Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Ryby łójić

download na kóncu teksta


Materialije

předłoha k wućišćenju

2 muchowej placawce

pjelšćowa podłoha


Wobrazowe kartki

módra ryba, žołta ryba, zelena ryba, čerwjena ryba, čorna ryba, bruna ryba, běła ryba, šěra ryba, oranžojta ryba


Přihot

Předłohu wućišćeć, na sylnišu papjeru zlěpić abo laminěrować a kartki wutřihać. Tři dźěći hromadźe hraja. Jedne dźěćo wuzwoli so za hrajneho nawodu. Tamnej dźěsći dóstanjetej muchowu placawku. Kartki leža z wobrazowej stronu horjeka na pjelšćowej podłoze.


Přewjedźenje

Tři dźěći hraja hromadźe. Jedne dźěćo je w prěnim kole hrajny nawoda. Prjedy hač so hra započina, pomjenuja dźěći zhromadnje kartki: módra ryba, čerwjena ryba atd. a z pomocu kubłarki wospjetuja po njej hrónčko. Potom wospjetuje hrajny nawoda hrónčko a pomjenuje kartku:

Wudźić dźensa du,

zelenu rybu popadnu.

Nětko spytatej wobě dźěsći tak spěšnje kaž móžno ze swojej muchowej placawku na wotpowědnu kartku placnyć. Dźěćo, kiž je najspěšniše, wospjetuje barbu ryby. Jeli wona přitrjechi, dóstanje dźěćo tutu barbowu kartku. Jeli njepřitrjechi, dóstanje tamne dźěćo wotpowědnu kartku. Hra so skónči, hdyž su wšě barby pomjenowane. Štó je najwjace rybow popadnył? W přichodnymj kole přewozmje druhe dźěćo nawod hry, tak zo je kóždy jónu hrajny nawoda.koncentracija a pomjatk
wšě materialije na jedyn pohlad
Ryby łójić

download na kóncu teksta


Materialije

předłoha k wućišćenju

2 muchowej placawce

pjelšćowa podłoha


Wobrazowe kartki

módra ryba, žołta ryba, zelena ryba, čerwjena ryba, čorna ryba, bruna ryba, běła ryba, šěra ryba, oranžojta ryba


Přihot

Předłohu wućišćeć, na sylnišu papjeru zlěpić abo laminěrować a kartki wutřihać. Tři dźěći hromadźe hraja. Jedne dźěćo wuzwoli so za hrajneho nawodu. Tamnej dźěsći dóstanjetej muchowu placawku. Kartki leža z wobrazowej stronu horjeka na pjelšćowej podłoze.


Přewjedźenje

Tři dźěći hraja hromadźe. Jedne dźěćo je w prěnim kole hrajny nawoda. Prjedy hač so hra započina, pomjenuja dźěći zhromadnje kartki: módra ryba, čerwjena ryba atd. a z pomocu kubłarki wospjetuja po njej hrónčko. Potom wospjetuje hrajny nawoda hrónčko a pomjenuje kartku:

Wudźić dźensa du,

zelenu rybu popadnu.

Nětko spytatej wobě dźěsći tak spěšnje kaž móžno ze swojej muchowej placawku na wotpowědnu kartku placnyć. Dźěćo, kiž je najspěšniše, wospjetuje barbu ryby. Jeli wona přitrjechi, dóstanje dźěćo tutu barbowu kartku. Jeli njepřitrjechi, dóstanje tamne dźěćo wotpowědnu kartku. Hra so skónči, hdyž su wšě barby pomjenowane. Štó je najwjace rybow popadnył? W přichodnymj kole přewozmje druhe dźěćo nawod hry, tak zo je kóždy jónu hrajny nawoda.koncentracija a pomjatk