Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Moje prawe městno je swobodne

download na kóncu teksta


Materialije

wobrazowe kartki


Wobrazowe kartki

módry třiróžk, čerwjeny třiróžk, zeleny třiróžk, žołty třiróžk, módry kruh, čerwjeny kruh, zeleny kruh, žołty kruh, módry štyriróžk, čerwjeny štyriróžk, zeleny štyriróžk, žołty štyriróžk, módry štyriróžk, módra hwězda, čerwjena hwězda, zelena hwězda, žołta hwězda


Přispomnjenje

Za zapřijeće kwadrat abo praworóžk wužiwaja dźěći w předšulskej starobje zwjetša słowo štyriróžk. Zo pak bychu wone wjele zapřijećow připódla nawuknyli, mjenujće při wobchadźenju z dźěćimi tak často kaž móžno prawe pomjenowanja.


Přihot

Wobrazowe kartki wućišćeć a na sylnišu papjeru zlěpić abo laminěrować. Do hornjeju róžkow dźěrce zašćipnyć a přez njej nitku sćahnyć, zo móže so kartka wokoło šije powěsnyć.


Přewjedźenje

Dźěći a kubłarka sedźa w stólcowym kruhu. Jedyn stólc so přidatnje do kruha staji a wostanje naprawo pódla kubłarki prózdny. Potom dóstanje kóžde dźěćo jednu kartku, kotruž sej z wobrazom doprědka wokoło šije powěsnje. Kóždy wobraz smě so jenož jónu wužiwać. Do spočatka hry kóžde dźěćo hišće raz swoju kartku pomjenuje. Tamne pomhaja, jeli něchtó swoje słowo njeznaje.

Nětko hraje so woblubowana hra: Moje prawe městno je swobodne ... Njewołaja pak so mjena dźěći, ale na přikład: Moje prawe městno je swobodne, ja přeju sej zeleny třiróžk pódla mnje. Prěnje koło so započina, z tym zo połoži kubłarka swoju prawu ruku na swobodny stólc pódla sebje a praji: Moje prawe městno je swobodne, ja přeju sej zeleny třiróžk pódla mnje. Dźěćo, kotrež ma tutu kartku, so nětko na swobodny stólc pódla kubłarki sydnje. Tuž je stólc wotprawa jednoho druheho hrajerja swobodny. Tute dźěćo połoži swoju ruku na prózdny stólc a praji: Moje prawe městno je swobodne, ja přeju sej módry kruh pódla mnje. Kubłarka dźiwa na to, zo sej kóžde dźěćo jónu někoho wotprawa wot sebje přeje.


Warianta

Zo wšě dźěći naprawo a nalěwo rozeznawać nawuknu, hraje so hra wotměnjejo mjez prawym a lěwym městnom. Potom so praji: Moje lěwe městno je swobodne, ja přeju sej žołty třiróžk pódla mnje.pohibowanje
wšě materialije na jedyn pohlad
Moje prawe městno je swobodne

download na kóncu teksta


Materialije

wobrazowe kartki


Wobrazowe kartki

módry třiróžk, čerwjeny třiróžk, zeleny třiróžk, žołty třiróžk, módry kruh, čerwjeny kruh, zeleny kruh, žołty kruh, módry štyriróžk, čerwjeny štyriróžk, zeleny štyriróžk, žołty štyriróžk, módry štyriróžk, módra hwězda, čerwjena hwězda, zelena hwězda, žołta hwězda


Přispomnjenje

Za zapřijeće kwadrat abo praworóžk wužiwaja dźěći w předšulskej starobje zwjetša słowo štyriróžk. Zo pak bychu wone wjele zapřijećow připódla nawuknyli, mjenujće při wobchadźenju z dźěćimi tak často kaž móžno prawe pomjenowanja.


Přihot

Wobrazowe kartki wućišćeć a na sylnišu papjeru zlěpić abo laminěrować. Do hornjeju róžkow dźěrce zašćipnyć a přez njej nitku sćahnyć, zo móže so kartka wokoło šije powěsnyć.


Přewjedźenje

Dźěći a kubłarka sedźa w stólcowym kruhu. Jedyn stólc so přidatnje do kruha staji a wostanje naprawo pódla kubłarki prózdny. Potom dóstanje kóžde dźěćo jednu kartku, kotruž sej z wobrazom doprědka wokoło šije powěsnje. Kóždy wobraz smě so jenož jónu wužiwać. Do spočatka hry kóžde dźěćo hišće raz swoju kartku pomjenuje. Tamne pomhaja, jeli něchtó swoje słowo njeznaje.

Nětko hraje so woblubowana hra: Moje prawe městno je swobodne ... Njewołaja pak so mjena dźěći, ale na přikład: Moje prawe městno je swobodne, ja přeju sej zeleny třiróžk pódla mnje. Prěnje koło so započina, z tym zo połoži kubłarka swoju prawu ruku na swobodny stólc pódla sebje a praji: Moje prawe městno je swobodne, ja přeju sej zeleny třiróžk pódla mnje. Dźěćo, kotrež ma tutu kartku, so nětko na swobodny stólc pódla kubłarki sydnje. Tuž je stólc wotprawa jednoho druheho hrajerja swobodny. Tute dźěćo połoži swoju ruku na prózdny stólc a praji: Moje prawe městno je swobodne, ja přeju sej módry kruh pódla mnje. Kubłarka dźiwa na to, zo sej kóžde dźěćo jónu někoho wotprawa wot sebje přeje.


Warianta

Zo wšě dźěći naprawo a nalěwo rozeznawać nawuknu, hraje so hra wotměnjejo mjez prawym a lěwym městnom. Potom so praji: Moje lěwe městno je swobodne, ja přeju sej žołty třiróžk pódla mnje.pohibowanje