Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Jedyn, dwaj, tři

download na kóncu teksta


Materialije

předłoha k wućišćenju

2 muchowej placawce

pjelšćowa podłoha (Filzunterlage)


Wobrazowe kartki

módry kruh, žołty kruh, zeleny kruh, čerwjeny kruh, bruny kruh, čorny kruh; módry třiróžk, žołty třiróžk, zeleny třiróžk, čerwjeny třiróžk, bruny třiróžk, čorny třiróžk; módry štyriróžk, žołty štyriróžk, zeleny štyriróžk, čerwjeny štyriróžk, bruny štyriróžk, čorny štyriróžk; módra hwězda, žołta hwězda, zelena hwězda, čerwjena hwězda, bruna hwězda, čorna hwězda


Přispomnjenje

Za zapřijeće kwadrat abo praworóžk wužiwaja dźěći w předšulskej starobje zwjetša słowo štyriróžk. Zo pak bychu wone wjele zapřijećow připódla nawuknyli, mjenujće při wobchadźenju z dźěćimi tak často kaž móžno prawe pomjenowanja.


Přihot

Předłohu wućišćeć, na sylnišu papjeru zlěpić abo laminěrować a kartki wutřihać. W fachowych wobchodach dawaja tež blankokartki z kruteho papjerca we wulkosći 6 x 6 cm za memohry, na kotrež móža so wobrazy nalěpić. Tute kartki su jara stabilne a dołho dźerža.


Přewjedźenje

Tři dźěći hromadźe hraja. Jedne dźěćo je w prěnim kole hrajny nawoda. Prjedy hač so hra započina, pokazajće dźěćom po rynku kartki a dźěći pomjenuja zhromadnje barbu a formu: módry třiróžk, zeleny třiróžk, čerwjeny třiróžk ...

Potom dźěći dźesać muchowych kartkow we wšelakich formach a barbach na pjelšćowej podłoze rozdźěla (verteilen). Prajće hrónčko a prošće dźěći je wospjetować a na wotpowědnu kartku pokazać:

Jedyn, dwaj, tři,

módry třiróžk pokaž mi.

Nětko dóstanjetej wobaj hrajerjej muchowu placawku. Hrajny nawoda praji hrónčko a pomjenuje kartu:

Jedyn, dwaj, tři,

čerwjeny třiróžk pokaž mi.

Wobě dźěsći placnjetej tak spěšnje kaž móžno na wotpowědnu kartku. Dźěćo, kiž je najspěšniše, wospjetuje wótře barbu a formu. Jeli woboje trjechi, dóstanje dźěćo tutu muchu. Jeli njetrjechi, dóstanje tamne dźěćo wotpowědnu kartku. Dźěćo, kotrež je jako prěnje pjeć muchow placnyło, je dobyćer tutoho hrajneho koła.

Za přichodne koło dźěći zaso 10 kartkow na podłoze rozdźěla a druhe dźěćo přewozmje hrajny nawod.

W tutej hrě je kóžde dźěćo jónu hrajny nawoda.


koncentracija a pomjatk
wšě materialije na jedyn pohlad
Jedyn, dwaj, tři

download na kóncu teksta


Materialije

předłoha k wućišćenju

2 muchowej placawce

pjelšćowa podłoha (Filzunterlage)


Wobrazowe kartki

módry kruh, žołty kruh, zeleny kruh, čerwjeny kruh, bruny kruh, čorny kruh; módry třiróžk, žołty třiróžk, zeleny třiróžk, čerwjeny třiróžk, bruny třiróžk, čorny třiróžk; módry štyriróžk, žołty štyriróžk, zeleny štyriróžk, čerwjeny štyriróžk, bruny štyriróžk, čorny štyriróžk; módra hwězda, žołta hwězda, zelena hwězda, čerwjena hwězda, bruna hwězda, čorna hwězda


Přispomnjenje

Za zapřijeće kwadrat abo praworóžk wužiwaja dźěći w předšulskej starobje zwjetša słowo štyriróžk. Zo pak bychu wone wjele zapřijećow připódla nawuknyli, mjenujće při wobchadźenju z dźěćimi tak často kaž móžno prawe pomjenowanja.


Přihot

Předłohu wućišćeć, na sylnišu papjeru zlěpić abo laminěrować a kartki wutřihać. W fachowych wobchodach dawaja tež blankokartki z kruteho papjerca we wulkosći 6 x 6 cm za memohry, na kotrež móža so wobrazy nalěpić. Tute kartki su jara stabilne a dołho dźerža.


Přewjedźenje

Tři dźěći hromadźe hraja. Jedne dźěćo je w prěnim kole hrajny nawoda. Prjedy hač so hra započina, pokazajće dźěćom po rynku kartki a dźěći pomjenuja zhromadnje barbu a formu: módry třiróžk, zeleny třiróžk, čerwjeny třiróžk ...

Potom dźěći dźesać muchowych kartkow we wšelakich formach a barbach na pjelšćowej podłoze rozdźěla (verteilen). Prajće hrónčko a prošće dźěći je wospjetować a na wotpowědnu kartku pokazać:

Jedyn, dwaj, tři,

módry třiróžk pokaž mi.

Nětko dóstanjetej wobaj hrajerjej muchowu placawku. Hrajny nawoda praji hrónčko a pomjenuje kartu:

Jedyn, dwaj, tři,

čerwjeny třiróžk pokaž mi.

Wobě dźěsći placnjetej tak spěšnje kaž móžno na wotpowědnu kartku. Dźěćo, kiž je najspěšniše, wospjetuje wótře barbu a formu. Jeli woboje trjechi, dóstanje dźěćo tutu muchu. Jeli njetrjechi, dóstanje tamne dźěćo wotpowědnu kartku. Dźěćo, kotrež je jako prěnje pjeć muchow placnyło, je dobyćer tutoho hrajneho koła.

Za přichodne koło dźěći zaso 10 kartkow na podłoze rozdźěla a druhe dźěćo přewozmje hrajny nawod.

W tutej hrě je kóžde dźěćo jónu hrajny nawoda.


koncentracija a pomjatk