Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Barbowy monster

Materialije

běła papjera

wodowe barby

tołste seršćowcy

słomički

čorne filcowe pisaki abo třepotate wóčka we wšelakich wulkosćach

stare nowiny

Monsterowa hra:

wjele městna

gymnastikowe rynki

zwónčk abo druhi instrument


Přihot

Blido z nowinami pokryć.


Přewjedźenje

Kóžde dźěćo wuzwoli sej wodowu barbu. Dźěći kapnu ze seršćowcom tołstu kapku barby na łopjeno. Ze słomičku rozduja barbu do wšěch směrow, tak zo so blak rozdźěli. Duja a wjerća při tym łopjeno tak dołho, doniž njejsu ze swojim barbowym monsterom spokojom. To woni wospjetuja, z tym zo łopjeno z małymi a wulkimi monsterami pjelnja. Potom wostanu łopjena k schnyću ležo. Po tym namoluje abo zlěpi kóžde dźěćo na swoje barbowe monstery dwě wóčce.Monsterowe činitosće

Na kóncu zesydaja so wšě dźěći na zemi do koła. Kóžde dźěćo wumysli sej za sebje wjesołe monsterowe mjeno. Jedne dźěćo stupi so jako prěni monster dosrjedź kruha a praji swoje monsterowe mjeno. Potom pokaza pantomimisce činitosć, kotruž monster lubuje: na štom zalězć, jara wjele jěsć, rady rejować. Tamni spytaja činitosć wuhódać. Štó chce tež raz monster być?


Monsterowa hra

Po tym přewjedźće z dźěćimi sćěhowacu hrajnu aktiwitu, kotraž žadosć dźěći so pohibować wobkedźbuje. Wjacore gymnastikowe rynki leža derje rozdźělene w rumje. Dźělće dźěći do dweju skupinow. Jedna skupina su monstery a tamna skupina su dźěći, kiž před monsterami na wuchowanske kupy (gymnastikowe rynki) ćěkaja.

Monstery pohibuja so křičo a z wulkimi monsterowymi krokami po rumje. Tež dźěći běhaja wokoło. Wone pak su cyle mjelčo a spytaja, monsteram z puća hić. Hdyž zwónčk zazwoni, ćeknu wšě dźěći spěšnje před monsterami na jednu wuchowansku kupu. Na kóždu wuchowansku kupu móže so jenož jedne dźěćo wuchować. Štóž žanu swobodnu kupu njedocpěje, je nětko sam monster. Dźěći, kotrež su monstery popadnyli, přeměnja so tohorunja do šerjacych monsterow.

Potom dźe hra dale. Wšitcy so zaso po rumje pohibuja, w kotrymž honi je nětko hišće wjace monsterow. Štó je so na kóncu hry móhł před monsterami na jednu kupu wuchować?

paslenje a tworjenje
wšě materialije na jedyn pohlad
Barbowy monster

Materialije

běła papjera

wodowe barby

tołste seršćowcy

słomički

čorne filcowe pisaki abo třepotate wóčka we wšelakich wulkosćach

stare nowiny

Monsterowa hra:

wjele městna

gymnastikowe rynki

zwónčk abo druhi instrument


Přihot

Blido z nowinami pokryć.


Přewjedźenje

Kóžde dźěćo wuzwoli sej wodowu barbu. Dźěći kapnu ze seršćowcom tołstu kapku barby na łopjeno. Ze słomičku rozduja barbu do wšěch směrow, tak zo so blak rozdźěli. Duja a wjerća při tym łopjeno tak dołho, doniž njejsu ze swojim barbowym monsterom spokojom. To woni wospjetuja, z tym zo łopjeno z małymi a wulkimi monsterami pjelnja. Potom wostanu łopjena k schnyću ležo. Po tym namoluje abo zlěpi kóžde dźěćo na swoje barbowe monstery dwě wóčce.Monsterowe činitosće

Na kóncu zesydaja so wšě dźěći na zemi do koła. Kóžde dźěćo wumysli sej za sebje wjesołe monsterowe mjeno. Jedne dźěćo stupi so jako prěni monster dosrjedź kruha a praji swoje monsterowe mjeno. Potom pokaza pantomimisce činitosć, kotruž monster lubuje: na štom zalězć, jara wjele jěsć, rady rejować. Tamni spytaja činitosć wuhódać. Štó chce tež raz monster być?


Monsterowa hra

Po tym přewjedźće z dźěćimi sćěhowacu hrajnu aktiwitu, kotraž žadosć dźěći so pohibować wobkedźbuje. Wjacore gymnastikowe rynki leža derje rozdźělene w rumje. Dźělće dźěći do dweju skupinow. Jedna skupina su monstery a tamna skupina su dźěći, kiž před monsterami na wuchowanske kupy (gymnastikowe rynki) ćěkaja.

Monstery pohibuja so křičo a z wulkimi monsterowymi krokami po rumje. Tež dźěći běhaja wokoło. Wone pak su cyle mjelčo a spytaja, monsteram z puća hić. Hdyž zwónčk zazwoni, ćeknu wšě dźěći spěšnje před monsterami na jednu wuchowansku kupu. Na kóždu wuchowansku kupu móže so jenož jedne dźěćo wuchować. Štóž žanu swobodnu kupu njedocpěje, je nětko sam monster. Dźěći, kotrež su monstery popadnyli, přeměnja so tohorunja do šerjacych monsterow.

Potom dźe hra dale. Wšitcy so zaso po rumje pohibuja, w kotrymž honi je nětko hišće wjace monsterow. Štó je so na kóncu hry móhł před monsterami na jednu kupu wuchować?

paslenje a tworjenje