Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Formy su wšudźe

download na kóncu teksta


Materialije

kopěrowanska předłoha

małe lěpjate cedlki


Přihot

Předłohu z formami wućišćeć, na sylnišu papjeru zlěpić abo laminěrować a formy wutřihać. Kopěrowansku předłohu z kašporkom a formami za wutřihanje na normalnu papjeru wućišćeć.


Přispomnjenje

Za zapřijeće kwadrat abo praworóžk wužiwaja dźěći w předšulskej starobje zwjetša hišće słowo štyriróžk. Zo pak bychu wone wjele zapřijećow připódla nawuknyli, mjenujće při wobchadźenju z dźěćimi tak často kaž móžno prawe pomjenowanja.


Přewjedźenje

Sedźiće z dźěćimi hromadźe a pokazujeće formy: kruh, kwadrat, praworóžk a třiróžk, kotrež zhromadnje přirunujeće.

Čehodla rěka třiróžk třiróžk?

Kotra forma je kulowata?

Kotra forma nima žane róžki?

Kotra forma je kwadrat?

Spóznajeće rozdźěl mjez kwadratom a praworóžkom?

Potom dóstanje kóžde dźěćo štyri lěpjate cedlki. Na cedlki narysuje wone praworóžk, kwadrat, kruh a třiróžk. Ke kóždej formje pyta wone nětko jedyn předmjet w rumnosći, na kotryž wotpowědnu cedlku zlěpi. Po tym du wšě dźěći zhromadnje wot cedlki k cedlce a pomjenuja předmjet a formu: Globus je kulowaty.Figuru kłasć

Nětko sydnu so wšitcy za blido a formy wutřihaja. Potom sej formy na kašporku prawje składu a je kruće zlěpja. Tuta aktiwita spěchuje dokładne hladanje a koncentraciju, dokelž maja sej dźěći formy porjadnje wobhladać a přirjadować.


Warianta

Dźěći móža město kašporka tež sami figury z kruhow, třiróžkow, štyriróžkow a kwadratow molować. Štóž chce, móže kašporka rjenje pisaneho wumolować.Nazhonjenja pohłubšić

Na kóncu du wšitcy won a pytaja dokoławokoło pěstowarnje abo při wuchodźowanju po wsy abo měsće za formami: kruh, kwadrat, štyriróžk a třiróžk. Dźěći so mjez sobu na formy skedźbnjeja, kotrež wšudźe widźa. Druhdy wotkryja na jednym předmjeće (Gegenstand) hnydom wjacore formy.
rěč
wšě materialije na jedyn pohlad
Formy su wšudźe

download na kóncu teksta


Materialije

kopěrowanska předłoha

małe lěpjate cedlki


Přihot

Předłohu z formami wućišćeć, na sylnišu papjeru zlěpić abo laminěrować a formy wutřihać. Kopěrowansku předłohu z kašporkom a formami za wutřihanje na normalnu papjeru wućišćeć.


Přispomnjenje

Za zapřijeće kwadrat abo praworóžk wužiwaja dźěći w předšulskej starobje zwjetša hišće słowo štyriróžk. Zo pak bychu wone wjele zapřijećow připódla nawuknyli, mjenujće při wobchadźenju z dźěćimi tak často kaž móžno prawe pomjenowanja.


Přewjedźenje

Sedźiće z dźěćimi hromadźe a pokazujeće formy: kruh, kwadrat, praworóžk a třiróžk, kotrež zhromadnje přirunujeće.

Čehodla rěka třiróžk třiróžk?

Kotra forma je kulowata?

Kotra forma nima žane róžki?

Kotra forma je kwadrat?

Spóznajeće rozdźěl mjez kwadratom a praworóžkom?

Potom dóstanje kóžde dźěćo štyri lěpjate cedlki. Na cedlki narysuje wone praworóžk, kwadrat, kruh a třiróžk. Ke kóždej formje pyta wone nětko jedyn předmjet w rumnosći, na kotryž wotpowědnu cedlku zlěpi. Po tym du wšě dźěći zhromadnje wot cedlki k cedlce a pomjenuja předmjet a formu: Globus je kulowaty.Figuru kłasć

Nětko sydnu so wšitcy za blido a formy wutřihaja. Potom sej formy na kašporku prawje składu a je kruće zlěpja. Tuta aktiwita spěchuje dokładne hladanje a koncentraciju, dokelž maja sej dźěći formy porjadnje wobhladać a přirjadować.


Warianta

Dźěći móža město kašporka tež sami figury z kruhow, třiróžkow, štyriróžkow a kwadratow molować. Štóž chce, móže kašporka rjenje pisaneho wumolować.Nazhonjenja pohłubšić

Na kóncu du wšitcy won a pytaja dokoławokoło pěstowarnje abo při wuchodźowanju po wsy abo měsće za formami: kruh, kwadrat, štyriróžk a třiróžk. Dźěći so mjez sobu na formy skedźbnjeja, kotrež wšudźe widźa. Druhdy wotkryja na jednym předmjeće (Gegenstand) hnydom wjacore formy.
rěč