Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Změna barbow

download na kóncu teksta


Materialije

wobrazowe kartki z barbami abo barbojta kruta papjera (Tonpapier)


Přihot

Wobrazowe kartki dwójce abo wjacekróć wućišćeć. Kartki laminěrować abo na sylnišu papjeru zlěpić. Do hornjeju róžkow dźěrce zašćipnyć a přez njej nitku sćahnyć, zo móže so karta wokoło šije powěsnyć.


Přewjedźenje

Dźěći sedźa w stólcowym kruhu. Wšitcy hrajerjo spytaja, so při tutej hrě na jedyn swobodny stólc sydnyć. Tež kubłarka sobu hraje. Wona nima žadyn stólc. Tuž přeco jedne městno k sedźenju faluje. Poruča so z dźěćimi do toho wšě prawidła wotrěčeć, kaž na přikład: Z wulkeho wostawka njesměš so na swobodny stólc sydnyć.

Nětko dóstanje kóžde dźěćo jednu kartku, kotruž sej z barbnej stronu doprědka wokoło šije powěsnje. Kóžda barba so znajmjeńša dwójce jewi. Jedna barba móže so tež wjacekróć jewić. Potom su cyłkownje mjenje barbow za hru trěbne. Tež kubłarka sej jednu kartku wokoło šije powěsnje.

Do spočatka hry pomjenuja dźěći hišće raz barby abo kubłarka kóždemu dźěsću swoju barbu do wucha šeptnje. Po tym stupi so wona dosrjedź kruha a zawoła: zelene. Dźěći, kiž tutu barbu maja, měnjeja spěšnje mjez sobu swoje městna. Tež kubłarka spyta so na jedyn stólc sydnyć. Hrajer, kotryž na kóncu žadyn stólc nima, stupi so nětko dosrjedźa a hra so znowa započina. Najzajimawša bywa hra, hdyž so so woła: pisane. Potom wšě dźěći swoje městno měnjeja.


pohibowanje
wšě materialije na jedyn pohlad
Změna barbow

download na kóncu teksta


Materialije

wobrazowe kartki z barbami abo barbojta kruta papjera (Tonpapier)


Přihot

Wobrazowe kartki dwójce abo wjacekróć wućišćeć. Kartki laminěrować abo na sylnišu papjeru zlěpić. Do hornjeju róžkow dźěrce zašćipnyć a přez njej nitku sćahnyć, zo móže so karta wokoło šije powěsnyć.


Přewjedźenje

Dźěći sedźa w stólcowym kruhu. Wšitcy hrajerjo spytaja, so při tutej hrě na jedyn swobodny stólc sydnyć. Tež kubłarka sobu hraje. Wona nima žadyn stólc. Tuž přeco jedne městno k sedźenju faluje. Poruča so z dźěćimi do toho wšě prawidła wotrěčeć, kaž na přikład: Z wulkeho wostawka njesměš so na swobodny stólc sydnyć.

Nětko dóstanje kóžde dźěćo jednu kartku, kotruž sej z barbnej stronu doprědka wokoło šije powěsnje. Kóžda barba so znajmjeńša dwójce jewi. Jedna barba móže so tež wjacekróć jewić. Potom su cyłkownje mjenje barbow za hru trěbne. Tež kubłarka sej jednu kartku wokoło šije powěsnje.

Do spočatka hry pomjenuja dźěći hišće raz barby abo kubłarka kóždemu dźěsću swoju barbu do wucha šeptnje. Po tym stupi so wona dosrjedź kruha a zawoła: zelene. Dźěći, kiž tutu barbu maja, měnjeja spěšnje mjez sobu swoje městna. Tež kubłarka spyta so na jedyn stólc sydnyć. Hrajer, kotryž na kóncu žadyn stólc nima, stupi so nětko dosrjedźa a hra so znowa započina. Najzajimawša bywa hra, hdyž so so woła: pisane. Potom wšě dźěći swoje městno měnjeja.


pohibowanje