Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Ličbowy puć: Zaměnjene ličby

Materialije

předłoha wot Ličbowy puć zeznać

zwónčk


Přihot

Ličbowe wobrazy jako ličbowy puć na zemi wukłasć, ale nic kruće přičinić.


Přewjedźenje

Tutu hru móžeće přewjesć, hdyž su wšě dźěći ličbowy puć zeznali a wěsće wot 1 do 10 doprědka a wróćo liča. Dźěći spóznaja ličby, kotrež su so na ličbowym puću zaměnili (vertauscht). Zwučowanje měło so tak často kaž móžno přewjesć, doniž wšě dźěći ličby w prawym rjedźe (Reihenfolge) wěsće pomjenować zamóža, bjez toho zo přeco pola jedyn ličić započnu.

Wšitcy sydnu so w jednym rynku pódla wukładźeneho ličboweho puća. Jedne dźěćo so wuzwoli a stupi so z chribjetom před ličbu 1. Druhe dźěćo dwě ličbje zaměni. Hdyž zazwoni zwónčk, so dźěćo wobroći. Wone pomjenuje zaměnjenej ličbje a połoži wobě karće na wotpowědne městno w ličbowym puću. Na kóncu wšitcy hišće raz ličbowy puć liča, hač je tež woprawdźe wšitko prawje. Potom je přichodne dźěćo na rjedźe, zmylk w ličbowym puću wotkryć. Jeli dźěćo pomoc trjeba, šukotajće jemu prawu wotmołwu do wucha.


Ličbowy puć zeznać
matematiske předchadne kmanosće
wšě materialije na jedyn pohlad
paslenje a tworjenje
pohibowanje
eksperiment
hruba motorika
drobna motorika
koncentracija
matematiske předchadne kmanosće
zaznawanje
rěč
recept
powědančko
fonologiska wuwědomjenosć
rym
fonologiska wuwědomjenosć
Ličbowy puć: Zaměnjene ličby

Materialije

předłoha wot Ličbowy puć zeznać

zwónčk


Přihot

Ličbowe wobrazy jako ličbowy puć na zemi wukłasć, ale nic kruće přičinić.


Přewjedźenje

Tutu hru móžeće přewjesć, hdyž su wšě dźěći ličbowy puć zeznali a wěsće wot 1 do 10 doprědka a wróćo liča. Dźěći spóznaja ličby, kotrež su so na ličbowym puću zaměnili (vertauscht). Zwučowanje měło so tak často kaž móžno přewjesć, doniž wšě dźěći ličby w prawym rjedźe (Reihenfolge) wěsće pomjenować zamóža, bjez toho zo přeco pola jedyn ličić započnu.

Wšitcy sydnu so w jednym rynku pódla wukładźeneho ličboweho puća. Jedne dźěćo so wuzwoli a stupi so z chribjetom před ličbu 1. Druhe dźěćo dwě ličbje zaměni. Hdyž zazwoni zwónčk, so dźěćo wobroći. Wone pomjenuje zaměnjenej ličbje a połoži wobě karće na wotpowědne městno w ličbowym puću. Na kóncu wšitcy hišće raz ličbowy puć liča, hač je tež woprawdźe wšitko prawje. Potom je přichodne dźěćo na rjedźe, zmylk w ličbowym puću wotkryć. Jeli dźěćo pomoc trjeba, šukotajće jemu prawu wotmołwu do wucha.


Ličbowy puć zeznać
matematiske předchadne kmanosće