Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Doprědka a wróćo

download na kóncu teksta


Materialije

wobrazowe kartki

gymnastikowe rynki we wšelakich barbach (zelena, čerwjena, žołta, módra)


Přihot

Wobrazowe kartki wućišćeć. Kartki laminěrować abo na sylnišu papjeru zlěpić. Połožće tři rynki do jednoho rjada (Reihe).


Přewjedźenje

Dźěći sydnu so na jednym boku rynkow jedne pódla druheho. Wospjetujće najprjedy z dźěćimi zhromadnje barby, z tym zo jim barbowe kartki pokazaće. Prošće jednotliwe dźěći jedyn předmjet w skupinskej rumnosći wuzwolić, kiž ma samsnu barbu, a tutón pomjenować.

Kajka barba to je? Pytaj předmjet, kiž je tež zeleny. Pokazaj nam něšto, štož ma samsnu barbu. Potom pokazaće w probowym kole wotběh hry.

Na to stupi so jedne dźěćo před prěnju rynku a praji rym, při čimž wužiwa barbu rynkow.

Módre, žołte, zelene,

tute barby znajemy.

Dźěćo skaka wot rynki k rynce a mjenuje wótře wotpowědnu barbu. Skoči z poslednjeje rynki a wostanje z chribjetom k rjadej stejo. Dźěćo barby w tutym porjedźe hišće raz wospjetuje. Wy połožiće barbowe kartki w mjenowanym porjedźe do rynkow. Potom so dźěćo wobroći a pruwuje, hač je wšě barby w prawym porjedźe mjenowało. Nětko skaka wróćo a mjenuje barby w napřećiwnym porjedźe. Hdyž je zaso při starće, wostanje z chribjetom k rjadej stejo a wospjetuje barby w tutym porjedźe. Wy połožiće barbowe kartki w mjenowanym porjedźe do rynkow. Běchu wšě barby korektne?

Změńće za kóžde dźěćo slěd barbow, z tym zo gymnastikowe rynki wuměniće: prěnje dźěćo (zelena, čerwjena, módra), druhe dźěćo (žołta, módra, zelena) ...

Warianta

Móžeće hru tež ze štyri abo pjeć barbami hrać.


koncentracija a pomjatk
wšě materialije na jedyn pohlad
Doprědka a wróćo

download na kóncu teksta


Materialije

wobrazowe kartki

gymnastikowe rynki we wšelakich barbach (zelena, čerwjena, žołta, módra)


Přihot

Wobrazowe kartki wućišćeć. Kartki laminěrować abo na sylnišu papjeru zlěpić. Połožće tři rynki do jednoho rjada (Reihe).


Přewjedźenje

Dźěći sydnu so na jednym boku rynkow jedne pódla druheho. Wospjetujće najprjedy z dźěćimi zhromadnje barby, z tym zo jim barbowe kartki pokazaće. Prošće jednotliwe dźěći jedyn předmjet w skupinskej rumnosći wuzwolić, kiž ma samsnu barbu, a tutón pomjenować.

Kajka barba to je? Pytaj předmjet, kiž je tež zeleny. Pokazaj nam něšto, štož ma samsnu barbu. Potom pokazaće w probowym kole wotběh hry.

Na to stupi so jedne dźěćo před prěnju rynku a praji rym, při čimž wužiwa barbu rynkow.

Módre, žołte, zelene,

tute barby znajemy.

Dźěćo skaka wot rynki k rynce a mjenuje wótře wotpowědnu barbu. Skoči z poslednjeje rynki a wostanje z chribjetom k rjadej stejo. Dźěćo barby w tutym porjedźe hišće raz wospjetuje. Wy połožiće barbowe kartki w mjenowanym porjedźe do rynkow. Potom so dźěćo wobroći a pruwuje, hač je wšě barby w prawym porjedźe mjenowało. Nětko skaka wróćo a mjenuje barby w napřećiwnym porjedźe. Hdyž je zaso při starće, wostanje z chribjetom k rjadej stejo a wospjetuje barby w tutym porjedźe. Wy połožiće barbowe kartki w mjenowanym porjedźe do rynkow. Běchu wšě barby korektne?

Změńće za kóžde dźěćo slěd barbow, z tym zo gymnastikowe rynki wuměniće: prěnje dźěćo (zelena, čerwjena, módra), druhe dźěćo (žołta, módra, zelena) ...

Warianta

Móžeće hru tež ze štyri abo pjeć barbami hrać.


koncentracija a pomjatk