Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Što słuša hromadźe

Materialije

předłoha k wućišćenju

kapsna lampa


Přihot

Předłohu wućišćeć.


Přewjedźenje

Prašejće so dźěći najprjedy za tym, hač wědźa, što je sćin (Schatten) a hdy wón nastanje. Při słónčnym wjedrje móžeće z dźěćimi hić won do přirody a tam za sćinom pytać. Při dešćikojtym wjedrje zaćěmniće skupinsku stwu, tak zo je w njej rjenje ćma, a pokazajće dźěćom z pomocu kapsneje lampy, kak sćin nastanje. Při tym swěćće z kapsnej lampu na wašu ruku. Hibajće porsty tak, zo su na zadnjej sćěnje (Schattenwand) wšelake figury widźeć. Pohnujće po rynku stajnje jedne dźěćo k tomu, zo z rukami abo tež małymi předmjetami postawy jako sćin na sćěnu pokazuje. Dale zwěsćće zhromadnje z dźěćimi, hdy je sćin wjetši a hdy mjeńši. Po tym rozdźělće kopěrowansku předłohu. Dźěći přirjaduja kóždej figurje prawy sćin, z tym zo wotpowědnu figuru a jeje sćin prawje zwjazaja. Pomjenujće zhromadnje, što maja figury w ruce abo što runje činja.


Što słuša hromadźe?
zaznawanje
wšě materialije na jedyn pohlad
paslenje a tworjenje
pohibowanje
eksperiment
hruba motorika
drobna motorika
koncentracija
matematiske předchadne kmanosće
zaznawanje
rěč
recept
powědančko
fonologiska wuwědomjenosć
rym
fonologiska wuwědomjenosć
Što słuša hromadźe?

Materialije

předłoha k wućišćenju

kapsna lampa


Přihot

Předłohu wućišćeć.


Přewjedźenje

Prašejće so dźěći najprjedy za tym, hač wědźa, što je sćin (Schatten) a hdy wón nastanje. Při słónčnym wjedrje móžeće z dźěćimi hić won do přirody a tam za sćinom pytać. Při dešćikojtym wjedrje zaćěmniće skupinsku stwu, tak zo je w njej rjenje ćma, a pokazajće dźěćom z pomocu kapsneje lampy, kak sćin nastanje. Při tym swěćće z kapsnej lampu na wašu ruku. Hibajće porsty tak, zo su na zadnjej sćěnje (Schattenwand) wšelake figury widźeć. Pohnujće po rynku stajnje jedne dźěćo k tomu, zo z rukami abo tež małymi předmjetami postawy jako sćin na sćěnu pokazuje. Dale zwěsćće zhromadnje z dźěćimi, hdy je sćin wjetši a hdy mjeńši. Po tym rozdźělće kopěrowansku předłohu. Dźěći přirjaduja kóždej figurje prawy sćin, z tym zo wotpowědnu figuru a jeje sćin prawje zwjazaja. Pomjenujće zhromadnje, što maja figury w ruce abo što runje činja.


Što słuša hromadźe?
zaznawanje