Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Jedyn, dwaj, tři

Materialije

mjechki bul


Přihot

Za tutu hru trjebaće dosć městna.


Přewjedźenje

Jedne dźěćo so wuzwoli a je mjetar. Wone ma sej předstajeć, zo je bul mjechka melona, kotraž so hnydom puknje. Tamne dźěći so w rynku jedne za druhim zestupaja. Mjetar stupi so we wjetšim wotstawku z chribjetom k rynkej. Na signal kubłarki dźerža dźěći wobě ruce horje. Mjetar ćisnje bul přez swoju hłowu dozady a praji: Jedyn, dwaj, tři, štyri, pjeć, melonu njemóžu zjěsć. Dźěćo z rynka bul popadnje a schowa jón spěšnje za chribjetom. Mjetar so wobroći a wuhóda, štó ma „mjechku melonu“. Jeli prawe dźěćo mjenuje, měnjetaj wobaj městno. Nětko je dźěćo z bulom nowy mjetar. Jeli pak je mjetar wopačne dźěćo mjenował, běži jónu wokoło rynka. Wón widźi, štó bul ma a mjenuje prawe dźěćo. Potom měnjetaj wobaj městno a hra so dale wjedźe.

hruba motorika
wšě materialije na jedyn pohlad
paslenje a tworjenje
pohibowanje
eksperiment
hruba motorika
drobna motorika
koncentracija
matematiske předchadne kmanosće
zaznawanje
rěč
recept
powědančko
fonologiska wuwědomjenosć
rym
fonologiska wuwědomjenosć
Jedyn, dwaj, tři

Materialije

mjechki bul


Přihot

Za tutu hru trjebaće dosć městna.


Přewjedźenje

Jedne dźěćo so wuzwoli a je mjetar. Wone ma sej předstajeć, zo je bul mjechka melona, kotraž so hnydom puknje. Tamne dźěći so w rynku jedne za druhim zestupaja. Mjetar stupi so we wjetšim wotstawku z chribjetom k rynkej. Na signal kubłarki dźerža dźěći wobě ruce horje. Mjetar ćisnje bul přez swoju hłowu dozady a praji: Jedyn, dwaj, tři, štyri, pjeć, melonu njemóžu zjěsć. Dźěćo z rynka bul popadnje a schowa jón spěšnje za chribjetom. Mjetar so wobroći a wuhóda, štó ma „mjechku melonu“. Jeli prawe dźěćo mjenuje, měnjetaj wobaj městno. Nětko je dźěćo z bulom nowy mjetar. Jeli pak je mjetar wopačne dźěćo mjenował, běži jónu wokoło rynka. Wón widźi, štó bul ma a mjenuje prawe dźěćo. Potom měnjetaj wobaj městno a hra so dale wjedźe.

hruba motorika