Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Dolěwa abo doprawa

Materialije

čerwjena wołmjana nitka

kryda abo Tesa-krep

hwižk

bubon abo druhi instrument


Přihot

Namolujće wulki kruh na zemju abo wužiwajće Tesa-krep. Zo móža dźěći naprawo a nalěwo rozeznawać, zwjazajće kóždemu hrajerjej wołmjanu nitku wokoło praweje ruki.


Přewjedźenje

Sćěhowaca hrajna aktiwita wobkedźbuje žadosć dźěći za pohibowanjom a spěchuje jich rumnostnu orientaciju (nalěwo a naprawo). Nimo toho je tuta hra wužadanje za dźěći, dokelž dyrbja derje připosłuchać a to słyšane do praweho čina přetworić. Wospjetujće najprjedy, kotra ruka je prawa a kotra lěwa, z tym zo dźěći wotpowědnu ruku zběhnu:

Wołmjana nitka je při wašej prawej ruce. Zběhnće swoju prawu ruku.

Pokazajće swoju lěwu ruku.

Pokazajće hišće raz swoju prawu ruku.

Kotra ruka je lěwa?

Molujće kruhi do powětra z prawej ruku.

Molujće kruhi do powětra z lěwej ruku.

Molujće kruhi do powětra z woběmaj rukomaj.

Z probowym kołom najprjedy hru rozjasniće.

Wšitcy rozdźěla so na kruhu, tak zo ma kóžde dźěćo wjetši wotstawk k susodej a zo hlada z mjezwočom do kruha. Wy stejiće srjedź kruha. Doniž wy bubnujeće, dźěći na městnje běža. Hdyž přestanjeće bubnować, wostanu wšitcy změrom stejo a słuchaja na Waš signal:


Wy jónu zahwizdaće. Wšitcy zběhnu prawu ruku a skoča jedyn krok naprawo.

Wy bubnujeće a dźěći zaso na městnje běža.

Wy dwójce zahwizdaće. Wšitcy zběhnu lěwu ruku a skoča jedyn krok nalěwo.

Wy bubnujeće a dźěći zaso na městnje běža.

Wy trójce zahwizdaće. Wšitcy moluja z woběmaj rukomaj kruhi do powětra a skakaja na městnje.

Wy bubnujeće a dźěći zaso na městnje běža.


Spočatnje wospjetujće tute signale trójce abo štyri króć w samsnym porjedźe kaž horjeka wopisane. Hdyž móža dźěći naprawo a nalěwo wěsćišo rozeznawać, wariěrujće hwizdanski signal. Poněčim stopnujće tempo, z tym zo tež wotstawki mjez signalemi skrótšiće.


Warianta

Móžeće dalši signal zapřijeć, z tym zo štyri króć zahwizdaće a wšitcy du do čapawki.

pohibowanje
wšě materialije na jedyn pohlad
Dolěwa abo doprawa

Materialije

čerwjena wołmjana nitka

kryda abo Tesa-krep

hwižk

bubon abo druhi instrument


Přihot

Namolujće wulki kruh na zemju abo wužiwajće Tesa-krep. Zo móža dźěći naprawo a nalěwo rozeznawać, zwjazajće kóždemu hrajerjej wołmjanu nitku wokoło praweje ruki.


Přewjedźenje

Sćěhowaca hrajna aktiwita wobkedźbuje žadosć dźěći za pohibowanjom a spěchuje jich rumnostnu orientaciju (nalěwo a naprawo). Nimo toho je tuta hra wužadanje za dźěći, dokelž dyrbja derje připosłuchać a to słyšane do praweho čina přetworić. Wospjetujće najprjedy, kotra ruka je prawa a kotra lěwa, z tym zo dźěći wotpowědnu ruku zběhnu:

Wołmjana nitka je při wašej prawej ruce. Zběhnće swoju prawu ruku.

Pokazajće swoju lěwu ruku.

Pokazajće hišće raz swoju prawu ruku.

Kotra ruka je lěwa?

Molujće kruhi do powětra z prawej ruku.

Molujće kruhi do powětra z lěwej ruku.

Molujće kruhi do powětra z woběmaj rukomaj.

Z probowym kołom najprjedy hru rozjasniće.

Wšitcy rozdźěla so na kruhu, tak zo ma kóžde dźěćo wjetši wotstawk k susodej a zo hlada z mjezwočom do kruha. Wy stejiće srjedź kruha. Doniž wy bubnujeće, dźěći na městnje běža. Hdyž přestanjeće bubnować, wostanu wšitcy změrom stejo a słuchaja na Waš signal:


Wy jónu zahwizdaće. Wšitcy zběhnu prawu ruku a skoča jedyn krok naprawo.

Wy bubnujeće a dźěći zaso na městnje běža.

Wy dwójce zahwizdaće. Wšitcy zběhnu lěwu ruku a skoča jedyn krok nalěwo.

Wy bubnujeće a dźěći zaso na městnje běža.

Wy trójce zahwizdaće. Wšitcy moluja z woběmaj rukomaj kruhi do powětra a skakaja na městnje.

Wy bubnujeće a dźěći zaso na městnje běža.


Spočatnje wospjetujće tute signale trójce abo štyri króć w samsnym porjedźe kaž horjeka wopisane. Hdyž móža dźěći naprawo a nalěwo wěsćišo rozeznawać, wariěrujće hwizdanski signal. Poněčim stopnujće tempo, z tym zo tež wotstawki mjez signalemi skrótšiće.


Warianta

Móžeće dalši signal zapřijeć, z tym zo štyri króć zahwizdaće a wšitcy du do čapawki.

pohibowanje