Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Prawje abo wopak

Materialije

přirodne sadowe družiny abo sadowe wobrazowe kartki

papjercowe talerje

ručny zwónčk


Přihot

Rozdźělće sadowe družiny na papjercowych talerjach w rumje. Alternatiwnje móžeće tež sadowe wobrazowe kartki wužiwać. Stólcy a blida so nabok zestajeja, zo je dosć ruma.


Přewjedźenje

Prjedy hač pohibowansku hru přewjedźeće, pomjenujće zhromadnje z dźěćimi wšě sadowe družiny, kotrež su na talerjach w rumje rozdźělene. Potom zesydaja so dźěći srjedź ruma na zemju. Kubłarka praji nětko na přikład: Wišnja ma małku póčku. Dźěći maja skrótka čas k přemyslowanju, hač tute wuprajenje trjechi abo nic. Hdyž zazwoniće jónu z ručnym zwónčkom, běža dźěći spěšnje k talerjej z wišnju, dokelž je wuprajenje prawe. Jeli pak prajće sadu, kotraž njepřitrjechi, wostanu dźěći na zemi sedźo. Hrajerjo, kotřiž so wopak rozsudźa a na městnje sedźo wostanu, njech potom hač k wotpowědnemu talerjej skakaja. Nětko wospjetuja wšitcy hromadźe hišće raz: Wišnja ma małku póčku. Po tym so wšě dźěći zaso do kruha zesydaja a hra so pokročuje.


Sadowe wobrazowe kartki
pohibowanje
wšě materialije na jedyn pohlad
pohibowanje
rěč
eksperiment
drobna motorika
powědančko
hruba motorika
koncentracija a pomjatk
matematiske předchadne kmanosće
fonologiska wuwědomjenosć
rym
paslenje a tworjenje
recept
zaznawanje
fonologiska wuwědomjenosć
Prawje abo wopak?

Materialije

přirodne sadowe družiny abo sadowe wobrazowe kartki

papjercowe talerje

ručny zwónčk


Přihot

Rozdźělće sadowe družiny na papjercowych talerjach w rumje. Alternatiwnje móžeće tež sadowe wobrazowe kartki wužiwać. Stólcy a blida so nabok zestajeja, zo je dosć ruma.


Přewjedźenje

Prjedy hač pohibowansku hru přewjedźeće, pomjenujće zhromadnje z dźěćimi wšě sadowe družiny, kotrež su na talerjach w rumje rozdźělene. Potom zesydaja so dźěći srjedź ruma na zemju. Kubłarka praji nětko na přikład: Wišnja ma małku póčku. Dźěći maja skrótka čas k přemyslowanju, hač tute wuprajenje trjechi abo nic. Hdyž zazwoniće jónu z ručnym zwónčkom, běža dźěći spěšnje k talerjej z wišnju, dokelž je wuprajenje prawe. Jeli pak prajće sadu, kotraž njepřitrjechi, wostanu dźěći na zemi sedźo. Hrajerjo, kotřiž so wopak rozsudźa a na městnje sedźo wostanu, njech potom hač k wotpowědnemu talerjej skakaja. Nětko wospjetuja wšitcy hromadźe hišće raz: Wišnja ma małku póčku. Po tym so wšě dźěći zaso do kruha zesydaja a hra so pokročuje.


Sadowe wobrazowe kartki
pohibowanje