Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Što je pod zelenym nopaškom

Materialije

wjacore małe předmjety (kulka, knefl, legokamjeń, kóstka atd.)

tři nopaški we wšelakich barbach

tyza


Přihot

Wšě nopaški a předmjety do tyzki połožić.


Přispomnjenje

Hdyž so dźěći z něčim zaběraja, štož jich kedźbnosć njeputa, so spěšnje wot toho wotwobroća. Najpozdźišo w šuli pak so wot nich žada, zo maja tež njelochke wobstejnosće zapřimnyć. Zo so to poradźi, trjebaja dźěći dobry pomjatk a kmanosć, so přez dlěši čas koncentrować móc a so nic wot mylenjow wotwjesć dać. Nimo toho hraje kmanosć sej něšto spomjatkować móc tež we wšědnym dnju dźěći jednu rólu, hdyž dyrbja we wěstym porjedźe jedyn nadawk wuwjesć, na přikład: Dźiće do kupjele, wumyjće sej ruce, wurjedźće sej zuby a woblečće so potom nócny woblek.


Přewjedźenje

Najprjedy pomjenuja dźěći barbu nopaškow a předmjety. Wzmiće tute z tyzki a dajće je dokoławokoło. Dźěći spytaja předmjet tak dokładnje kaž móžno wopisać (barba, forma, material): Knefl je kulowaty a ma dwě dźěrce. Je z drjewa. Nopašk je zeleny a kulowaty.

W prěnim hrajnym kole stajće dwaj nopaškaj pódla sebje a połožće pod kóždy nopašk jedyn předmjet. Zběhńće jedyn nopašk za druhim. Pokažće dźěćom, što pod nopaškomaj leži. Kedźbujće derje a spomjatkujće sej, što pod nopaškomaj leži.

Pomjenujće zhromadnje z dźěćimi wotpowědnu wěc. Pod čerwjenym nopaškom leži knefl. Zawodźějće knefl z nopaškom a třasće jón wjace króć. Kedźbujće na to, zo nopašk njepozběhnjeće. Pod zelenym nopaškom leži kulka. Pokažće kulku a třasće potom nopašk wjacore razy.

Zesuwam nopaški nětko wjacore razy prěki a podłu. Suwajće nopaški trójce abo štyri króć pomału prěki a podłu. Potom třasće jedyn nopašk a dźěći spytaja wuhódać, kotry předmjet pod nopaškom je. Što so pod čerwjenym nopaškom chowa? Kóžde dźěćo mjenuje jednu wěc, kotruž sej pod nopaškom mysli. Potom pohladajće pod njón a wšě dźěći, kiž su prawje wotmołwili, zběhnu swoju ruku.

W přichodnym kole přistajće dalši nopašk, tak zo nětko tři nopaški pódla sebje steja. Połožće jedyn předmjet pod tutón nopašk. Wěcy pod tamnymaj nopaškomaj wostajće ležo. Zběhńće jedyn nopašk po druhim a pomjenujće zhromadnje z dźěćimi předmjety. Suwajće nopaški trójce abo štyri króć pomału prěki a podłu. Potom třasće jedyn nopašk a dźěći spytaja wuhódać, kotry předmjet pod nopaškom je. Što so pod žołtym nopaškom chowa? Kóžde dźěćo mjenuje jednu wěc, kotruž sej pod nopaškom mysli. Potom pohladajće pod njón a wšě dźěći, kiž su prawje wotmołwili, zběhnu swoju ruku.

W poslednim hrajnym kole wuměńće wšě tři předmjety a wospjetujće wšě kroki kaž horjeka wopisane.

koncentracija a pomjatk
wšě materialije na jedyn pohlad
Što je pod zelenym nopaškom?

Materialije

wjacore małe předmjety (kulka, knefl, legokamjeń, kóstka atd.)

tři nopaški we wšelakich barbach

tyza


Přihot

Wšě nopaški a předmjety do tyzki połožić.


Přispomnjenje

Hdyž so dźěći z něčim zaběraja, štož jich kedźbnosć njeputa, so spěšnje wot toho wotwobroća. Najpozdźišo w šuli pak so wot nich žada, zo maja tež njelochke wobstejnosće zapřimnyć. Zo so to poradźi, trjebaja dźěći dobry pomjatk a kmanosć, so přez dlěši čas koncentrować móc a so nic wot mylenjow wotwjesć dać. Nimo toho hraje kmanosć sej něšto spomjatkować móc tež we wšědnym dnju dźěći jednu rólu, hdyž dyrbja we wěstym porjedźe jedyn nadawk wuwjesć, na přikład: Dźiće do kupjele, wumyjće sej ruce, wurjedźće sej zuby a woblečće so potom nócny woblek.


Přewjedźenje

Najprjedy pomjenuja dźěći barbu nopaškow a předmjety. Wzmiće tute z tyzki a dajće je dokoławokoło. Dźěći spytaja předmjet tak dokładnje kaž móžno wopisać (barba, forma, material): Knefl je kulowaty a ma dwě dźěrce. Je z drjewa. Nopašk je zeleny a kulowaty.

W prěnim hrajnym kole stajće dwaj nopaškaj pódla sebje a połožće pod kóždy nopašk jedyn předmjet. Zběhńće jedyn nopašk za druhim. Pokažće dźěćom, što pod nopaškomaj leži. Kedźbujće derje a spomjatkujće sej, što pod nopaškomaj leži.

Pomjenujće zhromadnje z dźěćimi wotpowědnu wěc. Pod čerwjenym nopaškom leži knefl. Zawodźějće knefl z nopaškom a třasće jón wjace króć. Kedźbujće na to, zo nopašk njepozběhnjeće. Pod zelenym nopaškom leži kulka. Pokažće kulku a třasće potom nopašk wjacore razy.

Zesuwam nopaški nětko wjacore razy prěki a podłu. Suwajće nopaški trójce abo štyri króć pomału prěki a podłu. Potom třasće jedyn nopašk a dźěći spytaja wuhódać, kotry předmjet pod nopaškom je. Što so pod čerwjenym nopaškom chowa? Kóžde dźěćo mjenuje jednu wěc, kotruž sej pod nopaškom mysli. Potom pohladajće pod njón a wšě dźěći, kiž su prawje wotmołwili, zběhnu swoju ruku.

W přichodnym kole přistajće dalši nopašk, tak zo nětko tři nopaški pódla sebje steja. Połožće jedyn předmjet pod tutón nopašk. Wěcy pod tamnymaj nopaškomaj wostajće ležo. Zběhńće jedyn nopašk po druhim a pomjenujće zhromadnje z dźěćimi předmjety. Suwajće nopaški trójce abo štyri króć pomału prěki a podłu. Potom třasće jedyn nopašk a dźěći spytaja wuhódać, kotry předmjet pod nopaškom je. Što so pod žołtym nopaškom chowa? Kóžde dźěćo mjenuje jednu wěc, kotruž sej pod nopaškom mysli. Potom pohladajće pod njón a wšě dźěći, kiž su prawje wotmołwili, zběhnu swoju ruku.

W poslednim hrajnym kole wuměńće wšě tři předmjety a wospjetujće wšě kroki kaž horjeka wopisane.

koncentracija a pomjatk