Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Předsłowo k barbam a formam

Cyły wizuelny swět je połny barbow a bazuje na jednorych zakładnych formach. Předležace materialije Was w tym podpěraja, z dźěćimi raj barbow a formow ze wšěmi zmysłami wuslědźić a wotkryć. Zaběra ze zakładnymi formami je dobra móžnosć, rěčne kmanosće, wizuelny pomjatk a koncentraciju dźěći spěchować, přetož mnósto wobrazow, kotrež jich dźeń wote dnja w telewiziji, časopisach, interneće a digitalnych medijach wowliwuje, chce přijimowane a předźěłane być. Při tym bywa za naše dźěći stajnje ćešo, so na wěste nadrobnosće koncentrować a wažne wot njewažneho dźělić. Dźěći podadźa so tuž na pytanje za kruhom, třiróžkom a praworóžkom a wotkryja zakładne formy za swójske kreatiwne a rysowanske ideje.

Nimo toho namakaće nastorki za zažne matematiske kubłanje, kotrež přirodne wuknjenske situacije do srjedźišća staja, kaž so wone při dźěćacym hrajkanju jewja a dźěćom dosć ruma za wotkrywanje wostaja. Runje hladajo na přechod mjez pěstowarnju a šulu zmóžnjeja aktiwity kaž sortěrowanje, rjadowanje, přirunowanje, jednore přeličenje, rumnostna orientacija a tworjenje mnóstwow wuspěšne dalewuknjenje dźěći w šuli. Matematika drje je wšudźe we wobswěće a dźěćacych hrach přitomna, njeje pak dźěćom wědoma. Tohodla je wěsty nawod ze stron dorosćenych trěbny, zo by so matematiska wěda we hłowach dźěći k žiwjenju zbudźiła.

předsłowo
wšě materialije na jedyn pohlad
Předsłowo k barbam a formam

Cyły wizuelny swět je połny barbow a bazuje na jednorych zakładnych formach. Předležace materialije Was w tym podpěraja, z dźěćimi raj barbow a formow ze wšěmi zmysłami wuslědźić a wotkryć. Zaběra ze zakładnymi formami je dobra móžnosć, rěčne kmanosće, wizuelny pomjatk a koncentraciju dźěći spěchować, přetož mnósto wobrazow, kotrež jich dźeń wote dnja w telewiziji, časopisach, interneće a digitalnych medijach wowliwuje, chce přijimowane a předźěłane być. Při tym bywa za naše dźěći stajnje ćešo, so na wěste nadrobnosće koncentrować a wažne wot njewažneho dźělić. Dźěći podadźa so tuž na pytanje za kruhom, třiróžkom a praworóžkom a wotkryja zakładne formy za swójske kreatiwne a rysowanske ideje.

Nimo toho namakaće nastorki za zažne matematiske kubłanje, kotrež přirodne wuknjenske situacije do srjedźišća staja, kaž so wone při dźěćacym hrajkanju jewja a dźěćom dosć ruma za wotkrywanje wostaja. Runje hladajo na přechod mjez pěstowarnju a šulu zmóžnjeja aktiwity kaž sortěrowanje, rjadowanje, přirunowanje, jednore přeličenje, rumnostna orientacija a tworjenje mnóstwow wuspěšne dalewuknjenje dźěći w šuli. Matematika drje je wšudźe we wobswěće a dźěćacych hrach přitomna, njeje pak dźěćom wědoma. Tohodla je wěsty nawod ze stron dorosćenych trěbny, zo by so matematiska wěda we hłowach dźěći k žiwjenju zbudźiła.

předsłowo