Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Zhubjene hrajki

Materialije

1 kistu z wěkom (Deckel)

4 rubiška we wšelakich barbach

10 do 15 hrajkow

kuzłarski kij a kuzłarski kłobuk

Zakuzłane (pohibowanska hra):

wjele městna

hudźba k běhanju


Přihot

Połožće hrajki do kisty a začińće wěko. Wuprózdniće jednu polcu (Regalbrett).


Přewjedźenje

Dźěći sedźa w kruhu na zemi. Kista z hrajkami steji srjedźa. Rozjasniće dźěćom, zo je Majka swoju stwu zrumowała. Při tym je wona cyle njewotpohladnje někotre hrajki preč kuzłała. Pokažće na prózdnu polcu. Majka trjeba cyle nuznje pomoc, zo by wšě hrajki zaso namakała.

Wzmiće sej štyri hrajki z kisty a poprošće dźěći, je pomjenować. Potom namołwće dźěći woči začinić. Połožće nětko barbne rubiška na tute štyri wěcy. Wšě dźěći zaso woči wočinja. Dajće jednomu dźěsću kuzłarski kłobuk a kuzłarski kij. Tute dźěćo je kuzłarski pomocnik. Kuzłarski pomocnik stupi so před jedne z rubiškow a praji slědowacy rym. Wón wužije při tym kuzłarski kij:

Hokus, pokus, zakuzłane,

spěšnje zaso namakane.

Potom wobtasa wěc, kotraž pod rubiškom leži a spyta ju wopisować: To je róžkate a hładke. Tu je kniha schowana.

Dźěćo skedźbliwje pod rubiško pohladnje, hač je wotmołwa prawa. Tamne dźěći njesmědźa widźeć, što pod rubiškom leži. Jeli je wone prawje hódało, staji dźěćo předmjet na prózdnu polcu a wostanje dale kuzłarski pomocnik. Jeli je dźěćo předmjet wopak wuhódało, wostanje předmjet z rubiškom zakryte. Wone da kuzłarski kłobuk a kuzłarski kij druhemu dźěsću, kotrež je nětko w dalšim hódanskim kole z kuzłarskim pomocnikom. Su-li wšě hrajki a wěcy zaso w regalu zarumowane, podźakujće so pola dźěći za pomoc.


Zakuzłane

Po tym přewjedźće z dźěćimi sćěhowacu hrajnu aktiwitu, kotraž žadosć dźěći za pohibowanjom wobkedźbuje. Jedne dźěćo je kuzłar a staji sebi kuzłarski kłobuk na hłowu. Wone dóstanje kuzłarski kij, z kotrymž móže tamne dźěći zakuzłać. Dźěći rozdźěla so po rumnosći a kuzłar praji slědowacy rym:

Dołho hižo njetrjebam,

hnydom wšitkich zakuzłam.

Nětko so wšitcy k hudźbje pohibuja a spytaja před kuzłarjom ćeknyć. To pak njeje scyła tak lochko, dokelž ma kóždy hrajer z jednej ruku swoje koleno kruće dźeržeć. Hrajerjow, kotrychž kuzłar z kuzłarskim kijom dótknje, sydnu so na zemju a wostanu kaž zakuzłani sedźo. Hdyž poradźi so jednomu dźěsću kuzłarjej swój kłobuk z hłowy sćahnyć, su wšitke dźěći zaso swobodne a hra je nimo. Dźěćo, kotrež je kuzłarski kłobuk hrabnyło, je nětko w dalšim hrajnym kole kuzłar. Komu so drje poradźi, wšitkich hrajerjow – mjeztym zo hudźba hraje – zakuzłać?

rěč
wšě materialije na jedyn pohlad
Zhubjene hrajki

Materialije

1 kistu z wěkom (Deckel)

4 rubiška we wšelakich barbach

10 do 15 hrajkow

kuzłarski kij a kuzłarski kłobuk

Zakuzłane (pohibowanska hra):

wjele městna

hudźba k běhanju


Přihot

Połožće hrajki do kisty a začińće wěko. Wuprózdniće jednu polcu (Regalbrett).


Přewjedźenje

Dźěći sedźa w kruhu na zemi. Kista z hrajkami steji srjedźa. Rozjasniće dźěćom, zo je Majka swoju stwu zrumowała. Při tym je wona cyle njewotpohladnje někotre hrajki preč kuzłała. Pokažće na prózdnu polcu. Majka trjeba cyle nuznje pomoc, zo by wšě hrajki zaso namakała.

Wzmiće sej štyri hrajki z kisty a poprošće dźěći, je pomjenować. Potom namołwće dźěći woči začinić. Połožće nětko barbne rubiška na tute štyri wěcy. Wšě dźěći zaso woči wočinja. Dajće jednomu dźěsću kuzłarski kłobuk a kuzłarski kij. Tute dźěćo je kuzłarski pomocnik. Kuzłarski pomocnik stupi so před jedne z rubiškow a praji slědowacy rym. Wón wužije při tym kuzłarski kij:

Hokus, pokus, zakuzłane,

spěšnje zaso namakane.

Potom wobtasa wěc, kotraž pod rubiškom leži a spyta ju wopisować: To je róžkate a hładke. Tu je kniha schowana.

Dźěćo skedźbliwje pod rubiško pohladnje, hač je wotmołwa prawa. Tamne dźěći njesmědźa widźeć, što pod rubiškom leži. Jeli je wone prawje hódało, staji dźěćo předmjet na prózdnu polcu a wostanje dale kuzłarski pomocnik. Jeli je dźěćo předmjet wopak wuhódało, wostanje předmjet z rubiškom zakryte. Wone da kuzłarski kłobuk a kuzłarski kij druhemu dźěsću, kotrež je nětko w dalšim hódanskim kole z kuzłarskim pomocnikom. Su-li wšě hrajki a wěcy zaso w regalu zarumowane, podźakujće so pola dźěći za pomoc.


Zakuzłane

Po tym přewjedźće z dźěćimi sćěhowacu hrajnu aktiwitu, kotraž žadosć dźěći za pohibowanjom wobkedźbuje. Jedne dźěćo je kuzłar a staji sebi kuzłarski kłobuk na hłowu. Wone dóstanje kuzłarski kij, z kotrymž móže tamne dźěći zakuzłać. Dźěći rozdźěla so po rumnosći a kuzłar praji slědowacy rym:

Dołho hižo njetrjebam,

hnydom wšitkich zakuzłam.

Nětko so wšitcy k hudźbje pohibuja a spytaja před kuzłarjom ćeknyć. To pak njeje scyła tak lochko, dokelž ma kóždy hrajer z jednej ruku swoje koleno kruće dźeržeć. Hrajerjow, kotrychž kuzłar z kuzłarskim kijom dótknje, sydnu so na zemju a wostanu kaž zakuzłani sedźo. Hdyž poradźi so jednomu dźěsću kuzłarjej swój kłobuk z hłowy sćahnyć, su wšitke dźěći zaso swobodne a hra je nimo. Dźěćo, kotrež je kuzłarski kłobuk hrabnyło, je nětko w dalšim hrajnym kole kuzłar. Komu so drje poradźi, wšitkich hrajerjow – mjeztym zo hudźba hraje – zakuzłać?

rěč