Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Čerstwa oranžowa brěčka

Materialije

wjacore oranže

brěčkowe prasy

kana za brěčku

nóž

desčička za kraće

dwě oranžowej brěčce wot wšelakeju producentow

pitne nopaški


Přihot

Čerstwe oranže na połojcy dźělić.


Přewjedźenje

Oranže móža wosebje słódce abo tež kusk kisale słodźeć, wotwisujo wot družiny, pochadneho kraja (Herkunftsland) abo sezony. Čerstwa wuprasowana oranžowa brěčka je jara strowa a lěpje słodźi hač kupjena brěčka. Přez wuprasowanje so witamin C njezhubi, ale so w brěčce hromadźi. Njejsu tež žane přidatne maćizny zaměšane kaž pola industrielnych produktow, ale w škleńcy je jenož čista oranžowa brěčka. Štóž wšědnje škleńcu oranžoweje brěčki pije, móže přinošować k strowemu zežiwjenju a k zastaranju ćěła z wažnymi wutkami (Nährstoffen). Při tutym eksperimenće dźěći zhonja, zo słodźi čerstwa wuprasowana brěčka z mjaskom (Fruchtfleisch) hinak hač kupjena oranžowa brěčka a zo je wjele oranžow za jednu kanu brěčki trěbnych.

Prašejće so najprjedy dźěći za tym, kelko oranžow je drje za jednu połnu kanu brěčki trěbnych. Potom wuprasujće zhromadnje oranžowe połojcy. Hdyž je kana połna, wšitcy hromadźe přetrjebane oranže zliča. Nětko dóstanje kóžde dźěćo samodźěłanu a kupjenu oranžowu brěčku k woptanju. Po woptanju so zhromadnje wo tym rěči, kotra brěčka je słódša a kak brěčce wupadatej. Kotra brěčka słodźi dźěćom najlěpje?


Brěčkowy testowar

Na kóncu hraje so hra, w kotrejž maja dźěći ze zawjazanymaj wočomaj wuhódać, w kotrym nopašku je čerstwa wuprasowana brěčka. Před prěnje dźěćo staja so tři nopaški. W jednym je čerstwa wuprasowana brěčka a w tamnymaj stej kupjenej brěčce wšelakeju producentow. Na dnje nopaška z čerstwej brěčku přilěpće cedlku za prawu wotmołwu. Je dźěćo prawje wuhódało? Potom je kóžde dźěćo raz brěčkowy testowar.

eksperiment
wšě materialije na jedyn pohlad
pohibowanje
drobna motorika
powědančko
hruba motorika
koncentracija a pomjatk
matematiske předchadne kmanosće
fonologiska wuwědomjenosć
rym
recept
rěč
zaznawanje
paslenje a tworjenje
eksperiment
fonologiska wuwědomjenosć
Čerstwa oranžowa brěčka

Materialije

wjacore oranže

brěčkowe prasy

kana za brěčku

nóž

desčička za kraće

dwě oranžowej brěčce wot wšelakeju producentow

pitne nopaški


Přihot

Čerstwe oranže na połojcy dźělić.


Přewjedźenje

Oranže móža wosebje słódce abo tež kusk kisale słodźeć, wotwisujo wot družiny, pochadneho kraja (Herkunftsland) abo sezony. Čerstwa wuprasowana oranžowa brěčka je jara strowa a lěpje słodźi hač kupjena brěčka. Přez wuprasowanje so witamin C njezhubi, ale so w brěčce hromadźi. Njejsu tež žane přidatne maćizny zaměšane kaž pola industrielnych produktow, ale w škleńcy je jenož čista oranžowa brěčka. Štóž wšědnje škleńcu oranžoweje brěčki pije, móže přinošować k strowemu zežiwjenju a k zastaranju ćěła z wažnymi wutkami (Nährstoffen). Při tutym eksperimenće dźěći zhonja, zo słodźi čerstwa wuprasowana brěčka z mjaskom (Fruchtfleisch) hinak hač kupjena oranžowa brěčka a zo je wjele oranžow za jednu kanu brěčki trěbnych.

Prašejće so najprjedy dźěći za tym, kelko oranžow je drje za jednu połnu kanu brěčki trěbnych. Potom wuprasujće zhromadnje oranžowe połojcy. Hdyž je kana połna, wšitcy hromadźe přetrjebane oranže zliča. Nětko dóstanje kóžde dźěćo samodźěłanu a kupjenu oranžowu brěčku k woptanju. Po woptanju so zhromadnje wo tym rěči, kotra brěčka je słódša a kak brěčce wupadatej. Kotra brěčka słodźi dźěćom najlěpje?


Brěčkowy testowar

Na kóncu hraje so hra, w kotrejž maja dźěći ze zawjazanymaj wočomaj wuhódać, w kotrym nopašku je čerstwa wuprasowana brěčka. Před prěnje dźěćo staja so tři nopaški. W jednym je čerstwa wuprasowana brěčka a w tamnymaj stej kupjenej brěčce wšelakeju producentow. Na dnje nopaška z čerstwej brěčku přilěpće cedlku za prawu wotmołwu. Je dźěćo prawje wuhódało? Potom je kóžde dźěćo raz brěčkowy testowar.

eksperiment