Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Sadowa figura

Materialije

předłoha k wućišćenju

přirodne sadowe družiny

barbjenčki

nožicy

drjewjany štabik

so pohibowacej wóčce


Přihot

Wućišćće předłohu na sylnišu papjeru.


Přewjedźenje

Połožće sad na blido. Stajće prašenja kaž na přikład:

Je to wišnja?

Kajku barbu ma wišnja?

Je jabłuko kulowate?

Kajki sad słodźi kisale?

Je banana žołta?

Komu słodźa maleny?

Kajki sad ma twjerdu póčku?

Hdyž dźěći na jedne prašenje wotmołwja, njech tež kóžde dźěćo wotpowědny sad do ruki wza. Tak so wjacore zmysły kaž słyšenje, začuwanje a widźenje narěča a słowa kaž kulowate, čerwjeny, žołty atd. móža dźěći potom tež prawemu woznamej přirjadować. Po tym wupyta sej kóžde dźěćo jednu figuru za wumolowanje. Na kóncu so figury hišće wutřihaja, z pohibowacymaj so wóčkomaj wupyša a na zadnjej stronje přilěpi so drjewjany štabik.


Rozšěrjenje

Přizamknyć hodźi so ze sadowymi figurami woblubowana kruhowa hra změna městna. Wšě dźěći sedźa w stólcowym kruhu. Kóžde dźěćo ma jednu sadowu figuru w ruce. Měło so na to kedźbować, zo matej znajmjeńša dwě dźěsći samsne zapřijeće. Zo by tež kóžde dźěćo swoje zapřijeće znało, šeptnje kubłarka do spočatka hry hišće kóždemu dźěsću jeho sadowe zapřijeće mjelčo do wucha. Potom stupi so wona dosrjedź stólcoweho kruha a mjenuje jedyn sad. Wšě dźěći, kiž mjenowane zapřijeće maja, dyrbja nětko cyle spěšnje swoje městno změnić. Tež kubłarka spyta so na jedyn stólc sydnyć. Dźěćo, kotrež žadyn prózdny stólc njenamaka, stupi so dosrjedźa a přichodne sadowe zapřijeće mjenuje. Wosebje wjele wjesela změja dźěći, hdyž mjenuje so nadzapřijeće sad. Potom dyrbja mjenujcy wšitke dźěći swoje městno změnić.


Sadowa figura
paslenje a tworjenje
wšě materialije na jedyn pohlad
paslenje a tworjenje
pohibowanje
eksperiment
hruba motorika
drobna motorika
koncentracija
matematiske předchadne kmanosće
zaznawanje
rěč
recept
powědančko
fonologiska wuwědomjenosć
rym
fonologiska wuwědomjenosć
Sadowa figura

Materialije

předłoha k wućišćenju

přirodne sadowe družiny

barbjenčki

nožicy

drjewjany štabik

so pohibowacej wóčce


Přihot

Wućišćće předłohu na sylnišu papjeru.


Přewjedźenje

Połožće sad na blido. Stajće prašenja kaž na přikład:

Je to wišnja?

Kajku barbu ma wišnja?

Je jabłuko kulowate?

Kajki sad słodźi kisale?

Je banana žołta?

Komu słodźa maleny?

Kajki sad ma twjerdu póčku?

Hdyž dźěći na jedne prašenje wotmołwja, njech tež kóžde dźěćo wotpowědny sad do ruki wza. Tak so wjacore zmysły kaž słyšenje, začuwanje a widźenje narěča a słowa kaž kulowate, čerwjeny, žołty atd. móža dźěći potom tež prawemu woznamej přirjadować. Po tym wupyta sej kóžde dźěćo jednu figuru za wumolowanje. Na kóncu so figury hišće wutřihaja, z pohibowacymaj so wóčkomaj wupyša a na zadnjej stronje přilěpi so drjewjany štabik.


Rozšěrjenje

Přizamknyć hodźi so ze sadowymi figurami woblubowana kruhowa hra změna městna. Wšě dźěći sedźa w stólcowym kruhu. Kóžde dźěćo ma jednu sadowu figuru w ruce. Měło so na to kedźbować, zo matej znajmjeńša dwě dźěsći samsne zapřijeće. Zo by tež kóžde dźěćo swoje zapřijeće znało, šeptnje kubłarka do spočatka hry hišće kóždemu dźěsću jeho sadowe zapřijeće mjelčo do wucha. Potom stupi so wona dosrjedź stólcoweho kruha a mjenuje jedyn sad. Wšě dźěći, kiž mjenowane zapřijeće maja, dyrbja nětko cyle spěšnje swoje městno změnić. Tež kubłarka spyta so na jedyn stólc sydnyć. Dźěćo, kotrež žadyn prózdny stólc njenamaka, stupi so dosrjedźa a přichodne sadowe zapřijeće mjenuje. Wosebje wjele wjesela změja dźěći, hdyž mjenuje so nadzapřijeće sad. Potom dyrbja mjenujcy wšitke dźěći swoje městno změnić.


Sadowa figura
paslenje a tworjenje