Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Kak rěka napřećiwnik

download na kóncu teksta

Materialije

předłoha k wućišćenju

běła papjera


Přihot

Předłohu wućišćeć a laminěrować. Wobrazowe kartki za wužiwanje w přirjadowanskej hrě wutřihać. W fachowych wobchodach dawaja tež blankokarty z kruteho papjerca we wulkosći 6 x 6 cm, na kotrež móža so wobrazy nalěpić. Tute karty su jara stabilne a dołho dźerža.


wulka – mała (melona – holanska jahodka)

runy – křiwy (Flori – Flori)

tołsta – ćeńka (Majka – Majka)

kisała – słódki (citrona – plack)

ćežki – lochki (korb – korbik)

wjele – mało (wišnjow – wišnjow)

twjerdy – mjechka (worjech – slowka)

wjesoła – zrudna (Majka – Majka)

čisty – mazany (Flori – Flori)

połny – prózdny (nopašk – nopašk)

zrałe – njezrałe (jabłuko – jabłuko)

spěšna – pomały (Majka – šklink)


Přewjedźenje

Połožće kartki z wobrazowej stronu horje derje změšane na blido. Wobhladajće sej najprjedy z dźěćimi kartki a spytajće zhromadnje jedyn napřećiwny porik namakać. Pomhajće jim z prašenjemi kaž na přikład: Njejsym zrudna, ale ... abo Citrona njeje słódka, ale ... Potom zahrajće sej přirjadowansku hru. Změšejće kartki a prošće dźěći wotměnjejo so hodźace poriki namakać a pomjenować. Kóžde dźěćo ma jedyn pospyt, potom je přichodne na rjedźe. Dźěćo, kotrež jedyn kartowy porik prawje pomjenuje, połoži jón nabok. Hra so tak dołho hraje, doniž njejsu wsě poriki namakane.


Rozšěrjenje

Po hrě dóstanje kóžde dźěćo kopěrowansku předłohu a kartki při linijach wutřiha. Wone pyta so hromadźe hodźace poriki a nalěpi tute potom pódla sebje na prózdnu papjeru. Pomhajće dźěćom a dajće jich napřećiwne poriki hišće raz wótře pomjenować.rěč
wšě materialije na jedyn pohlad
pohibowanje
drobna motorika
powědančko
hruba motorika
koncentracija a pomjatk
matematiske předchadne kmanosće
fonologiska wuwědomjenosć
rym
recept
rěč
zaznawanje
paslenje a tworjenje
eksperiment
fonologiska wuwědomjenosć
Kak rěka napřećiwnik?

download na kóncu teksta

Materialije

předłoha k wućišćenju

běła papjera


Přihot

Předłohu wućišćeć a laminěrować. Wobrazowe kartki za wužiwanje w přirjadowanskej hrě wutřihać. W fachowych wobchodach dawaja tež blankokarty z kruteho papjerca we wulkosći 6 x 6 cm, na kotrež móža so wobrazy nalěpić. Tute karty su jara stabilne a dołho dźerža.


wulka – mała (melona – holanska jahodka)

runy – křiwy (Flori – Flori)

tołsta – ćeńka (Majka – Majka)

kisała – słódki (citrona – plack)

ćežki – lochki (korb – korbik)

wjele – mało (wišnjow – wišnjow)

twjerdy – mjechka (worjech – slowka)

wjesoła – zrudna (Majka – Majka)

čisty – mazany (Flori – Flori)

połny – prózdny (nopašk – nopašk)

zrałe – njezrałe (jabłuko – jabłuko)

spěšna – pomały (Majka – šklink)


Přewjedźenje

Połožće kartki z wobrazowej stronu horje derje změšane na blido. Wobhladajće sej najprjedy z dźěćimi kartki a spytajće zhromadnje jedyn napřećiwny porik namakać. Pomhajće jim z prašenjemi kaž na přikład: Njejsym zrudna, ale ... abo Citrona njeje słódka, ale ... Potom zahrajće sej přirjadowansku hru. Změšejće kartki a prošće dźěći wotměnjejo so hodźace poriki namakać a pomjenować. Kóžde dźěćo ma jedyn pospyt, potom je přichodne na rjedźe. Dźěćo, kotrež jedyn kartowy porik prawje pomjenuje, połoži jón nabok. Hra so tak dołho hraje, doniž njejsu wsě poriki namakane.


Rozšěrjenje

Po hrě dóstanje kóžde dźěćo kopěrowansku předłohu a kartki při linijach wutřiha. Wone pyta so hromadźe hodźace poriki a nalěpi tute potom pódla sebje na prózdnu papjeru. Pomhajće dźěćom a dajće jich napřećiwne poriki hišće raz wótře pomjenować.rěč