Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Symetrijowy memo

download na kóncu teksta


Materialije

kopěrowanska předłoha

podłoha z filca (tak hodźa so kartki lěpje do ruki wzać)


Wobrazowe kartki

módre cholowy, žołty pjezl, čerwjena bluza, módra košla, zeleny pulower, bruny kabat abo płašć, žołta suknja, zeleny šat, módry šawl, čerwjene rubiško, čorny lac (Weste), čorna mucha, módry kłobuk, zelena čapka, čerwjeny knefl, čerwjene nawoči, žołty anorak, bruny drastowy kamor


Přihot

Předłohu na sylnišu papjeru wućišćeć abo laminěrować a kartki wutřihać.


Přispomnjenje

Nas wobdawaja wšědnje symetriske formy a figury, ćělesa (Körper) abo nastroje: widźimy to pola zwěrjatow, čłowjekow, rostlinow a twarjenjow. Estetiku a rjanosć tutych symetriskich formow hižo jara małe dźěći mjenje abo bóle na wědomje bjeru a ju napodobnjeja, štož spóznawamy w tym, hdyž na přikład z klockami wuměłske twary twarja. Z tutym memom dźěći zwěsća, zo hodźi so kóždy drastowy dźěl srjedźa sfałdować a zaso dokładnje hromadźe połožić. Lěwy a prawy bok drastoweho dźěla su potajkim samsnej, to rěka symetriskej.

Nimo toho trenuja dźěći swój pomjatk a dokładne wobhladanje kartkow spěchuje jich wizuelne zaznaće. Hdyž wone drastowe dźěle a wotpowědne barby pomjenuja, so tež jich słowoskład skrući.


Přewjedźenje

Dwě dźěsći abo wjacore dźěći hraja zhromadnje. Wone kartki měšeja a kładu je z wobrazkom dele do třoch rynkow na blido. Prěnje dźěćo, kiž z hru započnje, wobroći dwě kartce a wótře pomjenuje, što na nimaj widźi: módre cholowy a módre cholowy. Jelizo so dźělej hromadźe hodźitej, smě sej hrajer kartce wobchować. Wón połoži jej pódla so, tak zo widźi drastowej dźělej hromadźe ležo, a smě nětko dalšej kartce wobroćić. Jeli drastowe dźěle na kartkomaj hromadźe njesłušetej, hrajer kartce z wobrazkom dele zaso wróćo połoži. Nětko je přichodne dźěćo na rjedźe. Kotre dźěćo ma na kóncu najwjace drastowych dźělow?


matematiske předchadne kmanosće
wšě materialije na jedyn pohlad
Symetrijowy memo

download na kóncu teksta


Materialije

kopěrowanska předłoha

podłoha z filca (tak hodźa so kartki lěpje do ruki wzać)


Wobrazowe kartki

módre cholowy, žołty pjezl, čerwjena bluza, módra košla, zeleny pulower, bruny kabat abo płašć, žołta suknja, zeleny šat, módry šawl, čerwjene rubiško, čorny lac (Weste), čorna mucha, módry kłobuk, zelena čapka, čerwjeny knefl, čerwjene nawoči, žołty anorak, bruny drastowy kamor


Přihot

Předłohu na sylnišu papjeru wućišćeć abo laminěrować a kartki wutřihać.


Přispomnjenje

Nas wobdawaja wšědnje symetriske formy a figury, ćělesa (Körper) abo nastroje: widźimy to pola zwěrjatow, čłowjekow, rostlinow a twarjenjow. Estetiku a rjanosć tutych symetriskich formow hižo jara małe dźěći mjenje abo bóle na wědomje bjeru a ju napodobnjeja, štož spóznawamy w tym, hdyž na přikład z klockami wuměłske twary twarja. Z tutym memom dźěći zwěsća, zo hodźi so kóždy drastowy dźěl srjedźa sfałdować a zaso dokładnje hromadźe połožić. Lěwy a prawy bok drastoweho dźěla su potajkim samsnej, to rěka symetriskej.

Nimo toho trenuja dźěći swój pomjatk a dokładne wobhladanje kartkow spěchuje jich wizuelne zaznaće. Hdyž wone drastowe dźěle a wotpowědne barby pomjenuja, so tež jich słowoskład skrući.


Přewjedźenje

Dwě dźěsći abo wjacore dźěći hraja zhromadnje. Wone kartki měšeja a kładu je z wobrazkom dele do třoch rynkow na blido. Prěnje dźěćo, kiž z hru započnje, wobroći dwě kartce a wótře pomjenuje, što na nimaj widźi: módre cholowy a módre cholowy. Jelizo so dźělej hromadźe hodźitej, smě sej hrajer kartce wobchować. Wón połoži jej pódla so, tak zo widźi drastowej dźělej hromadźe ležo, a smě nětko dalšej kartce wobroćić. Jeli drastowe dźěle na kartkomaj hromadźe njesłušetej, hrajer kartce z wobrazkom dele zaso wróćo połoži. Nětko je přichodne dźěćo na rjedźe. Kotre dźěćo ma na kóncu najwjace drastowych dźělow?


matematiske předchadne kmanosće