Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
W našej zahrodźe

Materialije

předłoha k wućišćenju


Přewjedźenje

Dźěći lubuja rěčne hry a hrónčka. Hrónčka sej wot dźěći žadaja, na zwuk rěče kedźbować. Wobchadźenje (Umgang) z hrónčkami ma dźěćom wuwědomić, zo nima rěč jenož wobsah, ale tež formu, kotraž je słyšeć. Předčitajće hrónčko a akcentujće słowa. Po tym hrónčko zhromadnje z dźěćimi linku po lince wospjetujće. Tempo ma so po dźěćoch, tak zo móža wšitcy jednotliwe linki sobu powědać. Hdyž dźěći hrónčko wobknježa, je na wšelake wašnje wospjetujće. Hrónčko na přikład šeptajće, jara wótře prajće abo přiběrajo wótřišo a woteběrajo mjelčišo. Dźěći njech hrónčko tež wospjetuja, z tym zo jedne dźěćo po druhim stajnje jednu linku praji.


Na štomach w našej zahrodźe,

wjele sadu k jědźi je.

Zběram pilnje do korba,

krušwy a tež jabłuka.

Ze sadom nětko wjesele,

chwatam domoj do kuchnje.

Hromadźe zes maćerku

dobry tykanc napjeku.

Tež wowka přińdźe popołdnju,

na kofej a bjesadu.


W našej zahrodźe
rym
wšě materialije na jedyn pohlad
paslenje a tworjenje
pohibowanje
eksperiment
hruba motorika
drobna motorika
koncentracija
matematiske předchadne kmanosće
zaznawanje
rěč
recept
powědančko
fonologiska wuwědomjenosć
rym
fonologiska wuwědomjenosć
W našej zahrodźe

Materialije

předłoha k wućišćenju


Přewjedźenje

Dźěći lubuja rěčne hry a hrónčka. Hrónčka sej wot dźěći žadaja, na zwuk rěče kedźbować. Wobchadźenje (Umgang) z hrónčkami ma dźěćom wuwědomić, zo nima rěč jenož wobsah, ale tež formu, kotraž je słyšeć. Předčitajće hrónčko a akcentujće słowa. Po tym hrónčko zhromadnje z dźěćimi linku po lince wospjetujće. Tempo ma so po dźěćoch, tak zo móža wšitcy jednotliwe linki sobu powědać. Hdyž dźěći hrónčko wobknježa, je na wšelake wašnje wospjetujće. Hrónčko na přikład šeptajće, jara wótře prajće abo přiběrajo wótřišo a woteběrajo mjelčišo. Dźěći njech hrónčko tež wospjetuja, z tym zo jedne dźěćo po druhim stajnje jednu linku praji.


Na štomach w našej zahrodźe,

wjele sadu k jědźi je.

Zběram pilnje do korba,

krušwy a tež jabłuka.

Ze sadom nětko wjesele,

chwatam domoj do kuchnje.

Hromadźe zes maćerku

dobry tykanc napjeku.

Tež wowka přińdźe popołdnju,

na kofej a bjesadu.


W našej zahrodźe
rym