ličba 3 tři dypki atd. Po tym so dypki při kóždej ličbje hišće raz zhromadnje přeliča: Ličba 4 ma jedyn, dwaj, tři, štyri dypki. Namołwće při kóždej ličbje jedne dźěćo, při zhromadnym ličenju z porstom na jednotliwe dypki pokazać a tohorunja sobu ličić. Dokelž dźěći dypki bjez struktury wotpołoža, je tak rjadujće, zo je přiběrace mnóstwo wot ličby k ličbje spóznać. Prašejće so dźěći: Hdźe je najwjace dypkow? Hdźe je najmjenje dypkow? Hdźe stej dwaj dypkaj? Hdźe je pjeć dypkow? Hdźe su štyri wišnje?


Předmjety přirjadować

Po tym namołwće dźěći, dalše małe předmjety w rumje pytać a pódla ličbowych wobrazow na prawy bok połožić. Kedźbujće na to, zo přirjaduja dźěći samsne wěcy k wotpowědnej ličbje, na přikład štyri kóstki abo pjeć klockow. Na kóncu so wšě předmjety hišće raz zhromadnje wótře přeliča: Ličba 3 ma jedyn, dwaj, tři klocki. Namołwće při kóždej ličbje jedne dźěćo, při zhromadnym ličenju z porstom na jednotliwe předmjety pokazać a tohorunja sobu ličić.


matematiske předchadne kmanosće