Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Mobile z formami

Materialije

hałuza abo drjewjany kij

barbojta kruta papjera (Tonpapier)

kładźenske formy abo druhe předmjety (kulowate, róžkate, třiróžkate)

bałmjane předźeno (Baumwollgarn)

wołojniki

drjewjane parle

nožicy

styroporowa plata

hejkojte jehlički

lěpk


Přihot

Zhromadnje z dźěćimi předmjety w skupinskim rumje pytać, kiž so za wotrysowanje wobrysa za paslenje mobila hodźa. Bałmjane předźeno za nitki přitřihać (120 cm abo wjace). Wjacore nitki we wjetšim wotstawku na styroporowej plaće pódla sebje skłasć a ze stajnje dwěmaj hejkojtymaj jehličkomaj na hornjej a delnjej kromje spinać.


Přispomnjenje

Pisane pohibliwe objekty dźěći fascinuja, dokelž hižo mólički wětřik dosaha a hižo změni so pozicija jednotliwych elementow. Wot dźěći w zhromadnym dźěle zhotowjene barbowe a formowe mobile hodźi so derje jako pisany magnet za wóčko w skupinskim rumje. Elementy dadźa so tak lochko zhotowić, zo móža tež młódše dźěći formy sobu tworić. Molowanje, třihanje a lěpjenje spěchuje motoriske kmanosće a dźěći nazhonja, kak móža z jednorymi srědkami mobile zhotowić. Cyle připódla nawuknu dźěći dokładnje třihać a lěpić kaž tež barby a formy rozeznawać.


Přewjedźenje

Kubłarka prosy dźěći najprjedy předmjety wopisować.

Kajku barbu ma twarski klock?

Ma wón tři abo štyri róžki?

Kajku formu ma nopašk?

Po tym wuzwoli sej kóžde dźěćo jednu formu a narysuje z wołojnikom wjacore razy wobrys z něšto wotstawkom na barbojtu krutu papjeru. Kedźbujće na to, zo steji kóžda forma dwójce k dispoziciji.

Dźěći jednotliwe formy wutřihaja. Potom sunu dźěći formy tak pod prěnju nitku, zo leža nitka srjedźa. Formy a barby so při tym wotměnjeja. Namazaja formy z lěpkom a kóžde dźěćo połoži wotpowědny napřećiwny kruch so kryjo na wotpowědnu formu. Prošće dźěći hišće raz tute barby a formy pomjenować. Potom sćěhuje druhi rynk, pod kotryž dalše dźěći swoje formy sunu atd. Po tym wostanu formy k schnyću na styroporowej plaće ležo. Na kóncu přičiniće drjewjane parle na kóncach nitkow a přisukaće nitki při hałuzy.

paslenje a tworjenje
wšě materialije na jedyn pohlad
Mobile z formami

Materialije

hałuza abo drjewjany kij

barbojta kruta papjera (Tonpapier)

kładźenske formy abo druhe předmjety (kulowate, róžkate, třiróžkate)

bałmjane předźeno (Baumwollgarn)

wołojniki

drjewjane parle

nožicy

styroporowa plata

hejkojte jehlički

lěpk


Přihot

Zhromadnje z dźěćimi předmjety w skupinskim rumje pytać, kiž so za wotrysowanje wobrysa za paslenje mobila hodźa. Bałmjane předźeno za nitki přitřihać (120 cm abo wjace). Wjacore nitki we wjetšim wotstawku na styroporowej plaće pódla sebje skłasć a ze stajnje dwěmaj hejkojtymaj jehličkomaj na hornjej a delnjej kromje spinać.


Přispomnjenje

Pisane pohibliwe objekty dźěći fascinuja, dokelž hižo mólički wětřik dosaha a hižo změni so pozicija jednotliwych elementow. Wot dźěći w zhromadnym dźěle zhotowjene barbowe a formowe mobile hodźi so derje jako pisany magnet za wóčko w skupinskim rumje. Elementy dadźa so tak lochko zhotowić, zo móža tež młódše dźěći formy sobu tworić. Molowanje, třihanje a lěpjenje spěchuje motoriske kmanosće a dźěći nazhonja, kak móža z jednorymi srědkami mobile zhotowić. Cyle připódla nawuknu dźěći dokładnje třihać a lěpić kaž tež barby a formy rozeznawać.


Přewjedźenje

Kubłarka prosy dźěći najprjedy předmjety wopisować.

Kajku barbu ma twarski klock?

Ma wón tři abo štyri róžki?

Kajku formu ma nopašk?

Po tym wuzwoli sej kóžde dźěćo jednu formu a narysuje z wołojnikom wjacore razy wobrys z něšto wotstawkom na barbojtu krutu papjeru. Kedźbujće na to, zo steji kóžda forma dwójce k dispoziciji.

Dźěći jednotliwe formy wutřihaja. Potom sunu dźěći formy tak pod prěnju nitku, zo leža nitka srjedźa. Formy a barby so při tym wotměnjeja. Namazaja formy z lěpkom a kóžde dźěćo połoži wotpowědny napřećiwny kruch so kryjo na wotpowědnu formu. Prošće dźěći hišće raz tute barby a formy pomjenować. Potom sćěhuje druhi rynk, pod kotryž dalše dźěći swoje formy sunu atd. Po tym wostanu formy k schnyću na styroporowej plaće ležo. Na kóncu přičiniće drjewjane parle na kóncach nitkow a přisukaće nitki při hałuzy.

paslenje a tworjenje