Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Kula so kula

Materialije

wšelake kule (drjewjane kule, kulki, blidotenisowe buliki, skakanske bule a druhe kule)

kulowate sudobja (šklě, tyzy za składowanje, sadźenske šklě atd.)

tyzka

gymnastiska rynka

wjacore kóstki

mała deska

Sej kruh zdobyć (pohibowanska hra):

wjele městna

hudźba za běhanje

zwónčk abo druhi instrument

gymnastikowe rynki

kryda abo dołhi powjaz


Přihot

Wšelake kulowate sudobja a kule přihotować. Někotre kule połožće do tyzki a zawodźějće ju.


Přispomnjenje

Kóžde dźěćo přinjese jedne kulowate sudobjo a jednu kulu wot doma sobu. Zo njebychu so při wróćodaću zaměnili, zlěpja starši na dno sudobja plester z mjenom.


Přewjedźenje

Dźěći sedźa w stólcowym kruhu. Srjedźa leži jedne kulowate sudobjo. Prošće dwě abo tři dźěći, ruce zady chribjeta dźeržeć. Dajće kóždemu z tutych dźěći jednu kulu do rukow. Stajejće prašenja a pozbudźejće dźěći namasać a wopisać, što čuja.

Je kulowate.

Je to wulka kula.

Je cyle hładke.

Je mjechke a kulowate.

Nima žane róžki.

Nětko połožće jednu kulu do kulowateho sudobja a dajće so jej kuleć. Dźěći wobkedźbuja spěšnosć kule. Potom połožće tutón kulu na nachilenu desku a dajće so jej dele kuleć. Što měniće, móže so kóstka tež tak rjenje kuleć? Dźěći přemysluja. Połožće kóstku na desku a nastorčće ju. Prošće dźěći, wo swojich wobkedźbowanjach rěčeć.

Kóstka so rjenje njekula.

Kóstka ma róžki, tohodla so derje njekula.

Kula so spěšnje kula.

Kula je kulowata, tohodla kula so po desce dele.

Róžki myla při delekulenju.Po tym sydnu so wšitcy do koła na zemju. Kóžde dźěćo wozmje sej sudobjo a połoži jednu kulu do njeho. Wšitcy kulu w sudobju kuleja, z tym zo ze sudobjom kruža. Kula čini při kulenju šum a hiba so stajnje spěšnišo. Dźěći sej dwójce abo trójce swoje sudobja wuměnja. Wobkedźbuja, zo su šumy kulenja rozdźělnje wótře, štož wotwisuje wot materiala sudobja abo kule.Sej kruh zdobyć

Po tym přewjedźće z dźěćimi sćěhowacu hrajnu aktiwitu, kotraž žadosć dźěći so pohibować wobkedźbuje. Namolujće wulke koło z krydu. Do tuteho koła połožće za kóžde dźěćo gymnastikowu rynku. Za jednoho hrajerja pobrachuje rynka. Wšě dźěći so na kole rozdźěla a běža k hudźbje na kole wokoło. Hdyž hudźba wusadźi, spytaja wšitcy hrajerjo spěšnje do jedneje rynki skočić. Štóž ma jako prěni swoju nohu w rynce, je sej ju zdobył. Hrajer, kiž njeje sej žanu rynku zdobył, so z tutoho hrajneho koła wuzamknje. Nimo toho wozmjeće jednu rynku preč. Hdyž hudźba zaso zasadźi, běža znowa wšitcy na kole wokoło. Hudźba wusadźi, a hrajerjo spytaja sej rynku zdobyć. Štóž njeje spěšny dosć a rynku nima, so wuzamknje a Wy wozmjeće dalšu rynku won. Dobyćer je tón, kiž je sej poslednju rynku zdobył.

matematiske předchadne kmanosće
wšě materialije na jedyn pohlad
Kula so kula

Materialije

wšelake kule (drjewjane kule, kulki, blidotenisowe buliki, skakanske bule a druhe kule)

kulowate sudobja (šklě, tyzy za składowanje, sadźenske šklě atd.)

tyzka

gymnastiska rynka

wjacore kóstki

mała deska

Sej kruh zdobyć (pohibowanska hra):

wjele městna

hudźba za běhanje

zwónčk abo druhi instrument

gymnastikowe rynki

kryda abo dołhi powjaz


Přihot

Wšelake kulowate sudobja a kule přihotować. Někotre kule połožće do tyzki a zawodźějće ju.


Přispomnjenje

Kóžde dźěćo přinjese jedne kulowate sudobjo a jednu kulu wot doma sobu. Zo njebychu so při wróćodaću zaměnili, zlěpja starši na dno sudobja plester z mjenom.


Přewjedźenje

Dźěći sedźa w stólcowym kruhu. Srjedźa leži jedne kulowate sudobjo. Prošće dwě abo tři dźěći, ruce zady chribjeta dźeržeć. Dajće kóždemu z tutych dźěći jednu kulu do rukow. Stajejće prašenja a pozbudźejće dźěći namasać a wopisać, što čuja.

Je kulowate.

Je to wulka kula.

Je cyle hładke.

Je mjechke a kulowate.

Nima žane róžki.

Nětko połožće jednu kulu do kulowateho sudobja a dajće so jej kuleć. Dźěći wobkedźbuja spěšnosć kule. Potom połožće tutón kulu na nachilenu desku a dajće so jej dele kuleć. Što měniće, móže so kóstka tež tak rjenje kuleć? Dźěći přemysluja. Połožće kóstku na desku a nastorčće ju. Prošće dźěći, wo swojich wobkedźbowanjach rěčeć.

Kóstka so rjenje njekula.

Kóstka ma róžki, tohodla so derje njekula.

Kula so spěšnje kula.

Kula je kulowata, tohodla kula so po desce dele.

Róžki myla při delekulenju.Po tym sydnu so wšitcy do koła na zemju. Kóžde dźěćo wozmje sej sudobjo a połoži jednu kulu do njeho. Wšitcy kulu w sudobju kuleja, z tym zo ze sudobjom kruža. Kula čini při kulenju šum a hiba so stajnje spěšnišo. Dźěći sej dwójce abo trójce swoje sudobja wuměnja. Wobkedźbuja, zo su šumy kulenja rozdźělnje wótře, štož wotwisuje wot materiala sudobja abo kule.Sej kruh zdobyć

Po tym přewjedźće z dźěćimi sćěhowacu hrajnu aktiwitu, kotraž žadosć dźěći so pohibować wobkedźbuje. Namolujće wulke koło z krydu. Do tuteho koła połožće za kóžde dźěćo gymnastikowu rynku. Za jednoho hrajerja pobrachuje rynka. Wšě dźěći so na kole rozdźěla a běža k hudźbje na kole wokoło. Hdyž hudźba wusadźi, spytaja wšitcy hrajerjo spěšnje do jedneje rynki skočić. Štóž ma jako prěni swoju nohu w rynce, je sej ju zdobył. Hrajer, kiž njeje sej žanu rynku zdobył, so z tutoho hrajneho koła wuzamknje. Nimo toho wozmjeće jednu rynku preč. Hdyž hudźba zaso zasadźi, běža znowa wšitcy na kole wokoło. Hudźba wusadźi, a hrajerjo spytaja sej rynku zdobyć. Štóž njeje spěšny dosć a rynku nima, so wuzamknje a Wy wozmjeće dalšu rynku won. Dobyćer je tón, kiž je sej poslednju rynku zdobył.

matematiske předchadne kmanosće