Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Jedyn, dwaj, tři

Materialije

mjechki bul


Přihot

Za tutu hru trjebaće dosć městna.


Přewjedźenje

Jedne dźěćo so wuzwoli a je mjetar. Wone ma sej předstajeć, zo je bul mjechka melona, kotraž so hnydom puknje. Tamne dźěći so w rynku jedne za druhim zestupaja. Mjetar stupi so we wjetšim wotstawku z chribjetom k rynkej. Na signal kubłarki dźerža dźěći wobě ruce horje. Mjetar ćisnje bul přez swoju hłowu dozady a praji: Jedyn, dwaj, tři, štyri, pjeć, melonu njemóžu zjěsć. Dźěćo z rynka bul popadnje a schowa jón spěšnje za chribjetom. Mjetar so wobroći a wuhóda, štó ma „mjechku melonu“. Jeli prawe dźěćo mjenuje, měnjetaj wobaj městno. Nětko je dźěćo z bulom nowy mjetar. Jeli pak je mjetar wopačne dźěćo mjenował, běži jónu wokoło rynka. Wón widźi, štó bul ma a mjenuje prawe dźěćo. Potom měnjetaj wobaj městno a hra so dale wjedźe.

hruba motorika
wšě materialije na jedyn pohlad
pohibowanje
drobna motorika
powědančko
hruba motorika
koncentracija a pomjatk
matematiske předchadne kmanosće
fonologiska wuwědomjenosć
rym
recept
rěč
zaznawanje
paslenje a tworjenje
eksperiment
fonologiska wuwědomjenosć
Jedyn, dwaj, tři

Materialije

mjechki bul


Přihot

Za tutu hru trjebaće dosć městna.


Přewjedźenje

Jedne dźěćo so wuzwoli a je mjetar. Wone ma sej předstajeć, zo je bul mjechka melona, kotraž so hnydom puknje. Tamne dźěći so w rynku jedne za druhim zestupaja. Mjetar stupi so we wjetšim wotstawku z chribjetom k rynkej. Na signal kubłarki dźerža dźěći wobě ruce horje. Mjetar ćisnje bul přez swoju hłowu dozady a praji: Jedyn, dwaj, tři, štyri, pjeć, melonu njemóžu zjěsć. Dźěćo z rynka bul popadnje a schowa jón spěšnje za chribjetom. Mjetar so wobroći a wuhóda, štó ma „mjechku melonu“. Jeli prawe dźěćo mjenuje, měnjetaj wobaj městno. Nětko je dźěćo z bulom nowy mjetar. Jeli pak je mjetar wopačne dźěćo mjenował, běži jónu wokoło rynka. Wón widźi, štó bul ma a mjenuje prawe dźěćo. Potom měnjetaj wobaj městno a hra so dale wjedźe.

hruba motorika