Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Bananowe mloko

Tole je trjeba:

5 bananow

1000 ml mloka

5 wulkich łžicow smjetany

1 wulka łžicu mjedu

malenowy sirup

maleny

měrjenski nopašk

mikser (Stabmixer)

hornc k měšenju

nopaški za dźěći

deski za kraće

nožiki


Přewjedźenje

Najprjedy dźěći banany běla a je do kuskow kraja. Potom je do hornca sypnu. Pokazajće dźěćom, kelko mloka dyrbja do měrjenskeho nopaška kidnyć. Za dźěći, kotrež mloko njeznjesu, móžeće tež wodu wužiwać. Mloko wotlinu woni nětko do hornca. K tomu přidadźa měd a smjetanu. Wšitko so nětko z mikserom pirěruje. Hdyž su wšě přidawki derje změšane, lija dźěći bananowe mloko skedźbnje do nopaškow. Na kóncu kidnu kusk malenoweho sirupa na mloko a nopašk z malenu garněruja. Dźiwajće na to, zo dźěći stajnje wótře praja, štož runje činja. Snano powědaja dźěći tež wo tym, kak wone doma maćeri w kuchni pomhaja. Potom sej wšitcy bananowe mloko zesłodźeć dadźa.

recept
wšě materialije na jedyn pohlad
pohibowanje
drobna motorika
powědančko
hruba motorika
koncentracija a pomjatk
matematiske předchadne kmanosće
fonologiska wuwědomjenosć
rym
recept
rěč
zaznawanje
paslenje a tworjenje
eksperiment
fonologiska wuwědomjenosć
Bananowe mloko

Tole je trjeba:

5 bananow

1000 ml mloka

5 wulkich łžicow smjetany

1 wulka łžicu mjedu

malenowy sirup

maleny

měrjenski nopašk

mikser (Stabmixer)

hornc k měšenju

nopaški za dźěći

deski za kraće

nožiki


Přewjedźenje

Najprjedy dźěći banany běla a je do kuskow kraja. Potom je do hornca sypnu. Pokazajće dźěćom, kelko mloka dyrbja do měrjenskeho nopaška kidnyć. Za dźěći, kotrež mloko njeznjesu, móžeće tež wodu wužiwać. Mloko wotlinu woni nětko do hornca. K tomu přidadźa měd a smjetanu. Wšitko so nětko z mikserom pirěruje. Hdyž su wšě přidawki derje změšane, lija dźěći bananowe mloko skedźbnje do nopaškow. Na kóncu kidnu kusk malenoweho sirupa na mloko a nopašk z malenu garněruja. Dźiwajće na to, zo dźěći stajnje wótře praja, štož runje činja. Snano powědaja dźěći tež wo tym, kak wone doma maćeri w kuchni pomhaja. Potom sej wšitcy bananowe mloko zesłodźeć dadźa.

recept