Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Sadowa solotej

Materialije

sadowe wobrazowe kartki


Přihot

Wobrazowe kartki wućišćeć, laminěrować abo na twjerdu papjeru zlěpić a wutřihać. Do hornjeju róžkow dźěrce zašćipnyć a přez njej nitku sćahnyć, zo móže so kartka wokoło šije powěsnyć.


Přewjedźenje

Dźěći sedźa w stólcowym kruhu. Wšitcy hrajerjo dyrbja spytać, so na jedyn swobodny stólc sydnyć. Tež kubłarka sobu hraje. Wona nima žadyn stólc. Tuž přeco jedne městno k sedźenju faluje. Poruča so z dźěćimi do toho wšě prawidła wotrěčeć, kaž na přikład: Z wulkeho wotstawka njesměš so na swobodny stólc sydnyć.

Nětko dóstanje kóžde dźěćo jednu kartku, kotruž sej z wobrazowej stronu doprědka wokoło šije powěsnje, tak zo wšitcy sobuhrajerjo sad stajnje widźa. Sad móže so tež dwójce abo trójce jewić, potom je cyłkownje mjenje družinow za hru trěbnych. Tež kubłarka sej jednu kartku wokoło powěsnje. Do spočatka hry pomjenuja wšitcy hišće raz wótře swój sad abo kubłarka kóždemu dźěsću jeho sadowe słowo do wucha šeptnje.

Po tym stupi so wona dosrjedź kruha a zawoła: Wšě banany a jabłuka měnjeja swoje městno. Dźěći, kiž tute kartki maja, měnjeja spěšnje mjez sobu swoje městna. Tež kubłarka spyta so na jedyn stólc sydnyć. Hrajer, kotryž na kóncu žadyn stólc nima, stupi so nětko dosrjedźa a hra so znowa započina.

Najzajimawša bywa hra, hdyž so woła: Sadowy korbik je prózdny. Potom wšě dźěći swoje městno měnjeja.


Sadowe wobrazowe kartki
pohibowanje
wšě materialije na jedyn pohlad
paslenje a tworjenje
pohibowanje
eksperiment
hruba motorika
drobna motorika
koncentracija
matematiske předchadne kmanosće
zaznawanje
rěč
recept
powědančko
fonologiska wuwědomjenosć
rym
fonologiska wuwědomjenosć
Sadowa solotej

Materialije

sadowe wobrazowe kartki


Přihot

Wobrazowe kartki wućišćeć, laminěrować abo na twjerdu papjeru zlěpić a wutřihać. Do hornjeju róžkow dźěrce zašćipnyć a přez njej nitku sćahnyć, zo móže so kartka wokoło šije powěsnyć.


Přewjedźenje

Dźěći sedźa w stólcowym kruhu. Wšitcy hrajerjo dyrbja spytać, so na jedyn swobodny stólc sydnyć. Tež kubłarka sobu hraje. Wona nima žadyn stólc. Tuž přeco jedne městno k sedźenju faluje. Poruča so z dźěćimi do toho wšě prawidła wotrěčeć, kaž na přikład: Z wulkeho wotstawka njesměš so na swobodny stólc sydnyć.

Nětko dóstanje kóžde dźěćo jednu kartku, kotruž sej z wobrazowej stronu doprědka wokoło šije powěsnje, tak zo wšitcy sobuhrajerjo sad stajnje widźa. Sad móže so tež dwójce abo trójce jewić, potom je cyłkownje mjenje družinow za hru trěbnych. Tež kubłarka sej jednu kartku wokoło powěsnje. Do spočatka hry pomjenuja wšitcy hišće raz wótře swój sad abo kubłarka kóždemu dźěsću jeho sadowe słowo do wucha šeptnje.

Po tym stupi so wona dosrjedź kruha a zawoła: Wšě banany a jabłuka měnjeja swoje městno. Dźěći, kiž tute kartki maja, měnjeja spěšnje mjez sobu swoje městna. Tež kubłarka spyta so na jedyn stólc sydnyć. Hrajer, kotryž na kóncu žadyn stólc nima, stupi so nětko dosrjedźa a hra so znowa započina.

Najzajimawša bywa hra, hdyž so woła: Sadowy korbik je prózdny. Potom wšě dźěći swoje městno měnjeja.


Sadowe wobrazowe kartki
pohibowanje