Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Mnóstwowe poriki

download na kóncu teksta


Material

kopěrowanska předłoha


Wobrazowe kartki

jedna módra ryba, dwě módrej rybje, tři módre ryby, štyri módre ryby, pjeć módrych rybow, šěsć módrych rybow; jedna žołta ryba, dwě žołtej rybje, tři žołte ryby, štyri žołte ryby, pjeć žołtych rybow, šěsć žołtych rybow; jedna zelena ryba, dwě zelenej rybje, tři zelene ryby, štyri zelene ryby, pjeć zelenych rybow, šěsć zelenych rybow; jedna čerwjena ryba, dwě čerwjenej rybje, tři čerwjene ryby, štyri čerwjene ryby, pjeć čerwjenych rybow, šěsć čerwjenych rybow


Přihot

Kopěrowansku předłohu z mnóstwami dwójce a předłohu z ličbami jónu wućišćeć. Zo bychu kartki dlěje dźerželi poruča so je laminěrować. W fachowych wobchodach dawaja tež blankokarty z kruteho papjerca we wulkosći 6 x 6 cm za memohry, na kotrež móža so wobrazy nalěpić. Tute karty su jara stabilne a dołho dźerža.


Přispomnjenje

Spóznać ličbowe wobrazy a kmanosć, tute wobrazy z ličbnikom (Zahlwort) zwjazać, stej wažnej krokaj k zrozumjenju ličbow. Hižo do spočatka šule móže so předwěda nastupajo ličby natwarjeć, z tym zo dźěći spóznaja, zo steji jedna ličba za jedne mnóstwo. Dźěći, kiž započinaja struktury mnóstwow zaznawać (wahrnehmen), njedyrbja pozdźišo jónu wšě mnóstwowe elementy jednotliwje ličić, ale móža ličbu potom ze wšelakich dźělnych mnóstwow natwarić. Tute zaznawanje (Wahrnehmung) mnóstwow je za wobšěrne ličbowe zrozumjenje njeparujomne a je wažne wuměnjenje za pozdźiše ličenje w prěnim lětniku.


Přewjedźenje

Dwě abo tři dźěći hraja z 12 abo wjace kartkowymi porami, kotrež předstajeja mnóstwa wot 1 do 6 we wšelakich barbach. Přeco dwě kartce ze samsnym mnóstwom w jednej barbje słušatej hromadźe. Wobhladajće sej najprjedy z dźěćimi hromadźe kóždu kartku a dźěći njech mnóstwa, ličby a barby pomjenuja. Prošće dźěći tež, mnóstwa ze swojimi porstami pokazać.

Kelko rybow tu widźiće?

Pokazajće tři porsty.

Kak tuta ličba rěka?

Kajku barbu maja ryby?

Potom so kartki změšeja a zawodźěte w dwěmaj rynkomaj pódla sebje wupołoža. Jedne dźěćo započina a wotkryje dwě kartce. Pomjenuje kartce same abo z pomocu kubłarki, na přikład: dwě zelenej rybje a dwě zelenej rybje. Jeli stej mnóstwo a barba na woběmaj kartkomaj jenakej, móže sej dźěćo wobě kartce zdźeržeć a přichodnej dwě kartce wotkryć. Jeli wotkryjetej so dwě kartce, kiž so hromadźe njehodźitej, ma wobě kartce zaso na samsnym městnje wobroćić a přichodne dźěćo je na rjedźe. Štó ma na kóncu najwjace kartkow?


Warianta

Hra hodźi so tež tak hrać, zo dźěći mnóstwo a wotpowědnu ličbu přirjaduja: tři zelene ryby a ličba tři. Spóznać ličbowe wobrazy a kmanosć, tute wobrazy z ličbnikom (Zahlwort) zwjazać móc, stej wažnej krokaj k zrozumjenju ličbow (Zahlenverständnis).matematiske předchadne kmanosće
wšě materialije na jedyn pohlad
Mnóstwowe poriki

download na kóncu teksta


Material

kopěrowanska předłoha


Wobrazowe kartki

jedna módra ryba, dwě módrej rybje, tři módre ryby, štyri módre ryby, pjeć módrych rybow, šěsć módrych rybow; jedna žołta ryba, dwě žołtej rybje, tři žołte ryby, štyri žołte ryby, pjeć žołtych rybow, šěsć žołtych rybow; jedna zelena ryba, dwě zelenej rybje, tři zelene ryby, štyri zelene ryby, pjeć zelenych rybow, šěsć zelenych rybow; jedna čerwjena ryba, dwě čerwjenej rybje, tři čerwjene ryby, štyri čerwjene ryby, pjeć čerwjenych rybow, šěsć čerwjenych rybow


Přihot

Kopěrowansku předłohu z mnóstwami dwójce a předłohu z ličbami jónu wućišćeć. Zo bychu kartki dlěje dźerželi poruča so je laminěrować. W fachowych wobchodach dawaja tež blankokarty z kruteho papjerca we wulkosći 6 x 6 cm za memohry, na kotrež móža so wobrazy nalěpić. Tute karty su jara stabilne a dołho dźerža.


Přispomnjenje

Spóznać ličbowe wobrazy a kmanosć, tute wobrazy z ličbnikom (Zahlwort) zwjazać, stej wažnej krokaj k zrozumjenju ličbow. Hižo do spočatka šule móže so předwěda nastupajo ličby natwarjeć, z tym zo dźěći spóznaja, zo steji jedna ličba za jedne mnóstwo. Dźěći, kiž započinaja struktury mnóstwow zaznawać (wahrnehmen), njedyrbja pozdźišo jónu wšě mnóstwowe elementy jednotliwje ličić, ale móža ličbu potom ze wšelakich dźělnych mnóstwow natwarić. Tute zaznawanje (Wahrnehmung) mnóstwow je za wobšěrne ličbowe zrozumjenje njeparujomne a je wažne wuměnjenje za pozdźiše ličenje w prěnim lětniku.


Přewjedźenje

Dwě abo tři dźěći hraja z 12 abo wjace kartkowymi porami, kotrež předstajeja mnóstwa wot 1 do 6 we wšelakich barbach. Přeco dwě kartce ze samsnym mnóstwom w jednej barbje słušatej hromadźe. Wobhladajće sej najprjedy z dźěćimi hromadźe kóždu kartku a dźěći njech mnóstwa, ličby a barby pomjenuja. Prošće dźěći tež, mnóstwa ze swojimi porstami pokazać.

Kelko rybow tu widźiće?

Pokazajće tři porsty.

Kak tuta ličba rěka?

Kajku barbu maja ryby?

Potom so kartki změšeja a zawodźěte w dwěmaj rynkomaj pódla sebje wupołoža. Jedne dźěćo započina a wotkryje dwě kartce. Pomjenuje kartce same abo z pomocu kubłarki, na přikład: dwě zelenej rybje a dwě zelenej rybje. Jeli stej mnóstwo a barba na woběmaj kartkomaj jenakej, móže sej dźěćo wobě kartce zdźeržeć a přichodnej dwě kartce wotkryć. Jeli wotkryjetej so dwě kartce, kiž so hromadźe njehodźitej, ma wobě kartce zaso na samsnym městnje wobroćić a přichodne dźěćo je na rjedźe. Štó ma na kóncu najwjace kartkow?


Warianta

Hra hodźi so tež tak hrać, zo dźěći mnóstwo a wotpowědnu ličbu přirjaduja: tři zelene ryby a ličba tři. Spóznać ličbowe wobrazy a kmanosć, tute wobrazy z ličbnikom (Zahlwort) zwjazać móc, stej wažnej krokaj k zrozumjenju ličbow (Zahlenverständnis).matematiske předchadne kmanosće