Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Pakuju swój kófer

Materialije

kófer

šěsć do wosom kruchow drasty (Kleidungsstücke) we wšelakich barbach


Přihot

Wočinjeny kófer staji so dosrjedź stólcoweho kruha. Drasty so pódla połoža.


Přispomnjenje

Hdyž so dźěći z něčim zaběraja, štož jich kedźbnosć njeputa, so spěšnje wot toho wotwobroća. Najpozdźišo w šuli pak so wot nich žada, zo maja tež njelochke wobstejnosće zapřimnyć. Zo so to poradźi, trjebaja dźěći dobry pomjatk a kmanosć, so přez dlěši čas koncentrować móc a so nic wot mylenjow wotwjesć dać. Nimo toho hraje kmanosć sej něšto spomjatkować móc tež we wšědnym dnju dźěći jednu rólu, hdyž dyrbja we wěstym porjedźe jedyn nadawk wuwjesć, na přikład: Dźiće do kupjele, wumyjće sej ruce, wurjedźće sej zuby a woblečće so potom nócny woblek.


Přewjedźenje

Dźěći sedźa w stólcowym kruhu. Dźe wo to, zo sej dźěći stajnje wjace kruchow drasty we wotpowědnej barbje spomjatkuja a tute do kófra spakuja. Kóžde dźěćo wuzwoli jedyn drastowy kruch, hdyž je na rjedźe, a pomjenuje jón. Při tym najprjedy wšě drastowe kruchi wospjetuje, kiž hižo w kófrje su, a potom pomjenuje nowy kruch drasty.

Prjedy hač so hra započina, najprjedy wšitcy zhromadnje wšě zapřijeća a barby wospjetuja. Jedne dźěćo pokaza při tym na wotpowědnu drastu.

Potom započina so prěnje hrajne koło a prěni hrajer praji: Zapakuju do swojeho kófra módre cholowy. Druhi hrajer to wospjetuje a doda: Zapakuju do swojeho kófra módre cholowy a běły pulower. Třeće dźěćo praji: Zapakuju do swojeho kófra módre cholowy, běły pulower a žołtu čapku. Tak dźe to dale. Hra so skónči, hdyž mjenuje jedne dźěćo wopačny dźěl drasty abo barbu zabudźe.

W prěnim kole wolóžiće dźěćom hru, z tym zo drastowe dźěle w prawym porjedźe pódla sebje składźeće. Dalša móžnosć je, zo sej dźěći při naličenju pomhaja, tak zo su na kóncu w kófrje wšě drastowe dźěle zapakowane.


Warianta

Wjace wjesela tuta hra hišće čini, hdyž sej dźěći wěcy (njezmysłowe słowa – Quatschwörter) wumysla, kiž njeeksistuja.

koncentracija a pomjatk
wšě materialije na jedyn pohlad
Pakuju swój kófer

Materialije

kófer

šěsć do wosom kruchow drasty (Kleidungsstücke) we wšelakich barbach


Přihot

Wočinjeny kófer staji so dosrjedź stólcoweho kruha. Drasty so pódla połoža.


Přispomnjenje

Hdyž so dźěći z něčim zaběraja, štož jich kedźbnosć njeputa, so spěšnje wot toho wotwobroća. Najpozdźišo w šuli pak so wot nich žada, zo maja tež njelochke wobstejnosće zapřimnyć. Zo so to poradźi, trjebaja dźěći dobry pomjatk a kmanosć, so přez dlěši čas koncentrować móc a so nic wot mylenjow wotwjesć dać. Nimo toho hraje kmanosć sej něšto spomjatkować móc tež we wšědnym dnju dźěći jednu rólu, hdyž dyrbja we wěstym porjedźe jedyn nadawk wuwjesć, na přikład: Dźiće do kupjele, wumyjće sej ruce, wurjedźće sej zuby a woblečće so potom nócny woblek.


Přewjedźenje

Dźěći sedźa w stólcowym kruhu. Dźe wo to, zo sej dźěći stajnje wjace kruchow drasty we wotpowědnej barbje spomjatkuja a tute do kófra spakuja. Kóžde dźěćo wuzwoli jedyn drastowy kruch, hdyž je na rjedźe, a pomjenuje jón. Při tym najprjedy wšě drastowe kruchi wospjetuje, kiž hižo w kófrje su, a potom pomjenuje nowy kruch drasty.

Prjedy hač so hra započina, najprjedy wšitcy zhromadnje wšě zapřijeća a barby wospjetuja. Jedne dźěćo pokaza při tym na wotpowědnu drastu.

Potom započina so prěnje hrajne koło a prěni hrajer praji: Zapakuju do swojeho kófra módre cholowy. Druhi hrajer to wospjetuje a doda: Zapakuju do swojeho kófra módre cholowy a běły pulower. Třeće dźěćo praji: Zapakuju do swojeho kófra módre cholowy, běły pulower a žołtu čapku. Tak dźe to dale. Hra so skónči, hdyž mjenuje jedne dźěćo wopačny dźěl drasty abo barbu zabudźe.

W prěnim kole wolóžiće dźěćom hru, z tym zo drastowe dźěle w prawym porjedźe pódla sebje składźeće. Dalša móžnosć je, zo sej dźěći při naličenju pomhaja, tak zo su na kóncu w kófrje wšě drastowe dźěle zapakowane.


Warianta

Wjace wjesela tuta hra hišće čini, hdyž sej dźěći wěcy (njezmysłowe słowa – Quatschwörter) wumysla, kiž njeeksistuja.

koncentracija a pomjatk